Home Управителен съвет
Заседания на Управителния съвет на РК на БЛС PDF Печат Е-поща

 

ЗАСЕДАНИЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА РК НА БЛС -

ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРЕЗ 2017 Г.

 

ЗАСЕДАНИЕ ОТ 23.11.2017 Г.

ЗАСЕДАНИЕ ОТ 07.11.2017 Г.

ЗАСЕДАНИЕ ОТ 28.09.2017 Г.

ЗАСЕДАНИЕ ОТ 20.07.2017 Г.

ЗАСЕДАНИЕ ОТ 05.06.2017 Г.

ЗАСЕДАНИЕ ОТ 04.05.2017 Г.

ЗАСЕДАНИЕ ОТ 23.03.2017 Г.

ЗАСЕДАНИЕ ОТ 13.03.2017 Г.

ЗАСЕДАНИЕ ОТ 20.02.2017 Г.

ЗАСЕДАНИЕ ОТ 09.02.2017 Г.

 

 


 

ЗАСЕДАНИЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА РК НА БЛС -

ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРЕЗ 2016 Г.

 

ЗАСЕДАНИЕ ОТ 29.01.2016 Г.

ЗАСЕДАНИЕ ОТ 11.02.2016 Г.

ЗАСЕДАНИЕ ОТ 22.02.2016 Г.

ЗАСЕДАНИЕ ОТ 14.03.2016 Г.

ЗАСЕДАНИЕ ОТ 13.05.2016 Г.

ЗАСЕДАНИЕ ОТ 26.09.2016 Г.

ЗАСЕДАНИЕ ОТ 03.11.2016 Г.

 

 


 

ЗАСЕДАНИЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА РК НА БЛС -

ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРЕЗ 2015 Г.

 

ЗАСЕДАНИЕ ОТ 09.11.2015 Г.

ЗАСЕДАНИЕ ОТ 06.10.2015 Г.

ЗАСЕДАНИЕ ОТ 01.10.2015 Г.

ЗАСЕДАНИЕ ОТ 01.09.2015 Г.

ЗАСЕДАНИЕ ОТ 05.07.2015 Г.

ЗАСЕДАНИЕ ОТ 18.06.2015 Г.

ЗАСЕДАНИЕ ОТ 01.06.2015 Г.

ЗАСЕДАНИЕ ОТ 18.05.2015 Г.

ЗАСЕДАНИЕ ОТ 18.04.2015 Г.

ЗАСЕДАНИЕ ОТ 02.04.2015 Г.

ЗАСЕДАНИЕ ОТ 19.03.2015 Г.

ЗАСЕДАНИЕ ОТ 20.02.2015 Г.

ЗАСЕДАНИЕ ОТ 04.02.2015 Г.

ЗАСЕДАНИЕ ОТ 26.01.2015 Г.

ЗАСЕДАНИЕ ОТ 16.01.2015 Г.

 

 

 

 


 

Уважаеми колеги,
В репортажа на Нова телевизия от 23 февруари 2014 г. за конфликт между пациенти от с. Вакарел и д-р Виктория Чобанова и извършени проверки от Медицинския одит, РЗОК – София област и Централната комисия по професионална етика на лекарите, д-р Петко Загорчев в качеството си на председател на ЦКПЕЛ изрази неколкократно становище за вина на д-р Чобанова, преди да се е запознал с документацията и заключенията на останалите проверяващи институции и в нарушение на КПЕЛ, а именно:
1.    Разглеждането на жалба срещу лекар от РЛК – София област е в правомощията на КПЕЛ на РЛК – София област, а не на ЦКПЕЛ, която има функции, определени в чл. 15, ал. 3, т. 2 от Устава на БЛС, съгласно който „Комисията оказва методична помощ, разглежда и се произнася по казуси при мотивирано искане от КПЕЛ към РК на БЛС”. Заседанието на ЦКПЕЛ, насрочено за 28 февруари 2014 г. не следва да се занимава с казуса, преди той да бъде разгледан от КПЕЛ към РК на БЛС – София област
2.    Д-р Загорчев, превишавайки правомощията си, дава становище в качеството си на председател на ЦКПЕЛ още на 23 февруари 2014 г., пряко уронвайки не само авторитета на конкретен лекар, но и на цялото лекарско съсловие. С изказването си той е нарушил чл. 42 от КПЕ, съгласно който:  „Недопустимо е лекар да злепоставя колегата си чрез преценка и критика на неговата лечебна дейност или чрез изказвания срещу неговата личност”.На свое заседание от 25 февруари 2014 г., Управителният съвет на РК на БЛС – Велико Търново снема доверието си от д-р Петко Загорчев, като председател на ЦКПЕЛ, поради показана субективност.
УС на РК на БЛС – Велико Търново, настоява ЦКПЕЛ да не изземва правомощия на КПЕЛ на РК на БЛС – София област.
Призоваваме КПЕЛ на РК на БЛС – София област да изпълни правомощията си, съгласно КПЕЛ и да разгледа цитирания случай, безпристрастно и спазвайки КПЕ.
РК на БЛС – Велико Търново предлага на УС на БЛС и на УС на РК на БЛС на предстоящия Извънреден събор на БЛС през м. май 2014 г. да бъде включена точка за разглеждане поведението на д-р Петко Загорчев и предлага освобождаването му от длъжността председател на ЦКПЕЛ.
Призоваваме КПЕЛ на РК на БЛС – Шумен да разгледа поведението на д-р Загорчев и да установи дали има нарушение на правилата на лекарската етика в излъчената публикация.УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ
НА РК НА БЛС
ВЕЛИКО ТЪРНОВО

 


 

На свое заседание от 11 октомври 2013 г. УС на БЛС се запозна с жалбата от г-н Хасан Хаджихасан срещу д-р Милена Узунова и заявява:
1.    Това е първата жалба внесена в БЛС срещу д-р Узунова. Жалбата е внесена в Етична комисия, която ще я разгледа и ще излезе със становище.
2.    Недопустима е физическата саморазправа и посегателство на работното място на български лекар.

Управителен съвет
на Районна колегия на Български лекарски съюз – Велико Търново


РЕШЕНИЕ ОТ ЗАСЕДАНИЕ, ПРОВЕДЕНО НА 21 ФЕВРУАРИ 2013 Г.

РЕШЕНИЕ ОТ ЗАСЕДАНИЕ, ПРОВЕДЕНО НА 16 НОЕМВРИ 2012 Г.

РЕШЕНИЕ ОТ ЗАСЕДАНИЕ, ПРОВЕДЕНО НА 16 АВГУСТ 2012 Г.
ОТГОВОР ОТ УС НА БЛС


ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕ, ПРОВЕДЕНО НА 19 ЮЛИ 2012 Г. В

ЗАЩИТА НА Д-Р ГЕОРГИ КРЪСТЕВ


РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕ, ПРОВЕДЕНО НА 23 МАРТ 2012 Г.

1. Относно изграждане на единна кредитна система по Продължаващото медицинско обучение

2. Изграждане на консорциум ДЗЗД "Евромед"

- приложено писмо от д-р Георги Тодоров

3. Искане за щатно разписание на служителите на трудови и граждански договори, към централата на БЛС

4. Писмо до Надзорния съвет на НЗОК, относно населените места - център на практика с неблагоприятни условия за работа

5. Предложение към БЛС, относно прозрачност в управлението на съюза