Home Ръководство Управителен съвет
PDF Печат Е-поща

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

1. Д-Р ХРИСТО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ

2. Д-Р МИЛЕНА ИВАНОВА ВЛАДИМИРОВА – ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ПИМП

3. Д-Р МАРГАРИТКА СТОЯНОВА ЙОНОВА – ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИМП

4. Д-Р ГАЛИНА ТОШКОВА ГАРЕВА – ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ БОЛНИЧНА ПОМОЩ

5. Д-Р МАВРОДИ ЕВСТАТИЕВ КАЛЕЙНСКИ – СЕКРЕТАР

6. Д-Р ХРИСТО НИКОЛОВ ПОПОВ

7. Д-Р ЙОНЧО ПЕТРОВ ПЕТРОВ

8. Д-Р ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ВАШКОВ

9. Д-Р КАЛОЯН ЮЛИЯНОВ ЙОРДАНОВ

10. Д-Р ПЛАМЕН МЛАДЕНОВ МАРИНОВ

11. Д-Р РЕНЕТА НИКОЛОВА КРЪСТЕВА

РЕЗЕРВИ

Д-Р ЯНКА ПЕНЕВА МИНЧЕВА

Д-Р ПЕНКА ИВАНОВА ЛУКАНЧЕВСКА

КОМИСИЯ ПО ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА

Д-Р ЧАВДАР БОЖКОВ ВЛАДИМИРОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ

Д-Р ЛЮБКА ПЕТКОВА ЛЮБЕНОВА

Д-Р ИВАН ГЕОРГИЕВ ДАДОВ

Д-Р ПЛАМЕН НЕЙЧЕВ ЛАТЕВ

Д-Р РЕНЕТА ТОДОРОВА ГОНГАЛОВА

Д-Р ВАНЯ МАНЧЕВА ГОРЧЕВА

Д-Р КОНСТАНТИН КОЛЕВ КОЛЕВ

Д-Р ТОДОР ПЕТРОВ КОЛАРОВ

Д-Р СИЛВИЯ СТАНИСЛАВОВА СТОЕВА

РЕЗЕРВИ:

Д-Р АЛБЕНА НИКОЛАЕВА ЛАМБЕВА

Д-Р МИЛЕНА РАЧЕВА УЗУНОВА

Д-Р ИВАН НИКОЛАЕВ АНДРЕЕВ

Д-Р ЙОРДАНКА ДИМИТРОВА ТРИФОНОВА

КОНТРОЛНА КОМИСИЯ

Д-Р ВЛАДИМИР САВОВ ВЕЛИЧКОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ

Д-Р МИХАИЛ АНГЕЛОВ ИРИНКОВ

Д-Р ВЕЛИЧКО ПЕТКОВ ЦУЦУМАНОВ

Д-Р ЦВЕТОЗАР ИЛИЕВ ЦАЧЕВ

Д-Р ТИХОМИР СТАНИСЛАВОВ СТОЕВ

РЕЗЕРВИ:

Д-Р АТАНАС НИКОЛАЕВ АТАНАСОВ

Д-Р ИВАНКА ЙОРДАНОВА ИВАНОВА

ДЕЛЕГАТИ

1. Д -Р ГАЛИНА ТОШКОВА ГАРЕВА

2. Д-Р ХРИСТО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ

3. Д-Р ИВАН ГЕОРГИЕВ ДАДОВ

4. Д-Р ТИХОМИР СТАНИСЛАВОВ СТОЕВ

5. Д-Р ХРИСТО НИКОЛОВ ПОПОВ

6. Д-Р МАВРОДИ ЕВСТАТИЕВ КАЛЕЙНСКИ

7. Д-Р ЧАВДАР БОЖКОВ ВЛАДИМИРОВ

8. Д-Р МИЛЕНА ИВАНОВА ВЛАДИМИРОВА

9. Д-Р СИБИЛА ВЕСЕЛИНОВА МАРИНОВА

10. Д-Р ЛЮБКА ПЕТКОВА ЛЮБЕНОВА

11. Д-Р ЦВЕТОЗАР ИЛИЕВ ЦАЧЕВ

12. Д-Р КОНСТАНТИН КОЛЕВ КОЛЕВ

РЕЗЕРВИ:

Д-Р ЙОНЧО ПЕТРОВ ПЕТРОВ

Д-Р ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ВАШКОВ

Д-Р ВАНЯ ЛЪЧЕЗАРОВА ГЕОРГИЕВА

 

Д-Р ТОДОР ПЕТКОВ КОЛАРОВ