Home Ръководство Етична комисия
PDF Печат Е-поща

КОМИСИЯ ПО ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА

1. Д-Р ЕЛЕНА ЗАРЕВА – ПРЕДСЕДАТЕЛ

2. Д-Р ХРИСТО ПОПОВ

3. Д-Р МАВРОДИ КАЛЕЙНСКИ

4. Д-Р ДАНИЕЛА ЛАЛОВСКА

5. Д-Р НИКОЛАЙ КЬОРЕВ

6. Д-Р МИЛЕНА ВЛАДИМИРОВА

7. Д-Р ВАЛЕРИЯ ПОПОВА

8. Д-Р СТЕЛА БИЛЧЕВА

9. Д-Р АЛЕКСАНДЪР МИЛОШЕВ