Home

Кой е Онлайн

В момента има 3 посетителя в сайта

Статистики

Членове : 1
Съдържание : 33
Препратки : 6
Брой прегледи на съдържанието : 136220
 
БЛС Районна Лекарска Колегия - Велико Търново
PDF Печат Е-поща

 

 

БЛАГОДАРСТВЕНО ПИСМО ОТ Г-Н ГЕОРГИ ГУГУЧКОВ – ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО

 

 


 

ИСКАНИЯТА НА БЛС ЗА СПРАВЕДЛИВО РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ИКОНОМИИТЕ ОТ ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНИ ПЛАЩАНИЯ БЯХА ИЗПЪЛНЕНИ

Благодарение на общите усилия на Регионалните лекарски колегии и ръководството на Съсловната организация и след близо четиримесечна последователна работа и отстояваната непреклонна позиция от страна на Български лекарски съюз за справедливо разпределяне на икономиите от здравноосигурителни плащания, исканията на съсловието бяха изпълнени, а борбата увенчана с успех.

В крайна сметка: средствата, които са гласувани от Народното събрание в Бюджета на НЗОК за 2021 г. по отделните направления ще бъдат изплатени на всеки участник без да се позволи прехвърлянето им в следващата година.  Това е записано в подписаната днес от Български лекарски съюз и Надзорния съвет на здравната каса Методика за разпределяне на оставащите средства за здравноосигурителни плащания към края на годината на изпълнителите от първична и специализирана извънболнична помощ.

Принципът, заложен в Методиката, е базиран на извършената дейност от всеки изпълнител в извънболнична помощ от началото на годината до края на месец ноември.

Разпределянето на средствата става чрез комплексен подход, при който е дадена различна тежест на дейностите, извършвани в първичната и специализирана извънболнична помощ, в съответствие с приоритетите, по които работи здравната система към момента.

Призоваваме всички колеги, лекари, внимателно да се запознаят със сроковете в Методика, за да имат готовност да реагират своевременно и да получат полагащите им се средства.

С текста на Методиката може да се запознаете на сайта на БЛС – www.blsbg.com

 

 

 

 


 

По повод Деня на българския лекар – 19 октомври бяха връчени традиционните награди на Районната колегия на Български лекарски съюз за принос в медицината. За съжаление, заради епидемичната обстановка в страната, тази година нямаше официална церемония.

На церемонията присъстваха и наградените на национално ниво в категориите „Дългогодишна дейност в областта на медицината и активен принос в развитието на специалност“ – д-р Тодор Коларов и “Ти си нашето бъдеще” – д-р Милица Митева. Носителите на плакетите бяха наградени в централата на БЛС - София.

В категорията „Дългогодишна дейност в областта на медицината и активен принос в развитието на специалност“ бяха наградени д-р Стела Денчева и д-р Кина Николова.

 

С призът „Лекар на годината 2021“ тази година бе удостоен д-р Иван Андронов.

 

 

 

 

 

 

 

 

В категорията „Дългогодишна дейност в областта на медицината и активен принос в развитието на специалност“ награда получи д-р Стела Денчева

 

 

 

На национално ниво в категорията „Дългогодишна дейност в областта на медицината и активен принос в развитието на специалност“ – д-р Тодор Коларов

 

и в категорията “Ти си нашето бъдеще” – д-р Милица Митева

 


 


 

 

 

 

 

 

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Приемете най-сърдечни поздрави по случай 19 октомври – Ден на българския лекар!

Това е денят на Св. Иван Рилски Чудотворец – покровител на народа ни. Нека Светецът ни закриля и помага в трудния ни път!

Нека и занапред чувството за дълг към пациентите ни е извор за сила, за стоицизъм, за знание, за воля и човещина!

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Бъдете все така пълноценно отдадени на благородната професия, която дарява хората със здраве и надежда!

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

 

Д-р Христо Димитров, д.м.,

Председател

на Районна колегия на Български лекарски съюз

 

Велико Търново

 

 


 

ЗАСТРАХОВАНЕ НА „ПРОФЕСИОНАЛНАТА ОТГОВОРНОСТ НА ЛИЦАТА УПРАЖНЯВАЩИ МЕДИЦИНСКА ПРОФЕСИЯ” ПО ПРОГРАМАТА НА КЗЦ ”БУЛСТАР”

 

 

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

НА 04 ОКТОМВРИ 2021 Г., ИЗТИЧА ЗАСТРАХОВКАТА „ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ“ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА РК НА БЛС ВЕЛИКО ТЪРНОВО. ТЯ ВАЖИ ЗА ЗАСТРАХОВАНЕ НА ЛИЦАТА УПРАЖНЯВАЩИ МЕДИЦИНСКА ПРОФЕСИЯ В ЛЕЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ ЗА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА ЧЛ. 189 ОТ ЗАКОНА ЗА ЗДРАВЕТО И „НАРЕДБАТА ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЗАСТРАХОВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИЯ ПЕРСОНАЛ” ОБНАРОДВАНА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ 208 ОТ 25.09.2018 Г.

 

ВЪВ ВРЪЗКА С ТОВА, ЖЕЛАЕЩИТЕ ДА СИ Я ПОДНОВЯТ ИЛИ ДА СКЛЮЧАТ НОВА ТАКАВА МОГАТ ДА НАПРАВЯТ ТОВА В ОФИСА НА КОЛЕГИЯТА, ПО БАНКОВ ПЪТ ИЛИ ОНЛАЙН НА СТРАНИЦАТА НА КЗЦ „БУЛСТАР”

 

 

 

 

УВАЖАЕМИ ЛЕКАРИ,

В Програмата за застраховка „Професионална отговорност“ са включени два застрахователни продукта:

1. Застраховане на професионалната отговорност на лекарите от Извънболничната помощ. Този продукт е съобразен с изискванията на Наредбата и изпълнява задължението на Лечебното заведение за  Извънболничната помощ да застрахова лекарите, които работят в него.

2. Застраховане на професионалната отговорност на лекарите от Болничната помощ. Доброволно и допълнително застраховане от 100 000 лв., което е допълнение към задължителната застраховка, в размер от 50 000 до 150 000 лв. в зависимост от специалността на лекаря, която лечебното заведение е задължено да направи на работещите в него лекари. В тази застраховка могат да се включат и лекарите от извънболнична помощ, които са си направили застраховка по т. 1.

Условията за включване в посочените по-горе застраховки са както следва:

 

А. ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ:

КЗЦ „Булстар“ продължи договора със ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп“ при договорените специални условия за задължителна застраховка професионална отговорност на медицинския персонал за работещите в извънболничната помощ – специалисти, ОПЛ, професионалисти по здравни грижи, в съответствие с изискванията на Наредбата:

-  За Първа рискова група – годишна застрахователна премия –  20 лв.

- За Втора рискова група – годишна застрахователна премия –  38 лв.

- За Трета рискова група – годишна застрахователна премия –   45 лв.

- ПЪРВА РИСКОВА ГРУПА СЪГЛАСНО СПЕЦИАЛНОСТТА – Лимит на отговорност 30 000 лв.- единичен - /за едно застрахователно събитие/, Лимит на отговорност 60 000 лв. - агрегатен - /общо за всички застрахователни събития през срока на застраховката/. Към тази група се отнасят нискорисковите специалисти и професионалистите  по здравни грижи - фелдшери, рентгенови лаборанти, кинезитерапевти, лекарски асистенти и др.

- лекари със специалности от 1-ва рискова група, професионалисти по здравни грижи /фелдшери, рентгенови и клинични лаборанти, кинезитерапевти, лекарски асистенти, рехабилитатори/ -  годишна застрахователна премия – 20 лв.

 

- медицински сестри и акушерки  - годишна застрахователна премия – 10 лв.

- ВТОРА РИСКОВА ГРУПА СЪГЛАСНО СПЕЦИАЛНОСТТА – Лимит на отговорност 60 000 лв.- единичен - /за едно застрахователно събитие/, Лимит на отговорност 120 000 лв. - агрегатен - /общо за всички застрахователни събития през срока на застраховката/. Това е групата на ОПЛ и лекарите специалисти от 2-ра рискова група - годишна застрахователна премия – 38 лв.

- ТРЕТА РИСКОВА ГРУПА СЪГЛАСНО СПЕЦИАЛНОСТТА – Лимит на отговорност 90 000 лв.- единичен - /за едно застрахователно събитие/, Лимит на отговорност 180 000 лв. - агрегатен - /общо за всички застрахователни събития през срока на застраховката/. Към тази група се отнасят СИМП от трета рискова група - годишна застрахователна премия – 45 лв.

 

 

Предлаганата задължителна застраховка може изцяло да се ползва за изпълнение на задължението на Лечебните заведения за Извънболнична помощ за сключване на застраховката съгласно Наредбата. За тази цел към нея могат да се включат и застраховат и професионалистите по здравни грижи.

 

Разпределение на лицата, упражняващи медицинска професия, в рискови групи в зависимост от изпълняваните дейности в обхвата на съответната специалност


 

Първа група

Втора група

Трета група

Вирусология

Авиационна медицина

Акушерство и гинекология

Клинична алергология

Вътрешни болести

Ангиология

Клинична имунология

Гастроентерология

Анестезиология и интензивно лечение

Клинична лаборатория

Гериатрична медицина

Гръдна хирургия

Клинична фармакология и терапия

Детска гастроентерология

Детска кардиология

Физикална и рехабилитационна медицина

Детска ендокринология и болести на обмяната

Детска клинична хематология и онкология

Микробиология

Детска неврология

Детска хирургия

Медицинска генетика

Детска нефрология и хемодиализа

Кардиология

Медицинска паразитология

Детска пневмология и фтизиатрия

Кардиохирургия

Съдебна медицина

Детска психиатрия

Клинична токсикология

Професионални болести

Детска ревматология

Лицево-челюстна хирургия

Спортна медицина

Ендокринология и болести на обмяната

Медицинска онкология

Дентална медицина

Инфекциозни болести

Неврохирургия

Фармация

Кожни и венерически болести

Неонатология

Медицинска професия от професионално направление „Здравни грижи“

Нервни болести

Ортопедия и травматология

Неклинични специалности

Нефрология

Пластично-възстановителна и естетична хирургия

Обща медицина

Спешна медицина

Очни болести

Съдова хирургия

Педиатрия

Ушно-носно-гърлени болести

Пневмология и фтизиатрия

Хирургия

Психиатрия

Ревматология

Съдебна психиатрия

Трансфузионна хематология

Урология

Лъчелечение

Клинична хематология

Нуклеарна медицина

Образна диагностика

Обща и клинична патология

 

 

 

 

 

 

Б. БОЛНИЧНА ПОМОЩ

Условия на  застрахователния договор:

 

· Условията на застраховката са в съответствие с досега предлаганите условия по Програмата на КЗЦ „Булстар”. Подновяването на застрахователния договор е при нов застраховател -  „Застрахователна компания Евроинс” АД

· ЛИМИТИ НА ОТГОВОРНОСТ: 100 000 лв. за едно събитие и за всички събития през срока на застраховка /в агрегат/ за всеки един лекар

· Самоучастие на застрахования - 5000 лв.

· Срок на застраховката: 12 месеца.

· Застраховката е в сила за всички работни места.

· Годишна застрахователна премия: 75 лв.

· За лекарите, които са били застраховани по Програмата на КЗЦ „Булстар”, тази застраховка има ретроактивно  покритие за целия петгодишен давностен срок.

· Съществува изискването лечебното заведение да е сключило в полза на лекаря, задължителната застраховка „Професионална отговорност” .

 

Съгласно предлаганата от нас Програма, лекарите от болничната помощ  могат да се включат в тази допълнителна, доброволна застраховка и да увеличат покритието си по задължителната застраховка  с още 100 000 лв. застрахователно покритие.

III. Включване в застрахователната Програма на КЗЦ „Булстар“.

Описаните  по-горе два  застрахователни договори, а именно:

1. Задължителна застраховка „Професионална отговорност“ за лекарите от извънболничната помощ -  Застраховател „Булстрад ВИГ“.

2. Допълнителна, доброволна застраховка с лимит от 100 000 лв. за лекари от болничната и извънболничната помощ – Застраховател – ЗК „ЕВРОИНС“ АД се сключват от името на РК на БЛС гр. Велико Търново в полза на нейните членове.

 

ВАЖНО!!!

А. Лекарите, които работят в Извънболничната помощ, ако желаят могат да се включат и в Допълнителната застраховка и да увеличат своето застрахователно покритие с още 100 000 лв., и да си осигурят застрахователно покритие и за предходния 5 годишен период, който не се покрива по задължителната застраховка.

Б. Лекарите, които работят в Болничната помощ, но също така работят и като специалисти в лечебни заведения за извънболнична помощ, могат да сключат задължителната застраховка по т. 1 за тези допълнителни работни места, където работят.

Застраховката е валидна само за дейността на лекаря в извънболнична помощ и само за едно лечебно заведение. Ако лекарят работи в повече от едно лечебно заведение, то за всяко лечебно заведение е необходима отделна полица.

 


За включване в застрахователния договор за 2021-2022 г. е необходимо да се заплати  застрахователната премия по някой от следните начини:

1. Онлайн плащане през www.bulstar-ins.com - от където също може да бъде платена и сключена застраховката.

2. Чрез превод в  клиентската банкова сметка на КЗЦ „Булстар“ - /BG25UNCR96601020243223/ в Уникредит Булбанк с основание за превода- застраховка „Професионална отговорност” и упоменат УИН.

3. В офиса на РК на БЛС гр. Велико Търново.

КЗЦ „Булстар“ ще предостави на всеки  застрахован индивидуален сертификат* от застрахователната полица и документ за извършеното плащане.

* Необходима е информация с трите имена, УИН номера, ЕГН,специалност, лечебно заведение с адрес, телефон за контакт, изпратени  по  имейл bulstar_sofi Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. или попълнено заявление за включване в застраховката.

 

 

НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В ЗАСТРАХОВКИ

ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ

 

I. НА МЯСТО В ОФИСА НА РК НА БЛС  - ВЕЛИКО ТЪРНОВО

II. ПО БАНКОВ ПЪТ

ИНДИВИДУАЛНО

1. Попълнете приложеното Заявление /ПОПЪЛВА СЕ САМО АКО ДО СЕГА НЕ Е БИЛА СКЛЮЧВАНА ТАКАВА ЗАСТРАХОВКА КЪМ РК НА БЛС - ВЕЛИКО ТЪРНОВО/, като изберете дали да се включите само в „Задължителната застраховка Професионална отговорност” за Извънболнична помощ, и/или   в „Допълнителната застраховка Професионална отговорност” с допълнително покритие от 100 000 лв.

2. Изпратете попълненото Заявление на КЗЦ „Булстар“

на следния имейл: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

или по пощата на адрес: КЗЦ „Булстар”, София 1000, ул. „Цар Асен” № 3

3. Заплатете дължимата застрахователна премия по посочената по-долу банкова сметка:

Банкова сметка на КЗЦ Булстар:
Уникредит Булбанк
BG25UNCR96601020243223
SWIFT (BIC): UNCRBGSF

След включването Ви в застрахователния договор, ще ви бъде изпратено копие на Вашия Сертификат по имейл. При желание може да Ви бъде изпратен и оригинала на застрахователния документ по куриер.Включването в застраховките е един път месечно, с дата тази на падежа на застраховките във Вашата Колегия.

ГРУПОВО

За включване на повече желаещи и заплащане на дължимите суми с един банков превод:

- по имейла  или по пощата се изпращат всички попълнени заявления /ПОПЪЛВАТ СЕ САМО АКО ДО СЕГА НЕ Е

БИЛА СКЛЮЧВАНА ТАКАВА ЗАСТРАХОВКА КЪМ РК НА БЛС - ВЕЛИКО ТЪРНОВО/ или списък с

желаещите за включване в застраховката. След получаване на имейл от КЗЦ”Булстар”, с дебитно писмо за

дължимата сума, по банков път се заплаща дължима застрахователна премия;

-може и чрез  попълване на приложената таблица с необходимата информация, която да бъде изпратена на Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. с посочен телефон  на лицето за контакт. Ако има лица, упражняващи медицинска дейност, за които нямаме попълнена досега декларация за ползване на лични данни и др. тя ще Ви бъде изпратена по имейл заедно с дебитното писмо.

След включването на желаещите в застрахователния договор ще бъдат изпратени копия на  Сертификатите от застрахователния договор или оригиналите на застрахователните документи с куриер.Включването в застраховките е един път месечно, с дата тази на падежа на застраховките във Вашата Колегия.

 

III. СКЛЮЧВАНЕ НА ЗАСТРАХОВКА „ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ” ОНЛАЙН :

 

1.Влизане в сайта на КЗЦ "Булстар"  www.bulstar-ins.com;

2.В зелената лента най-отгоре има бутон онлайн застраховки;

3.Отива се на сключи застраховка;

4.Попълват се полетата на заявлението - като се избира РК на БЛС - Велико Търново;

5. Извършва се плащане с кредитна или дебитна карта - за всеки желаещ да се включи в застраховката се попълват индивидуалните данни, както са изписани на картата. Плащането може да става многократно през една карта. Примерно - отделно се попълва за лекаря и за медицинската сестра, а плащането е от едната карта, два пъти;

6. При заплащането се получава веднага документ за извършеното плащане на посочения при попълването на документите  имейл, както и код с който може да се изтегля при желание по всяко време сертификата (след датата на начало на Анекса – всяко 5 число на месеца). Освен това след издаването на полицата  се връща готовия сертификат  на посочения имейл.

 

Забележка. В случай, че към лице упражняващо медицинска дейност има предявени претенции, свързани с професионалната му дейност то неговото включването  подлежи на допълнително съгласуване и следва лицето да се свържете с нас.


ЗА ВЪПРОСИ КАСАЕЩИ ЗАСТРАХОВКИТЕ:

КЗЦ ”Булстар”,  гр.София 1000, ул.“Цар Асен“ №3, тел. 0700 100 24, 02/980-80-05

еmail: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. , Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. www.bulstar-ins.com

Анета Петрова  тел. 0888 609397, Руси Русев  тел. 0888 509394

Малина Миховска  тел. 0885 219200, Павлинка Бонева – 0884 376225

 

 

 

 


 

ПИСМО НА РЗИ, ОТНОСНО СВОБОДЕН ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ, КАСАЕЩА ВАКСИНИТЕ СРЕЩУ COVID - 19

 

 

 


 

Възможности на общините за осигуряване на ведомствени жилища за командировани лекари, медицински специалисти и доброволци от страната

Велико Търново – 4 свободни жилища, брой лица които мога да бъдат настанени – 4 до 8

Свищов –настаняване в хотелски комплекс с възможност за изхранване

Павликени – 1 свободно жилище, брой лица които мога да бъдат настанени – 2

Горна Оряховица - 1 свободно жилище, брой лица които мога да бъдат настанени – 1

 

За допълнителни уточнения – г-жа Нели Стайкова, експерт в НСОРБ, тел. 0885/735-629

 


 

 

АПЕЛ

От д-р Стела Денчева, д.м. – управител на СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” – Велико Търново

 

Уважаеми колеги,

 

СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” – Велико Търново отправя апел към всички лекари от доболнична помощ да помогнат за да се осигури качествено обслужване на пациентите с Ковид 19, настанени за лечение.

 


 

МОЛЛОВИ ДНИ 2020


Въпреки, че поради епидемичната обстановка в страната, причинена от разпространението на COVID-19, „Моллови дни 2020” не се проведоха, но на 21 Юни 2020 г., РК на БЛС – Велико Търново  спази традицията и  поднесе цветя и венец на паметника на д-р Димитър Моллов в с. Беброво, общ. Елена.

 


 


 

МОЛЛОВИ ДНИ 2020


УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ И ПАРТНЬОРИ,

Във връзка с епидемична обстановка в страната, свързана с разпространението на COVID-19 и продължаващите ограничения за провеждане на мероприятия, с огромно съжаление Ви уведомяваме, че „Моллови дни 2020” няма да се проведат в периода 6-7 Юни 2020 г. При благоприятна промяна и възможност за провеждане ще бъде определена нова дата, за което ще Ви информираме своевременно.

Благодарим Ви за отзивичивостта и Ви очакваме скоро с надежда да продължим традицията заедно.

 


 

 

 

КЛИНИЧНО ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ПАЦИЕНТИ С ТЕЖКА ОСТРА РЕСПИРАТОРНА ИНФЕКЦИЯ, КОГАТО СЕ ПОДОЗИРА ИНФЕКЦИЯ С КОРОНАВИРУС

 

СТЪПКИ ПРИ ПОСТАВЯНЕ НА ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА

 

ПРЕПОРЪКИ ЗА ДОМАШНО ЛЕЧЕНИЕ

 

ПРЕПОРЪКИ, СЪОБРАЗЕНИ С НАСОКИТЕ НА СВЕТОВНАТА ЗДРАВНА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ДОМАШНО ЛЕЧЕНИЕ НА ЗАБОЛЕЛИ С COVID-19

 

 


 

ВАС ОБЯВИ „СЛУЖЕБНОТО НРД“ ЗА НИЩОЖНО

Български лекарски съюз успя успешно да защити правата на лекарите, след като спечели 4-годишната съдебна битка срещу Националната здравноосигурителна каса.

Преди дни, Върховният административен съд се произнесе с решение, с което окончателно обяви за нищожно Решение № РД-НС-04-24-1 от 29 март 2016г. на Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса, известно като т. нар. „служебно НРД“.

Решението на ВАС доказва, че законът не може да бъде заобикалян и не може да съществува Национален рамков договор без той да е подписан от Български лекарски съюз.

ВАС изрично подчертава, че решението, взето от НС на НЗОК излиза извън неговата компетентност. Причината -  при несключен НРД за съответната година – с  решението на НС на НЗОК на практика е приет изцяло нов НРД за 2016г.. Това е в разрез с нормативната уредба, предвид обстоятелството, че когато не се подпише НРД с решението може само да се изменят или допълнят изначално съдържащите се разпоредби в НРД по чл. 55, ал. 2 от ЗЗО, вследствие на промени в действащото законодателство.

Нищожността на „служебното НРД“ означава, че същото не поражда никакви правни последици от самото му издаване, а тъй като решението на НС на НЗОК представлява подзаконов нормативен акт, съгласно изменената от 29.11.2019г. разпоредба на чл.1, ал.1 от закона за отговорността на държавата и общините за вреди, всяко заинтересовано лице може да претендира  обезщетяване на вредите, причинени от действието му.

С обявяването на нищожността на „служебното НРД“ отпадат и  основанията, на които НЗОК се е позовала при отказите да бъдат изплатени надлежно извършените медицински дейности, включително надлимитните.

От друга страна, всички глоби, наложени на основание „служебното НРД“, както и исканията на НЗОК за възстановяване на изплатени средства  също следва да бъдат третирани като наложени и предприети без основание и съществува възможност засегнатите лица да защитят интересите си, съгласно действащото законодателство.

 

 


 

На тържествена церемония в гр. София, Български лекарски съюз отбеляза Деня на българския лекар – 19 октомври.  На този ден се почита Св. Иван Рилски, който се смята за покровител на българските лекари, и ежегодно се отличават изявени медици.

Тази година носителите на наградата за приза „Лекар на годината” са д-р Хараламби Бенов и д-р Константин Рашков.

Д-Р ХАРАЛАМБИ  ОБРЕШКОВ БЕНОВ е роден в град Велико Търново, където завършва Природо-математическата гимназия „Васил Друмев“. Висшето си медицинско образование  завършва през 1985 година във Висшия медицински институт в град Плевен.

През 1990 д-р Бенов придобива специалност „Вътрешни болести“, а през 1994 година и специалност „Кардиология“ от Медицинската академия в София.

През 1993 специализира четири месеца „Спешна помощ“ в Белгия.

От  1985 до 1994 работи в Спешното отделение на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов “ – Велико Търново.

От 1994 до 2000 е ординатор в Интензивно Кардиологично отделение към областната болница във Велико Търново.

От 2000 до 2008 година завежда Интензивен  кардиологичен сектор на Ревмокардиологичното отделение в лечебното заведение. От 2008 година до сега е началник на Отделението по кардиология.

Под негово ръководство отделението  е изцяло реновирано и напълно отговаря на съвременните европейски изисквания. Извършва се съвременна диагностика и лечение на сърдечносъдови заболявания като остри миокардни инфаркти, сърдечни пороци, ритъмни нарушения, сърдечна недостатъчност, възпалителни заболявания на сърцето и други.

Отделението разполага с най-модерна апаратура, което го прави едно от водещите в страната. Ползваната ангиографската апаратура там е последно поколение, има два съвременни ехокардиографа, като единият е от най-висок клас – позволяващ включително и 3 D изобразяване на сърцето. Оделението е един от центровете в Българя за поставяне на пейсмейкъри.

Д-Р КОНСТАНТИН КОЛЕВ РАШКОВ е роден на 17 април 1958 година.  Средното си образование завършва в СПГ „Васил Друмев“ във Велико Търново през 1976 година.

През 1984 завършва  Медицински университет в град Плевен.

През 1989 придобива специалност по Инфекциозни болести.  Участва в редица конгреси, семинари по Инфекциозни болести и Педиатрия.

През месец октомври 1984 започва работа  в Инфекциозно отделение на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ във Велико Търново.  От юни 2010 е негов началник.

В Инфекциозно отделение на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ д-р Рашков успява да изгради екип, който ежедневно печели доверието на пациентите.

Отделението притежава ІІ ниво на компетентност по специалността „Инфекциозни болести“ в изпълнение на медицинския стандарт по „Инфекциозни болести“.

В звеното  се хоспитализират всички инфекциозно болни подлежащи на задължително лечение и изолация, рискови контингенти по епидемиологични показания, болни с остро и тежко протичане и  усложнения на инфекциозни заболявания.

Осигурен е 24 часов прием на инфекциозно болни от дежурен и на разположение екипи за прием на пациенти от цялата област.

През целия период на дългогодишната си практика, с професионализма си и чисто човешките си качества, д-р Константин Рашков е спечелил доверието на колегите си не само от МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов”, но и от цялата област Велико Търново.

 

Д-Р ИЛКО ЛЮБОМИРОВ КОСТУРКОВ

бе награден в категорията „Ти си нашето бъдеще – награда за младите медицински надежди на България

Д-р Илко Костурков е завършил медицина 2012г. в Медицински университет - Плевен. След това започва специализация по гастроентерология в Медицински инситут към МВР - гр. София под ръководството на доц. Николовска. По време на специализацията си в МИ – МВР работи и върху доктурантура на тема „Хронични вирусни хепатити”. През 2017г. придобива специалност гастроентерология към МУ-София. От тогава до сега работи в МБАЛ „Св. Иван Рилски” - гр. Горна Оряховица като гастроентеролог.
Притежава сертификати по абдоминална ехография , доплер ехография , горна и долна ендоскопия. Преминал множество курсове и обучения , както в страната така и в чужбина.
Член на Българското дружество по гастроентерология, гастроинтестинална ендоскопия и абдоминална ехография и Асоциация на младите хепатогастроентеролози в България.
Извършва рутинно диагностична и терапевтична горна и долна ендоскопия, абдоминална и доплер ехография.
Има интереси в диагностичната и терапевтична ендоскопия (гастро и колоноскопия) – полипектомия, ендоскопска мукозна резекция, ендоскопска хемостаза, диагностиката и лечението на чернодробни заболяванния, възпалителни чревни заболявания, хранене и диететика.

Д-р Илко Костурков е изцяло отдаден на професията си, харесва специалността си и непрекъснато се развива. Участията му в международни конгреси и обучения е знак, че иска да израства в професията си и се стреми да развива ендоскопската гастроентерология на високо ниво. Един от лекарите, които са много внимателни и с грижа за пациентите и за това се радва на обичта им. Въпреки многото предложения да работи в големи столични болници, той се завръща в болницата в родния си град за да помага на пациентите от гр. Горна Оряховица и региона.

 

Хирургът Д-Р ЕЛИАС ХАДДАД от болницата в Горна Оряховица бе отличен със специална награда по време на тазгодишната церемония "Лекар на годината". Призът му бе даден, след като това лято д-р Хаддад оперира под светлината на фенер пациент, докато в болницата нямаше ток заради силна буря в града.

 

  

 

 

 


 

 

ОБРЪЩЕНИЕ

 

КЪМ БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ

 

 

Управителният съвет на РК на БЛС – Велико Търново твърдо подкрепя колегите си от СБАЛПФЗ „Д-р Трейман“ ЕООД, гр. Велико Търново.

 

Призоваваме да прекратим войната срещу тези, които ни лекуват, защото това е война срещу самите нас.

 

Да нападаш лечителите си е като да режеш клона, на който седиш. Нека всички ние като общество проявим мъдрост и търпение.

 

Лекарите и медицинските специалисти не са всесилни, но много често са единствената преграда между живота и смъртта. Нека не я премахваме!

 


 

Персоналът на СБАЛК - Велико Търново се запозна с поредния акт на насилие към медицински специалисти в лечебно заведение на територията на град Велико Търново.

Безпрекословно подкрепяме както колегите от пневмо фтизиатричната болница, така и решението на РК на БЛС в града .

Смятаме, че е абсолютно наложително да се вземат сериозни, а не проформа мерки от стана на МЗ и правителството.

Здравните работници са винаги на своя пост, изпълнявайки  служебните си ангажименти и е редно да получават от обществото елементарно уважение за за положените грижи и труд.


Д-р Томова

Шзпълнителен директор СБАЛК В.Търново


 

АПЕЛ

На д-р Стела Денчева

Специалист по пневмология и фтизиатрия, специалист по вътрешни болести,

Управител на СБАЛПФЗ „Д-р Трейман“ ЕООД, В. Търново

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Обръщам се към вас в търсене на съпричастност поради поредната изява на агресия към медицински специалисти в България!Обръщам се към всички вас с призив за нормалност и човечност в обществото ни!

Повод за настоящата ми реакция е издевателство на пациент и група близки над персонала на СБАЛПФЗ „Д-р Трейман“ ЕООД.

„Заповядвам ти веднага да излекуваш майка ми, `щото си длъжна“ ... Действието се развива в ранния следобяд на 04.09.2019г. в лечебното заведение, а с такива крясъци ме посреща истеризирала близка на пациентка, пребиваваща повече от 10 дни в стационара. Извикана съм при леглото на болната не заради здравословното й състояние, а защото целият дежурен персонал: лекар и 4 медицински сестри, са скандализирани от обидите, поведението и дори физическата агресия на близките. А след това – още по-агресивно, самата пациентка и други 4-ма нейни близки се нахвърлят върху наличния персонал на лечебното заведение.

Предисторията: пациентка, приета в клиниката с пневмония, самоволно напуснала стационара, за да ... присъства на сватба (или да придружи близък да летището – според различни нейни версии), поради което е изписана от дежурния лекар, а недовършеното лечение е за сметка на персонала на лечебното заведение. Дни по-късно пристига възмутена от факта, че не се чувства здрава. И понеже сме медицински работници, и понеже няма нужда някой да ни нарежда да си вършим работата, и понеже има едни такива неща, наречени „човечност, съпричастност“ и други подобни - сред медицинското съсловие, пациентката е приета отново за лечение на вече влошеното й състояние поради недовършване на предходната терапия. Десетина дни по-късно близките – възмутени, че лечението продължава все още, („въпреки изтеклата пътека“), агресивно очакват близката им да бъде излекувана едва ли не с магия.

В тази ситуация е безспорно, че пациентката е болна и има нужда от медицинска помощ. Също така е нормално близките да са загрижени за своята роднина. Обаче е безспорно, че персоналът на СБАЛПФЗ „Д-р Трейман“ професионално и всеотдайно си е вършил работата, като е осигурил качествено медицинско лечение, пренебрегнато от болната и незаплатено от никого, освен от лечебното заведение. Факт е и връщането й в стационара и качественото обслужване и обгрижване от същите онези хора, които са били ощетени от безотговорното й поведение седмица по-рано.

Няма обяснение обаче агресията на нискоинтелигентни, неквалифицирани и абсолютно невъзпитани хора върху 4 медицински сестри и 2 лекари, които се опитват да помогнат на тяхната близка.Защото в момента на скандала тя е завишила Т до 37.1оС! Няма обяснение агресията, изискваща криворазбрани задължения от медиците, само защото са положили Хипократова клетва! Няма обяснение и професионализма на нагрубените медицински специалисти и физически наранената медицинска сестра, които – стискайки зъби, залагат на дълга си, и продължават да обгрижват агресорката, продължаваща лечението си в болницата. Защото лечебното заведение не може да откаже медицинска помощ!

Затова се обръщам към всички медицински специалисти да изразят съпричастност и да осъдят поведението на поредните самозабравили се хора (а може би: не точно хора), очакващи толерантност и професионализъм, с които да се реагира на тяхното безочие и арогантност!

 

Надявам се, че обществото ще си даде сметка, че не може да се крие зад положената Хипократова клетва от оредяващото българско медицинско съсловие и не може да очаква тя да е завеса, зад която агресията и безочието ще трябва да бъдат посрещани с толерантност и професионализъм!

 

 

 

 

 

 


 

НАРЕДБАТА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА СПЕЦИАЛНОСТ ЩЕ БЪДЕ КОРИГИРАНА В НАЙ-КРАТКИ

СРОКОВЕ

 

Съгласието беше постигнато на среща в Министерството на здравеопазването. Зам.-председателят на БЛС д-р Николай Брънзалов и д-р Стоян Борисов, гл. секретар на съсловната организация, заедно с лекари специализанти и завършващи студенти по медицина, се срещнаха с министър Кирил Ананиев и зам.-министър Жени Начева. Срещата беше инициирана от БЛС и е поредната, на която бяха представени предложения за промени в новата Наредба за придобиване на специалност.

Ръководството на БЛС, заедно с младите лекари, се обявиха против промените в Наредбата, предвиждащи специализиращите на държавна издръжка млади лекари да бъдат служебно разпределяни след приключването на специализацията в посочени от МЗ лечебни заведения. А в случай, че специализантът не изпълни задължението си, той да трябва да връща заплатите, получените по време на специализацията. По време на срещата бяха уточнени следните предложения за промени в Наредбата:

- Младите лекари да имат право на свободен избор къде да специализират.

Финансираните от МЗ специализации да бъдат обявени предварително - къде в страната и за кои

специалности има недостиг на кадри и всеки специализант да може да избира дали и с коя болница да

сключи договор. Служебно разпределение от МЗ в избрани от ведомството болници няма да има.

-  Специализантите, кандидатстващи за финансираните от МЗ специалности, да знаят предварително къде и при какви условия ще работят след като завършат. Ще бъдат изготвени типови договори, които специализанта ще сключва с болницата, която сам е избрал. Договорите ще са от две части – обща и индивидуална, в която всеки специализант да може да уточни допълнителни условия. Подписването на договор ще бъде и основанието болницата да бъде подпомогната от МЗ, но при ясен регламент.

-  Запазва се  съществуващият механизъм за специализация: разкриване на места за специализанти от лечебните заведения. Всяка болница да има възможност да обяви конкурс за специализанти и да наеме на трудов договор необходимата за лечебното заведения бройка млади лекари по съответните специалности.

-  Ясно и прозрачно провеждане на конкурсите за назначаване на специализанти, чрез унифициран конкурс, който е еднакъв на всички лечебни заведения. Конкурсите за финансираните от държавата специализации ще се провеждат до два пъти в годината, а за избралите да специализират по стария ред – целогодишно. Информация за обявените места ще се публикува на специално създадена платформата на сайта на МЗ.

 

По време на срещата бяха дискутирани и въпроси, свързани със затруднения, които имат специализантите по „Педиатрия“ и „Обща медицина“. Дадени бяха идеи за подпомагане на разкриването на практики на специализиращи „Обща медицина“ или на млади лекари, които имат тази специалност.  По време на срещата беше коментирано, че  за първи път МЗ ще отделя средства за заплати за специализанти по „Обща медицина", както и че ще  финансират специализациите. Следващата седмица отново ще има среща в МЗ, на която БЛС и младите лекари, да обсъдят конкретни предложения.

 

  

 


 

 

 

РЪКОВОДСТВОТО НА БЛС, МЛАДИ МЕДИЦИ И БЪДЕЩИ СПЕЦИАЛИЗАНТИ СЕ СРЕЩНАХА СЪС ЗАМ.-МИНИСТЪР ЖЕНИ НАЧЕВА

Председателят на БЛС д-р Иван Маджаров, д-р Николай Брънзалов зам.- председател на БЛС и д-р Нели Нешева, член на УС на БЛС, заедно с лекари специализанти и завършващи студенти по медицина, се срещнаха със зам.-министър Жени Начева. Срещата беше инициирана от БЛС и по време на нея бяха представени предложения за промени в новата Наредба за придобиване на специалност.

Ръководството на БЛС, заедно с младите лекари, се обявиха против промените в Наредбата, предвиждащи специализиращите на държавна издръжка млади лекари да бъдат служебно разпределяни след приключването на специализацията в посочени от МЗ лечебни заведения. А в случай, че специализантът не изпълни задължението си, той да трябва да връща заплатите, получените по време на специализацията.

По време на срещата БЛС, заедно с лекарите-специализанти и завършващите студенти по медицина, дадоха следните предложения за промени в Наредбата:

1. Отпадане на служебното разпределение от МЗ в избрани от ведомството лечебни заведения и правото на свободен избор на младите лекари къде да специализират да не бъде нарушавано. Вместо това за финансираните от МЗ специализации да бъде обявено къде в страната и за кои специалности има недостиг на кадри и всеки специализант да може да избира дали и с коя болница да сключи договор.

2. Специализантите, кандидатстващи за финансираните от МЗ специалности, да знаят предварително къде и при какви условия ще работят след като завършат. Това да се гарантира с предварителното подписване на договор, който да дава яснота на младите медици. Този договор ще бъде и основанието болницата да бъде подпомогната от МЗ, но при ясен регламент.

3. Да бъде запазен и съществуващият механизъм за специализация: разкриване на места за специализанти от лечебните заведения. Всяка болница да има възможност да обяви конкурс за специализанти и да наеме на трудов договор необходимата за лечебното заведения бройка млади лекари по съответните специалности.

4. Ясно и прозрачно провеждане на конкурсите за назначаване на специализанти, унифициране, както на конкурсите(като критерии), така и на документите за кандидатстване. И още при разкриването на конкурс от определена болница за специализация по дадени специалности уведомлението на платформата на МЗ да става заедно с разкриването на конкурса. (премахване на съществуващия към този момент 14 дневен срок).

5. Кандидатстването за субсидираните дефицитни специалности от страна на МЗ да става по вече унифицирания начин.

Всички предложения, направени от БЛС и младите лекари, бяха принципно приети, а зам.-министър Жени Начева пое ангажимент те да бъдат представени на министъра на здравеопазването Кирил Ананиев и Наредбата за придобиване на специалност да бъда коригирана в най-кратки срокове.

 

Жени Начева обясни, че новата Наредба и към този момент не предвижда служебно разпределение в конкретни лечебни заведения за финансираните от МЗ и че става въпрос за недостатъчно ясно формулиран текст на Наредбата. Зам.-министър Начева увери, че правото на свободен избор къде да специализират младите лекари няма да бъде засегнато. И добави, че към момента МЗ събира данни от Регионалните здравни инспекции за това къде в страната и какви специалисти са необходими.

 


 

ДО


Д-Р ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

КОМИСИЯТА ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ


Г-Н КИРИЛ АНАНИЕВ

МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО


КОМИСИЯТА ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

КЪМ НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ


Д-Р ИВАН МАДЖАРОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БЛС


УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

НА БЛС


РАЙОННИТЕ КОЛЕГИИ

НА БЛС


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,


На свое извънредно заседание, предизвикано от случаите на насилие на пациенти над лекари и медицински специалисти в област Велико Търново, УС на РК на БЛС взе следните решения:

1. РК на БЛС - Велико Търново ще поеме правната защита на лекарите в случаите на насилие на работното място, включително вербално.

2. Предлага на останалите регионални колегии да предприемат същите правни мерки за защита на своите членове.

3. Предлага на УС на БЛС да инициира обществена дискусия с участието на Комисия по здравеопазване, МЗ, пациентски и обществени организации за:

- осъвременяване на Раздел ІІ от Закон за здравето, регламентиращ правата и задълженията на пациентите;

- промяна на нормативните актове за преустановяване на възможността за наличие на неосигурени граждани.

4. Настоява за изготвяне на цялостен пакет от мерки за ангажирането на пациента в грижата за собственото здраве, част от който да бъдат:

· Всяко посещение в СПО или домашно посещение от екип на ЦСМП да се заплаща по ценоразпис, ако посещението не е по спешни индикации. Определянето кое е спешно и кое не, се извършва от дежурният екип на СПО/СМП по общоприети критерии;

· при домашни посещения - съответната калкулация на разходите за изминати километри и ангажирано време  на екипа и линейката, като няма освободени, неосигурените заплащат по определен ценоразпис в зависимост от обема на оказаната медицинска помощ и натрупаните разходи;

· Задълженията се подават в НАП за съответните процедури по принудително събиране на задължения, както е в случая с несъбраните глоби; за лицата, които получават социални помощи, сумата да бъде удържана от социалните помощи.

 

5. Водени от убеждението, че осигуряване на качеството на здравната грижа на приемлива за обществото цена е невъзможно без активното участие на пациента, предлагаме дебатът за промяна на модела на здравеопазване да се фокусира върху въвеждане на доплащането като основен регулатор както на ефективността, така и на качеството на здравеопазването в България.

 


 

ВСЕКИ ЛЕКАР, МОЖЕ ДА СИ СЪЗДАДЕ ПРОФИЛ В САЙТА НА РЕГИСТЪРА НА ЛЕКАРСКИЯ СЪЮЗ НА СЛЕДНИЯ АДРЕС: WWW.BLSBG.EU, ОТКЪДЕТО СЛЕД ПЛАТЕН ЧЛЕНСКИ ВНОС, МОЖЕ ДА НАПРАВИ ЗАЯВКА ЗА УДОСТОВЕРЕНИЕ, НЕОБХОДИМО ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР С РЗОК И ДА СИ ГО РАЗПЕЧАТА!

ЕДИНСТВЕНОТО УСЛОВИЕ Е ДА ИМА ПОДАДЕН АКТУАЛЕН ИМЕЙЛ АДРЕС В РЕГИСТЪРА!

АКО ИМАТЕ ВЪПРОСИ, ЗВЪННЕТЕ В ОФИСА НА ЛЕКАРСКИЯ СЪЮЗ НА ТЕЛЕФОН 0887/110-622!

 

 


 

 

 

 

На проведения 6-ти Международен салон на художествената фотография за лекари PhotoArtMedica 2018”, организиран от Районната камара на лекарите и зъболекарите в Ченстохова (Czestochowa), Полша, заслужен бронзов медал получи Д-Р ХРИСТО ПЕНЧЕВ – кардиолог в гр. Горна Оряховица.

Водещата тема тази година, близка до „Свободната тема”, бе „Човек и ландшафт” и „Медицинска фотография”.

Салонът се проведе под престижната егида на FIAP - Международната федерация по художествена фотография и с патронажа на Фотоклуба на Полската република и под почетните патронажи на председателя на Висшия медицински съвет и на кмета на Ченстохова.

За първи път този форум е и с участието на представител на България.

Участие взеха лекари и студенти от 28 страни, с 58 фотографии.

 

Д-р Пенчев е роден е в гр. Севлиево. Завършва медицина през 1986 г. във ВМИ - Плевен. Специалист е по вътрешни болести от 1992 г. и кардиология от 1998 г. Кардиолог в Горна Оряховица. Хобито му е фотографията. Има изложби в Горна Оряховица, Плевен и София.

 


 

ДО

 

Д-Р ИВАН МАДЖАРОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БЛС

 

УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

НА БЛС

 

РАЙОННИТЕ КОЛЕГИИ

НА БЛС

УВАЖАЕМИ Д-Р МАДЖАРОВ,

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

РКна БЛС -  Велико Търново има следното процедурно предложение свързано с Извънредния събор, планиран за 14 и 15 декември 2018 г.:

1. С оглед на предложението на д-р Чолаков и в последствие на д-р Грозев на 67-я Извънреден събор на БЛС, подкрепено от делегатите за провеждане на “Извънреден Събор” на БЛС свързан с приемане на Методика за остойностяване на лекарския труд, предлагаме точката в дневния ред свързана с тази тема да бъде точка 1-ва от дневния ред. Целесъобразно е решението по тази точка да се има предвид при дискусиите и решенията по останалите точки от дневния ред.

Предлагаме темата за „предприемане на реални действия за остойностяване на лекарския труд“ да бъде изтеглена на първо място в дневния ред на събора.

2. Предлагаме да се извади от дискусията предложения “преведен френски модел”, като считаме, че той отразява методика за заплащане на “УСЛУГА” а не на “ЛЕКАРСКИ ТРУД”. Мислим че е добре да се прави разлика между двете понятия, в това за услуга влизат доста повече компоненти (консумативи, сграда амортизации). Излишно е да губим време в обсъждане на методика, която няма отношение към основната тема на извънредния събор, а именно остойностяване на лекарския труд.

 

Очакваме от делегатите на всички колегии готовност за дискусия по темата за остойностяване на лекарския труд, която е ключова за съхраняването на лекарите в България.

 

 

 

 


 

“ ЛАБОРАТОРИЯ ЗА АТИПИЧНО ПРОТЕЗИРАНЕ“

История на основаване. В България, гр. Горна Оряховица , на 17.02.2012 е регистриран клон на лабораторията ЕООД “ Лаборатория за Атипично Протезиране „. Там се произвеждат всички видове помощни технически средства и роботи “ БИОНИКА“ за рехабилитация на детски церебрален паралич и гръбначно мозъчни заболявания.

ПРОФЕСОР ПО ПРОТЕЗИРАНЕ Евгени Дюкенджиев

ДОЦЕНТ ПО ПРОТЕЗИРАНЕ Татяна Дюкенджиева

Близо четири десетилетия проф. Е. Дюкенджиев обследва, проектира и изработва индивидуални спомагателни технически средства – протези за горните и долните крайници, ортези, роботизирани системи за рехабилитация на ДЦП. Преподава в РТУ.

Доц. Т. Дюкенджиева е защитила докторска дисертация в областта на обследване биомеханичните патологии на долните крайници и съвместно с проф. Е. Дюкенджиев са разработили технология за производство на индивидуални бионични стелки. С тяхна помощ се коригират надлъжно и напречно плоскостъпие, изкривявания на пръстите пронаторни и супинаторни ходилни и коленни стави, разлики в дължините на краката и др. Обследването включва три авторски методики – колорометрична и тензометрична подометрия, динамичен анализ на походката.

Анна Дюкенджиева е специалист по ортопедна техника и масажи. Владее бионични методи за бионична рехабилитация в домашни условия на ДЦП и ГМЗ.

10-годишната Еля от Разград, родена без крайници, получи уникални протези, изработени от български учен – проф. Евгени Дюкенджиев. Подобни случаи в света са познати само в Япония и САЩ.

Преди дни ви разказахме нейната история. Момичето се оказва най-сложният случай в 40-годишната практика на бионика проф. Дюкенджиев, който заедно със съпругата си изработва протезите.

Момиченцето се ражда без крайници, за нея протезите са не просто сбъдната мечта, а чудо. Сега тя се учи да пише и да ходи.

Проф. Дюкенджиев е завършил Техническия университет в София, доктор на науките е по биомеханика. Във времето се занимавах с андроидни системи – роботи във военното производство, докато го имаше, казва професорът. Когато отива в Латвия обаче започва да се занимава с протезиране.

Днес той живее в Горна Оряховица, където има наследствен имот от своите родители. От София съм, но в София се влошиха условията за живот, тук е спокойно. Днес в информационно отношения няма разлика между малък и голям град”, обяснява професорът.

„Мен не ми трябва благодарност. Може ли от едно ангелче, едно дете, да чакаш благодарност. Направи добро и забрави за него. Аз не съм имал никакви такива цели и задачи и пр. Тя ми влезе в душата… и съм щастлив с нейното щастие”, казва проф. Дюкеднижев за Еля.

 

WWW.ORTOTEHNIKA.COM

 

 

 

 

  

ПО СЛУЧАЙ 19 ОКТОМВРИ - ДЕНЯ НА БЪЛГАРСКИЯ ЛЕКАР – ПО СЛУЧАЙ 19 ОКТОМВРИ - ДЕНЯ НА БЪЛГАРСКИЯ ЛЕКАР – ДВАМА ЛЕКАРИ БЯХА НАГРАДЕНИ С ОТЛИЧИЯ ОТ БЪЛГАРСКИЯ ЛЕКАРСКИ СЪЮЗ

Д-р Калоян Йорданов получи наградата „Ти си нашето бъдеще“ на Българския лекарски съюз. Отличието му беше връчено в петък по време на церемонията „Лекар на годината“ в София от председателя на здравната комисия в парламента д-р Даниела Дариткова. 
Д-р Йорданов беше номиниран за престижната награда от колегите си от Районната колегия на Българския лекарски съюз във Велико Търново. Младият лекар работи вече три години в Отделението по ортопедия и травматология на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ – време, за което успя да завоюва доверието и признателността както на своите колеги, така и на пациентите. Тази година призът „Ти си нашето бъдеще“ получиха общо петима млади лекари от цялата страна.
По време на церемонията, на която присъства и здравният министър Кирил Ананиев, началникът на Отделението по акушеро-гинекология доц. д-р Светлозар Стойков беше награден с Почетния знак на Българския лекарски съюз. Той беше и номинацията на великотърновските си колеги за „Лекар на годината“, тъй като само за три години, откакто ръководи АГ отделението на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“, бяха въведени и съвременни методи за диагностика на някои патологични състояния през време на бременността, които реално биха застрашили живота на плода, а под грижите на него и екипа му проплакаха рекорден брой бебета. 

Уважаеми колеги,

19 октомври се чества за Ден на българския лекар от 1996 г., когато БЛС избира за покровител на медиците св. Йоан Рилски - Чудотворец.

Управителният съвет на Районна лекарска колегия – Велико Търново поздравява всички лекари за празника. Нека въпреки  неволите и многобройните препятствия, които срещаме по пътя си, енергията и ентусиазма в работата не ни напускат! Нека с професионализъм и всеотдайност, продължаваме да служим на здравето и живота на хората!

Желаем на Вас и Вашите семейства крепко здраве, лично щастие и късмет!

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

д-р Христо Димитров

Председател на Районна колегия на

 

Български лекарски съюз – Велико Търново

 

 

 


 

Уважаеми колеги,

 

Тези от Вас, които желаят да си направят застраховка „Професионална отговорност”, мога да го направят в офиса на колегията до 02 ноември 2018 г.

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПОДНОВЯВАНЕ НА

Застраховка „Професионална отговорност на лекари членове на РК на БЛС”

Обхватът на покритите рискове по застраховка „Професионална отговорност“ се запазва в същия обем, както при изтичащия застрахователен договор: Застрахователят ще обезщетява застрахованите членове на Колегията за всички суми, които  дължат като обезщетение за имуществени и неимуществени вреди, причинени на пациенти, спрямо които носят гражданска отговорност, при упражняване на професионалната си дейност. Покрити са разходите по съдебно и извънсъдебно уреждане на претенции и искове, направени със съгласието  на Застрахователя. Всички конкретни условия по застрахователния договор са в съответствие с изтичащия застрахователен договор. Покритието по настоящата полица е доброволно и приложимо след изчерпване на лимитите по полиците, предоставящи покритие съгласно чл. 189 от Закона за Здравето.

Условия на  застрахователния договор:

· Застраховката се сключва от името на РК на БЛС Велико Търново и е в полза на нейните членове.

· Водещ  застраховател: ЗАД „Алианц  България”,  съзастраховател ЗК „Уника“.

· Застраховани лица: членовете на РК на БЛС по приложен списък.

· Застрахователната премия е   32 лева годишно и е  за всяко застраховано лице, като в нея е включен и данък от 2%.

· Срок: 12 месеца считано от 05.10.2018 г.

· Лимити на отговорност за всеки член:  до 200 000 лв. за всяко събитие и в агрегат.

· Ретроактивна дата покриваща целия законов давностен срок от 5 години, през който може да бъде предявена претенция към лекар- от 05.10.2013 г.

Не са правени промени в качеството и обхвата на застрахователните покрития, което гарантира надеждна защита на застрахованите лекари.

Всеки застрахован член на РК на БЛС Велико Търново ще получи индивидуален Сертификат от застраховката.

При предявяване на претенция или настъпване на събитие, което би могло да доведе до претенция по настоящата застраховка, Застрахованият е длъжен:

§ Да уведоми без забавяне и не по-късно от 7 дни, след като събитието му е станало известно,  КЗЦ Булстар, и да предостави всички налични документи и сведения за събитието.  Текущо да информира за развитието по случая и да поддържа точна и изчерпателна документация до неговото приключване.

§ При предявен иск,  Застрахованият е длъжен в същия срок да уведоми КЗЦ Булстар и да иска привличане на Застрахователя в процеса. Да изпълнява указанията на КЗЦ Булстар и/или Застрахователя, във връзка с предявената претенция, дадени на основание застрахователния договор.

 

 


 

КОГА НЕ Е НЕОБХОДИМО ИСКАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА СЪБИРАНЕ И ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

В последно време сме свидетели на засилено искане на съгласие за събиране и обработване на лични данни на граждани при предоставянето на различни видове услуги. В КЗЛД ежедневно постъпват сигнали и въпроси относно необходимостта да се иска и дава съгласие. Не трябва да се забравя, че както лесно е дадено, така лесно съгласието може да бъде оттеглено, поради което обработването на лични данни само въз основа на съгласие не винаги е най-удачен избор и е добре да се направи преценка дали не е налице друго правно основание.

Във връзка с повишения обществен интерес и явната значимост на този въпрос, КЗЛД изготви информационен материал относно случаите, в които администраторите / обработващите лични данни не следва да изискват съгласие от физическите лица, за да събират и обработват техни лични данни.

В кои случаи не се изисква съгласие за обработване на лични данни

Обработването на лични данни от администратори на лични данни, както в публичната, така и в частната сфера е законосъобразно, ако е налице някое от правните основания, изчерпателно изброени в чл. 6, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент относно защитата на данните, ОРЗД, GDPR):

a) субектът на данните е дал съгласие за обработване на личните му данни за една или повече конкретни цели;

б) обработването е необходимо за изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна, или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор;

в) обработването е необходимо за спазването на законово задължение, което се прилага спрямо администратора;

г) обработването е необходимо, за да бъдат защитени жизненоважните интереси на субекта на данните или на друго физическо лице;

д) обработването е необходимо за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са предоставени на администратора;

е) обработването е необходимо за целите на легитимните интереси на администратора или на трета страна, освен когато пред такива интереси преимущество имат интересите или основните права и свободи на субекта на данните, които изискват защита на личните данни, по-специално когато субектът на данните е дете.

Съгласието е едно от основанията за събиране и обработване на лични данни. Независимо от факта, че то е посочено на първо място, важно е да се знае, че всички правни основания са алтернативни и равнопоставени, като същите не са подредени в йерархична зависимост. Наличието на което и да е от тях прави обработването законосъобразно, при условие, че са спазени и другите изисквания на регламента.

В случаите, когато администратор на лични данни прави преценка дали да обработва личните данни на базата на съгласие, той трябва да изследва обстоятелството дали не е налице друго правно основание за тяхното обработване, като например законово задължение или договор, както и какви биха били последиците за съответната дейност при оттегляне на съгласието от лицето.

Някои от най-често срещаните ситуации, при които администраторът не следвада иска съгласие от лицето за обработване на личните му данни, са следните:

1. Администратор – публичен или частен, събира определен обем лични данни в изпълнение на свое задължение по силата на закон, напр. по силата на Закона за здравето, Закона за счетоводството, Закона за административните нарушения и наказания, Кодекса на труда, Кодекса за социалното осигуряване, Закона за Министерството на вътрешните работи, Закона за гражданската регистрация, Закона за туризма, Закона за предучилищното и училищното образование и т.н.

В тези хипотези законодателят не е оставил свобода на преценка на администратора или на субекта на данните, в резултат на което евентуалното съгласие на лицето няма да е свободно дадено, съответно няма да е валидно. Това важи особено за публичните администратори, както и за секторите, в които е налице детайлна законова регламентация, като например здравеопазване, образование, банкова дейност и др.

2. Личните данни се събират във връзка с предоставянето на различни административни услуги от държавни органи или органи на местното самоуправление.

В тези случаи правното основание е изпълнение на задача от обществен интерес или упражняване на официални правомощия и изискването на съгласие от лицата е ненужно.

3. Личните данни се събират и обработват за целите на трудово правоотношение.

В тези случаи работникът или служителят няма истински свободен избор и не е в състояние да откаже или да оттегли съгласието си, без това да доведе до неблагоприятни последици за него, поради очевидната неравнопоставеност между двете страни. В допълнение, взаимоотношенията между субектите на данни и техните работодатели или органи по назначаване, включително и по отношение обработването на лични данни, изчерпателно се уреждат от трудовото законодателство,индивидуалните и/или колективните трудови договори. При тези обстоятелства условието за законосъобразност на обработването на лични данни е законово задължение и/или изпълнението на договор (в зависимост от хипотезата).

4. Личните данни са необходими за сключване и изпълнение надоговор, по който субектът на данните е страна.

Доколкото основният предмет и цел на договора обективно не могат да бъдат постигнати без предоставяне на определен обем лични данни, в тези случаи е достатъчна волята на страните да встъпят в договорни или преддоговорни отношения и съответно не е нужно даване на отделно съгласие за обработване на лични данни.

Това не изключва възможността съгласието да се използва като правно основание за обработване на лична информация (данни за контакт и др.) за допълнителни цели, като например маркетинг и реклама, освен ако в нормативен акт не е предвидено основание за това. В тези случаи, изискването за получаване на съгласие може да отпадне, ако са изпълнени изискванията, предвидени в съответния нормативен акт. Важно е да се знае, че администраторът няма право да обвърже изпълнението на даден договор, включително предоставянето на дадена услуга, с получаването на съгласие за обработване на лични данни, когато това не е необходимо за изпълнението на договора, като например получаване на рекламни съобщения. В тези случаи съгласието няма да е свободно дадено, тъй като лицето няма истински свободен избор и не е в състояние да откаже или да оттегли съгласието си, без това да доведе до неблагоприятни последици за него.

5. Личните данни са необходими за защита на легитимните интереси на администратора или на трета страна, ако тези интереси имат преимущество над интересите и/или основните права и свободи на лицето.

Такива хипотези в практиката са предприемането на мерки за сигурност и охрана, включително чрез видеонаблюдение, проверка на лица и регистрация на достъпа до сгради, действия за гарантиране на информационната и мрежовата сигурност и др.

Легитимен интерес е налице и при обработване на лични данни за защита на правата на администратора по съдебен или несъдебен ред, например за подаване на иск за неизпълнение на договор или за търсене на отговорност за причинени вреди.

6. Личните данни се предават от един администратор на друг в резултат на прехвърляне на вземания (цесия).

В тези случаи правното основание за обработване на личните данни  е изпълнение на законовото задължение по чл. 99, ал.3 от Закона за задълженията и договорите. Законът задължава предишния кредитор да предаде на новия кредитор намиращите се у него документи, които установяват вземането. Това обстоятелство обуславя и предаването на личните данни, доколкото същите се съдържат в съответните документи. След получаване на вземането новият кредитор може да обработва данните на основание своя легитимен интерес за събиране на дължимата сума, включително по реда на принудителното изпълнение. При цесията не бива да се забравя задължението на предишния кредитор да съобщи на длъжника за прехвърлянето, което кореспондира и на задължението за прозрачност и предоставяне на информация по смисъла на Общия регламент.

7. Личните данни се предават от администратора на обработващ лични данни.

Общият регламент позволява на администраторите да привличат „обработващ лични данни“ - физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, който обработва личните данни от името на администратора. Едни от най-честите хипотези на обработващи лични данни са счетоводните къщи, службите по трудова медицина, колекторските фирми за събиране на вземания, IT компаниите, поддържащи информационните системи на фирми и ведомства и др.

Във всички тези случаи Общият регламент не изисква съгласие на лицата, за които се отнасят данните, за привличането на обработващ лични данни, като преценката е оставена изцяло на администратора.

8. Специфична хипотеза на обработване на лични данни без да се изисква съгласие на субекта на данните е фотографирането и видеозаснемането на лица на публично място.

Ако то се извършва от физическо лице в хода на чисто лични занимания, тогава Общият регламент изобщо не се прилага. В случай, че заснемането е част от професионална дейност, тогава биха могли да се приложат изключенията и облекченията за академично, художествено или литературно изразяване по чл. 85 от ОРЗД. Тук следва да се отчита и разпоредбата на чл. 13 от Закона за авторското право и сродните му права, съгласно която фотографът (видеооператорът) не изисква съгласие от изобразеното лице, ако изображението е било направено в хода на обществената дейност на изобразеното лице или на публично или обществено място, изображението на лицето е само детайл в произведение, показващо събрание, шествие или пейзаж или изобразеното лице е получило възнаграждение, за да позира.

9. В случаите, когато се обработват специални категории (чувствителни) лични данни, като например данни за етнически произход, политически възгледи, религиозни убеждения, синдикално членство, биометрични данни, данни за здравословното състояние, сексуална ориентация и др., основанията за законосъобразност са посочени в чл. 9, параграф 2 от ОРЗД.

В тази връзка обработването на данни за здравословното състояние е законосъобразно, ако се извършва за целите на превантивната или трудовата медицина, за оценка на трудоспособността на служителя, медицинската диагноза, осигуряването на здравни и социални грижи, лечение, за управление на системите за здравеопазване или социални грижи, в областта на общественото здраве, за защита срещу сериозни трансгранични заплахи за здравето и др. Следователно, ако обработването е необходимо за някоя от тези цели, съответното болнично заведение, лаборатория или аптека няма нито задължение, нито право да иска допълнително изрично съгласие на лицето (пациента). Обратното би означавало, че болницата ще откаже лечение или аптеката - лекарство, ако лицето не даде своето съгласие. Подобно поведение би представлявало пряко нарушение на Общия регламент, което може да бъде санкционирано с глоба или имуществена санкция.

Примерен неизчерпателен списък на случаи, в които не се изисква съгласие:

В съответствие с посочените критерии, по правило не е необходимо отделно съгласие от лицата, в това число подписването на всякакви форми на декларации, за обработване на личните им данни от изброените по-долу администратори в хода на тяхната обичайна професионална дейност. Това не включва обработването на лични данни за директен маркетинг, където съгласието следва да е водещо основание.

- лекари, зъболекари и фармацевти;

- адвокати;

- работодатели;

- публични органи (държавни и общински);

- учебни заведения (детски градини, училища и висши учебни заведения);

- банки и други кредитни институции;

- застрахователи;

- предприятия, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги;

- куриерски фирми и други пощенски оператори;

- предприятия, предоставящи комунални услуги (електроразпределителни дружества, ВиК, топлофикации);

- обработващи лични данни (счетоводители, служби по трудова медицина и др.);

- хотелиери и туристически агенции;

- управителите на етажна собственост (домоуправители);

- копирни услуги;

- преводачи;

- журналисти, фотографи и видеооператори;

- религиозни, политически, обществени и синдикални организации;

- и други.

 

 


 

ПРАКТИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ ПО ПРИЛАГАНЕ НА GDPR – ЕВРОПЕЙСКИ РЕГЛАМЕНТ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Указанията трябва да се ползват като насоки и да се съобразят с конкретните индивидуални практики – ПИМП и СИМП

- Задължения на ПИМП/СИМП по прилагането на общия регламент за защита на личните данни. Указания, терминология, отговорности

- Вътрешна инструкция /указания на администратора/, за защита на личните данни, към всяко физическо лице работещо на трудов договор при администратора и действащо под ръководството на администратора, което има достъп до лични данни за защита на личните данни

- Регистри на дейностите по обработване /1/ - Вътрешен анализ на дейностите по обработване на лични данни

 

- Регистри на дейностите по обработване /2/ - Вътрешен анализ на дейностите по обработване на лични данни

 

 

 


 

 

Д-р Христо Димитров - председател на РК на БЛС във Велико Търново даде старт на 8-те Моллови дни, с едноминутно мълчание в памет на основателя на форума и дългогодишен председател на колегията д-р Марияна Кирилова.

За осма поредна година Районна лекарска колегия - Велико Търново бе домакина на Моллови дни, на името на съоснователя и пръв председател на Българския лекарски съюз от 1901 година д-р Димитър Моллов, роден в село Беброво, община Елена. Форумът на съсловната лекарска организация в старата столица се провежда съвместно с Областна администрация Велико Търново и Община Елена.

Събитието уважиха зам.-председателят на БЛС д-р Галинка Павлова, президентът на Югоизточноевропейския медицински форум и председател на сдружение „Български лекар” доц. д-р Андрей Кехайов, главният секретар на съсловната организация д-р Ст. Борисов, членове на Управителния съвет на БЛС, председатели и лекари от 10 районни колегии в страната, както и много други гости - общо 80 участници.


Приветствие към участниците, при официалното откриването на 26-ти май, отправи зам.-председателя на БЛС д-р Галинка Павлова, а поздравителен адрес от името на д-р Венцислав Грозев прочете д-р Ст. Борисов. Успех на Молловите дни пожела и доц. д-р Андрей Кехайов. Ангажимент възпрепятства участието на областния управител проф. д-р Любомира Попова, която поздрави участниците с нарочен адрес. Поздравителен адрес към колегите си изпрати и председателят на РК на Българския лекарския съюз в Пловдив д-р Атанас Калчев.

Форумът започна с презентация и разказ за "Книжовното наследство на д-р Димитър Моллов" на домакина д-р Христо Димитров. Малко известни подробности за живота на д-р Моллов разказва неговият правнук Димитър Моллов.

Гергана Стоянова - специалист ключови клиенти на CredoWeb напомни на аудиторията на 8-те Моллови дни, че Българският лекарски съюз е най-големият обучител в здравната платформа на България, която за поредна година е и основен медиен партньор на форума.

Вниманието на всички участници в 8-те Моллови дни ангажира доц. д-р Боян Кутевски, с лекцията "Директна комуникация с пациентите - предизвикателства и решения /Всичко е лично!/". Експертът по комуникативни умения обясни и за "Думите, които лекуват", за правилото "27/9/3", как лекарите да имат ясна и ефективна комуникация със своите пациенти и ред др.

Разгорещени дебати предизвика лекцията на съдия Елица Стоянова от Окръжен съд - град Добрич. Очаквано презентацията и за "Наказателноправни и гражданскоправни параметри на лекарската грешка" провокира десетки въпроси от участниците в 8-те Моллови дни.

Пълна зала с медици посрещна проф. д-р Боряна Делийска, дмн от УМБАЛ "Царица Йоанна - ИСУЛ". Гост-лекторката представи темата "Бъбречна патология и бременност", която оказа се вълнува не само нефролозите, а и акушер-гинеколозите, както и лекарите по обща медицина.

Нестандартен подход и задълбочени познания показа и специалистът по ортопедия и травматология в МОБАЛ "Д-р Ст. Черкезов" АД д-р Калоян Йорданов. Младият лекар и лектор в 8-те Моллови дни на РК на БЛС презентира темата "Остеопорозата - епидемията, която не виждаме!".

Финалната лекция на 8-те Моллови дни на РК на БЛС - Велико Търново, които по традиция се провеждат в хотел "Севастократор" в Арбанаси, бе на д-р Сибила Маринова по темата "Мозъчна смърт и донорство - един по-различен поглед". Началникът на ОАИЛ в МОБАЛ "Д-р Ст. Черкезов" АД, координатор по донорство и носител на приза "Достойните българи" за 2018 г. очерта законовите и медицинските параметри на донорството и трансплантациите у нас.

За тържествена атмосфера вечерта на 26 май допринесе поздравът на кмета на Община Елена инж. Дилян Млъзев към всички участници във форума. Веднага след това бе връчена и наградата – почетна грамота и плакет с лика на д-р Димитър Моллов за 2018 година на близките на д-р Енчо Ботев. Медикът получава отличието посмъртно. То бе връчено на близките му от зам.-председателя на РК на БЛС за болнична помощ д-р Галина Гарева.

 

Д-р Енчо Генчев Ботев е роден на 07 юли 1954 г. в гр. Павликени, обл. Велико Търново, в семейството на фармацевт и учителка.

Израснал е в гр. Велико Търново. През 1972 г. завършва средното си образование в същия град – Математическа паралелка към Първа гимназия.

През 1974 г. кандидатства и е приет в първия випуск на Плевенския медицински университет, след отбиване на редовната си военна служба в Санитарната школа в гр. Русе. Още по време на следването си проявява интерес към УНГ болестите и участва във факултативното им усвояване. Завършва висшето си образование през 1980 г. и започва работа като ординатор в отделението по УНГ болести към МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” – Велико Търново.

През 1986 г. придобива специалност УНГ болести в Медицинския университет в гр. София.

В последните две години боравеше с последно поколение уред за електролечение, какъвто в България има на не повече от 3 места, и помагаше на пациенти със затрудненото носово дишане, уголемяване на небните сливици и други заболявания и състояния, които водят до механично ограничаване на дихателния обем.

През целия си 37 годишен трудов стаж работи изключително внимателно и професионално със своите пациенти, което се дължи и на множеството курсове за следдипломна квалификация.

В живота д-р Ботев бе човек с всестранни дарби и учения - добър в рисуването, в пеенето, в майсторенето и поправките из дома. Каквото и да захване все ще се справи. Той бе и космополит в четенето - обичаше всякаква литература и четеше, все четеше.

Заедно със съпругата си Иванка Ботева отглеждат и възпитават две деца – Ива Енчева Ботева – адвокат и д-р Генчо Енчев Ботев – дентален лекар.

1999 година д-р Ботев е избран за член на Управителния съвет на  РК на БЛС и делегат за съборите на съсловната организация.

След приключване на темите и обширна дискусия по тях, на 27 май, участниците в 8-ти Моллови дни – домакини и гости, поднесоха цветя пред бюст паметника на своя първоучител д-р Димитър Моллов в родното му село Беброво, община Елена. Цветя и венци в знак на почит оставиха от централата на БЛС, от РК на БЛС в старата столица, Областна администрация - Велико Търново, зам.-кметовете на Община Елена, кметът на село Беброво и граждани.

 

 

 


 

 

 

Уважаеми колеги,

 

Уведомяваме Ви, че на 09.05.2018 г., от 14 ч., в Министерство на здравеопазването (ет. 4) ще се проведе заседание на работна група, съгласно заповед на министър Ананиев РД-02.103/24.04.2018 г.

 


 

Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета

ОБЩ РЕГЛАМЕНТ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Правни и технически предизвикателства за бизнеса

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА РЕГЛАМЕНТЪТ?

· Регламентът е уникален по рода си инструмент зауеднаквяване на законодателството в сферата на защитатана личните данни в целия Европейски съюз.

· Регламентът увеличава драстично правата на потребителите във връзка със защитата на техните лични данни.

· Регламентът въвежда изключително строги санкции за нарушения, достигащи до 20 млн. евро или 4 % от годишния световен оборот на компаниите.

· Регламентът ще се прилага пряко във всички държави членки от 25 май 2018 г.

КАКВО СА ЛИЧНИ ДАННИ И КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ОБРАБОТВАНЕТО ИМ?

ЛИЧНИ ДАННИ са всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, чрез идентификатор като име,идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор, информация за здравословно и имуществено състояние, културен или социален профил и други.

ОБРАБОТВАНЕ е всякаоперация или съвкупност отоперации, извършвана с личниданни или набор от личниданни чрез автоматични илидруги средства - събиране,записване, организиране,структуриране, съхранение,адаптиране, промяна,извличане, консултиране,употреба, разкриване чрезпредаване, разпространяване,подреждане, комбиниране,ограничаване, изтриване илиунищожаване.

ВИЕ ИЛИ ВАШАТА КОМПАНИЯ СТЕ ОБЕКТ НА РЕГУЛАЦИЯ, АКО:

1.Събирате и/или обработвате лични данни на граждани на Европейския съюз.

2. Установени сте на територията на Европейския съюз.

3. Не сте установени на територията на Европейския съюз, но предлагате стокии/или услуги на граждани на Съюза.

4. Наблюдавате поведението на граждани на Съюза, доколкото то се проявява врамките на Европейския съюз.

КАКВИ СА ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ЗА ВАШИЯ БИЗНЕС?

1. Извършване на анализ на дейностите по обработване на данни и приемане на план за действие за прилагане на Регламента.

2. Цялостно актуализиране на действащите политики на обработване на личните данни и на техническите мерки за сигурност.

3. Провеждане на обучения/инструктажи за служители, обработващи лични данни.

4. Информиране на субектите на лични данни за техните права по лесен и общоразбираем начин.

5. Създаване на алгоритми за обработване на молби, запитвания и жалби на субекти на лични данни.

6. Приемане на вътрешна процедура за действие в случай на пробив в сигурността.

7. Извършване на постоянен контрол и отчетност.

 


 

ОТ 01 АПРИЛ 2018 Г. ВЛИЗА В СИЛА НАЦИОНАЛЕН РАМКОВ ДОГОВОР 2018 Г.

Държавен вестник бр. 28/29 март 2018 г.


 


 

ПРОГРАМА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Мярка 6.4 – „Инвестиции в неземеделски дейности“

Очакван приемна проекти:от Април до Юни 2018 год.

Изисквания към кандидата:

§ Микропредприятия /да имат среднодсписъчен персонал максимум 9 души средносписъчен брой вкл.за 2016 и 2017г., съгласно справки подавани към НСИ/,

§ Регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон;

§ Да имат седалище на територията на община от селски район;

Фирмата или ЕТ кандидат, трябва да е развивала дейноност в предходните 3 години, спрямо годината на кандидатстване, да е реализирала приходи и да е извършвала дейност в някой от следните кодове на икономическа дейност:

§ Q 86.21 „Дейност на общопрактикуващи лекари“;

Q 86.22 „Дейност на лекари специалисти“;

Q 86.23 „Дейност на лекари по дентална медицина“;

Q 87.30 „Социални грижи с  настаняване на възрастни лица“;

Q 88.91 „Дневни грижи за малки деца“

Сектор G

G 47.73 „Търговия на дребно с лекарства и други фармацевтични стоки“;

Допустими разходи:

§ Изграждане, придобиване или подобренията на недвижимо имущество – ново строителство или реконструкция на сградата на кабинета /СМР/;

§ Закупуванена нови машини и медицинско или стоматологичнооборудване и апаратура, в т.ч. изграждане и оборудване на мобилни стоматологични кабинети;

§ Общи разходи, свързани с хонорари на архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и икономическата устойчивост, включително проучвания за техническа осъществимост;

§ Нематериални инвестиции: придобиване и създаване на компютърен софтуер и придобиване на патенти, лицензи, авторски права и марки;

§ Не са допустими за подпомагане текущи разходизаплати, ел.енергия, вода, консумативи;

§ Разходите са допустими само ако са извършени след подаване на заявлението за подпомагане, с изключение на общите разходи.

Условия за допустимост:

§ Инвестицията да се осъществява в селски район

§ Финансиране:

50% от извършената инвестиция, но не повече от 200 000евро.

За разходите, които ще се включат в проекта, трябва да се представят 3 оферти и договор с фирма изпълнител.

Минимална стойност на допустимите разходи – 10 000 евро.

Максимална стойност на допустимите разходите по проекта – 600 000 евро.

След одобрение на проекта - допустими са авансови плащания в размер до 50% от одобрената финансова помощ, което се равнява на 100 000евро авансово плащане.

Отпускането на авансово плащане, освен след представяне на банкова гаранция, е възможно и с поръчители, отговарящи на определени условия за обороти и капитал.

 

Възможни са междинни плащания по проекта.

 

 


 

ДО

ПРОКУРАТУРАТА НА

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Д-Р ВЕНЦИСЛАВ ГРОЗЕВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА БЛС

РАЙОННИТЕ КОЛЕГИИ

НА БЛС

МЕДИИТЕ

ОТВОРЕНО ПИСМО

УВАЖАЕМИ Г-Н ЦАЦАРОВ,

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с инцидента с д-р Иван Димитров призоваваме прокуратурата и следствените органи да изяснят максимално обективно фактите и обстоятелствата по този случай. Правото на неприкосновеност и защита на живота и достойнството на всеки български гражданин са гарантирани от Конституцията на Република България.

Вменяването на предварителна „вина“ и определянето на „присъди“ не спомагат за създаването на усещане в обществото за безпристрастност на правосъдието и равнопоставеност на българските граждани пред върховенството на закона.

БЛС апелира към всички граждани за активност в протестите, организирани в подкрепа на д-р Иван Димитров, както и за подписване на петицията в защита на медика от Пловдив на следния линк:

https://www.peticiq.com/spasqvane_na_dokroa_koito_zastrelq_kradec

Д-р Христо Димитров,

Председател на РК на БЛС – Велико Търново

 

 


 

До НСОПЛБ

До ДСОПЛ

До УС на БЛС

До медиите

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ

Уважаеми дами и господа,

Управителният съвет на Сдружение на общопрактикуващите лекари категорично подкрепя исканията на колегите от Дружество на софийските общопрактикуващи лекари.

Натрупаните в годините деформации на здравната система доведоха ОПЛ до невъзможност да изпълнява мисията си – комплексна грижа за здравето на нашите пациенти. Вместо това сме натоварени с все повече технически задачи в полза на държавната администрация.

Казваме ясно – СТИГА!

Ние не желаем да ни превръщат в чиновници или социални работници.

Ние сме лекари и искаме да лекуваме!

ОБРЪЩАМЕ СЕ КЪМ НАШИТЕ ПАЦИЕНТИ – ПОДКРЕПЕТЕ НИ, ЗА ДА НИ ИМА!

Вие сте смисъла на нашата работа!

Ние сме най-близо до вас!

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, НЕКА ПОДКРЕПИМ КОЛЕГИТЕ ОТ СОФИЯ,ЗА ДА ОСТАНЕ МЕДИЦИНА В БЪЛГАРИЯ!


01.03.2018 г.                         УС на Сдружение наобщопрактикуващите

гр. Велико Търново                     лекари - Велико Търново

 

 

 

 


 

 

Подписаха националните рамкови договори за 2018 г.

Сряда, 28 Февруари 2018 | Ирина Пекарева

С 40-минутно закъснение започна подписването на националните рамкови договори за медицинските и за денталните дейности.

Двата договора бяха подписани едновременно днес в МЗ.

Подписите си под документите сложиха председателите на Българския лекарски съюз д-р Венцислав Грозев и на Бъгларския зъболекарски съюз д-р Николай Шарков, както и членовете на управителните съвети на двете организации. От страна на НЗОК договорът бе подписан от подуправителката д-р Йорданка Пенкова, тъй като управителят проф. Камен Плочев все още е в болнични. Последен подписа си сложи здравният министър Кирил Ананиев.

„Успяхме да убедим ръководството на държавата в лицето на министър-председателя Бойко Борисов и финансовия министър Владислав Горанов, че имаме готов план да не изпадне НЗОК във финансова несъстоятелност. Задълженията към чуждите здравни каси не влияят на договорените параметри по националния рамков договор”, увери след подписването на НРД за медицинските и НРД за денталните дейности министър Кирил Ананиев. По думите му до 15 май ще бъде направено разсрочване на задълженията към чуждите каси за тази година и част от тях ще бъдат изплатени в рамките на 73-те милиона лева, с които разполага Касата по това перо за тази година.

Припомняме, основният проблем, който заплашваше да осуети подписването на рамковите договори за медицински и за дентални дейности, беше тъкмо дългът на НЗОК към чуждите здравни фондове, за който, както стана ясно, държавата едва вчера научи, че възлиза на 271 млн. лв., с просрочени 133 млн. лв. от тях.

С изчистването на проблема на срещата при премиера е дадена зелена светлина за официалното сключване на договорите между касата и лекарите и зъболекарите.

„Няма да ми стигне времето, за да разкажа всичко онова, което сме постигнали в тези два рамкови договора. Но не мога да пропусна факта, че този договор осигурява над 400 млн. лв. допълнителни пари в здравния сектор. Не мога да не кажа, че

близо половината от клиничните пътеки са увеличени, и то в значителен размер –

при някои от тях увеличението достига до 450 лв.”, коментира още здравният министър.

Той се обърна към Сдружението на общинските болници с думите, че ангажиментът, поет към тях, е изпълнен. „Клиничните пътеки, по които работят общинските болници, а и областните болници, са завишени, и мисля, че ще създадат това спокойствие, което е необходимо, за да функционират спокойно до края на този Национален рамков договор”, каза той.

Ананиев изреди и някои от конкретните дейности, за които от 1 април тази година ще се отделят повече средства: детско и майчино здравеопазване, превенция, профилактика, долекуване, рехабилитация. По думите му са нараснали и парите за личните лекари.

Министърът се спря и на промените в Рамковия договор със зъболекарите. „За първи път правим една сериозна крачка в областта на договора със зъболекарския съюз, като осигуряваме необходимия ресурс за протези на хората между 65 и 69 години. Разбира се, този проект, който започваме тази година, ще бъде развит и през следващите години”, увери той.

„Разбира се, това не е най-добрият договор. Разбира се, че ще има хора, които няма да бъдат доволни от това, което сме постигнали. Но във всички случаи

този договор е по-добър от действащите досега

и надгражда в качество и в обеми, и във видове услуги това, което сме вършили досега”, коментира още министърът.

Той изрази очакване рамковите договори да създадат определено спокойствие в системата, но посочи, че в никакъв случай не трябва да спира дотук. „Ние искаме една ефективна здравна система. За да бъде тя ефективна, ние трябва да положим всички усилия, за да допринесем тя да стане такава. Ключовите думи на рамковите договори за 2018 г. са

контрол и дисциплина

На днешната среща при министър-председателя всички ние се обединихме, че заедно ще провеждаме тази контролна дейност всеки ден, заедно, непрекъснато и очаквам резултатите от тази контролна дейност да бъдат факт още в първите месеци от действието на този рамков договор. Не трябва да допуснем пари, които са предвидени за лечението на българските граждани, да отиват не по предназначение. Целият ресурс трябва да отиде за потребностите, които имат българските пациенти”, заяви още Кирил Ананиев.

Здравният министър се спря и на обещаните от него промени в здравноосигурителния модел. „Вие знаете, че аз поех ангажимент в рамките на няколко месеца да подготвя

нов здравноосигурителен модел

Ние работим усилено и когато станем готови, ще се съберем, за да обсъдим нашите предложения. Това ще бъде може би инструментът, който ще направи необходимите условия за по-ефективно изразходване на средствата и да намалим течовете в системата на здравеопазването”, каза той.

„Независимо от трудностите, независимо от ситуацията, в която се намирахме, ние успяхме да изработим параметрите на един рамков договор, който определено е стъпка напред”, каза на свой ред председателят на Българския лекарски съюз д-р Венцислав Грозев. Той подчерта, че огромната част от предложенията на Българския лекарски съюз, „разбира се, с достатъчно убеждения, с достатъчно доказателства”, са били приети в НРД.

„Българският зъболекарски съюз от 1999 г. е достоен противник и приятел на обществената организация Национална здравноосигурителна каса. Противник дотолкова, че ние отстояваме интересите на лекарите по дентална медицина, но и на пациентите. Именно затова министър Ананиев спомена, че от тази година в новия рамков договор започва с една крачка напред повече: осигуряване на цели протези на групата пациенти 65-69 години – една група, която досега не ползваше реално услугите на задължителното здравно осигуряване”, заяви от своя страна председателят на Българския зъболекарски съюз д-р Николай Шарков, като също уточни, че това е само първа стъпка.

 

 

 


 

ПРОЕКТ НАЦИОНАЛЕН РАМКОВ ДОГОВОР 2018

 

МОТИВИ

към проект на Националния рамков договор за медицинските дейности за 2018 година

 

 


 

Покана за  международна конференция на тема: „Продължаващо медицинско обучение – гарант за качество в професионалната практика и за безопасността на пациента“

БЛС организира международна конференция на тема: „Продължаващо медицинско обучение – гарант за качество в професионалната практика и за безопасността на пациента“, която ще се проведе на 16 март, 2018г, гр. София, Хотел Балкан, зала Средец, от 9:30 ч.

В конференцията, участие ще вземат представители на UEMS /ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ НА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ/, в лицето на г-н Ромуел Краевски, президент, проф. Василиос Папалао, гл. секретар и д-р Бернард Мале, ковчежник.

По време на събитието ще се разисква състоянието и потенциала за устойчиво развитие на продължаващото медицинско обучение в България, с оглед на европейските тенденции, българските и чуждестранните добри практики, подобряването на институционалната и правната рамка, и координацията между всички заинтересовани страни.

 

Моля за потвърждение на присъствие до 09 март, на тел: 0877140023 или на мейл: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

 

 

 


 

Почина проф. д-р Александър Гюровски, дмн


РК на БЛС – Велико Търново с дълбоко прискърбие съобщава, че на 11 февруари 2018 г. почина доайенът в българската хирургия проф. д-р Александър Гюровски.

Професор Гюровски почина в МБАЛ – Павликени, на 95-годишна възраст, където до много скоро утвърждаваше авторитета на лекарската професия, като действащ хирург.

Почитан, обичан и уважаван от пациентите си проф. д-р Александър Гюровски беше приятел на РК на БЛС – Велико Търново и пример за всеки медик. През юни 2015 г. лекарската гилдия в област Велико Търново го удостои с наградата на петите „Моллови дни” - почетна грамота и плакет с лика на д-р Моллов, за особени заслуги в медицината и лекарската професия.
Броени дни преди да получи отличието на петите „Моллови дни” проф. д-р Ал. Гюровски бе награден със златен почетен знак на Министерство на здравеопазването /първа степен с лента/, за съществения му принос в областта на хирургията в България, за проявен професионализъм в работата и за постоянната му и всеотдайна грижа към пациентите.
По случай Деня на българския лекар - 19 октомври 2016 г., съсловната организация в старата столица отново го награди, в категорията „Дългогодишна работа”.

Проф. Гюровски е роден на 27 октомври 1922 г. Родителите му са преселници от Македония, която семейството напуска през 1924 година. Прекарва бедно детство, с чести премествания на фамилията, която в крайна сметка се установява в София. Завършва с отличие медицина. В тайните на хирургията го въвежда легендарният проф. д-р Георги Капитанов. Работил е в Медицинска академия, но и в Мали, Етиопия и Либия. От 1971 г. до 1980 г. оглавява хирургическото отделение на Окръжната болница във Велико Търново. През 1980 г. постъпва в Първа хирургическа клиника на Университетската болница в Плевен, като остава неин ръководител до пенсионирането си. Професор е от 1984 г., а преди това защитава докторска дисертация

ДЪЛБОК ПОКЛОН ПРЕД СВЕТЛАТА МУ ПАМЕТ!

УС на РК на БЛС – Велико Търново

 

 


 

 

IN MEMORIAM

 

УТРЕ Е МЕСОПУСТНА ЗАДУШНИЦА, НЕКА ПОЧЕТЕМ НАШИТЕ ПОЧИНАЛИ КОЛЕГИ

Д-р Александър Георгиев Копчев

Д-р Александър Стефанов Пътов

Д-р Велин Ангелов Славов

Д-р Георги Андреев Андреев

Д-р Динко Тончев Аладжов

Д-р Данчо Николаев Дамянов

Д-р Емил Коев Коев

Д-р Иван Петров Личев

Д-р Марияна Кирилова Михайлова

Доц. Кирил Петров Маноилов

Д-р Недю Николаев Недев

Д-р Найден Костов Найденов

Д-р Николай Антонов Андреев

Д-р Петранка Стоянова Стойчева

Д-р Петър Тодор Таслаков

Д-р Петко Пеев Петков

Д-р Стефан Иванов Димитров

Д-р Стефка Милкова Тодоранова-Кушева

Д-р Цвета Вълчева Монгозова

ВЕЧНА ИМ ПАМЕТ!

 

 

  

 

Плевен Падна! Така възторжено се беше изказал бившият здравен министър, за резултата от местните избори през 2015г. Тогава кандидата за кмет на Синята коалиция беше победил кандидата на ГЕРБ в града, също лекар-хирург!

В други избори обаче, тези за председател на Управителния съвет на колегията на БЛС в Плевен и на всички органи на съюза в града, изборната битка е била решена преди да е започнала.

За това в подробна жалба до Контролната комисия на БЛС, са алармирали 12 колеги в града представители на първичните си дружества в общото събрание на колегията в Плевен. Тоест зад тях стоят не по-малко от 120 лекаря.

Всичко това се е случило пред очите и с активното участие на председателя на УС на БЛС – д-р Венцислав Грозев. На събранието е бил заместник областният управител, също лекар и директорката на РЗОК - Плевен. Така да се каже, партийното и държавното ръковдство на Плевен. Друго си е да се отъркаш във властта, нали?!

Уставът е погазен, пишат колегите, нарушени са както правилата на централния устав, така и на местната колегия на БЛС. Най-сериозното нарушение е липсата на мандатна комисия, както и на избрана комисия по избора. Нарушен е броя на членовете в УС на РК на БЛС в Плевен, странната аритеметика е че той се сътои от 7 човека и точно толкова са избрани, а и в предишният мандат толкова са били. Друго пише в устава, те са 11, а сметката е по този текст: „...УС на РК на БЛС Плевен се състои от председател, зам. Председател, главен секретар и 7 члена.“ Обяснението на д-р Пресеолски е... с по-малко хора по-лесно се работи. Евфемизъм на: оставете ме да си правя каквото си искам. Друго странно гласувaне е това, за делегатите на събора, но при липса на комисия по избора, не е учудващо, че едни са обявени за делегати по право и са гласувани “анблок“, вкл. и председателя на УС на БЛС д-р В. Грозев, който е член на РК на БЛС в Плевен, а зам.-областният управител е предложен даже за делагат на събора. Направил си отвод обаче. Администраторът се сетил, че нещо не е наред. А в Плевен има регистрирани над 1700 лекаря! Сериозна колегия. След разглеждането на жалбата, председателят на Контролната комисия в Плевен, е натоварен от КК на БЛС да провери реквизитите на събранието и изискванията му за спазването на устава, от първата до последната точка. Д-р Иванов председател на КК на БЛС се надяваме да си свърши работата, да отговори на колегите, да напише до КК на БЛС, какво е направил за да се защити спазването на устава, преди и след събранието и по жалбата а най-добре да си влезе във функциите по чл.30 на Устава на БЛС. Има 14 дни, по устав!

Дано само да не се изфабрикуват реквизити постфактум, дано? Останалото вероятно ще се докладва на събора.

В присъствието на председателя на УС на БЛС д-р Грозев обаче, и най – малкото уставно нарушение е недопустимо, и води до отговорност, камо ли на такива изложени в жалбата на колегите от Плевен. Разрешението на случая е индикатор за целия съюз. В правовата държава се спазват правилата!

Д-р Георги Тодоров

 

Член на Контролната комисия на БЛС

 

 


 

ПИСМО ОТ ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ, ОТНОСНО ЕКСПОРТИРАНЕ НА БОЛНИЧНИ ЛИСТОВЕ В ОПРЕДЕЛЕНИТЕ СРОКОВЕ

 

 


 

 

УС на РК на БЛС – Велико Търново изцяло подкрепя декларацията на колегите ни от МБАЛ „Д-р Димитър Павлович” - Свищов и настоява за бърза и ефективна работа на компетентните органи за установяване на извършителите, и ефективни наказания при доказване на виновните. Само така би се постигнала възпитателната цел на закона и биха се предотвратили нови случаи на саморазправа.

 


 

Д Е К Л А Р А Ц И Я

От лекарите и медицинските специалисти

в Община Свищов

В декларацията на Управителния съвет на РК на БЛС - Велико Търново от 19.12.2017 г. се отбелязва, че лекарите и медицинските специалисти намаляват по-бързо отколкото намалява нацията ни.

В много области липсват специалисти от много специалности. Фалират вече не само общински, но и областни болници. „Добрата новина” е, че скоро ще е трудно да се намери лекар за побой. Лошата е че вече няма кой да ни лекува.

Посегателството над д-р Иво Караджов на 27.01.2018 г. доказва, че войнстващата простащина я има, не е изолирано явление и е в настъпление в последно време.

Заявяваме, че медицинското съсловие не е беззащитно стадо, както някои може би си мислят. След като бяха криминализирани посегателствата върху медици /Указ № 138 на Президента на РБългария /Д.В. бр.61 от 09-07-2013 г. допълнение „Промяна на Закона за НК” чл. 131 ал.12 т.2/, ръцете и на полиция и на прокуратура са развързани за бързи и ефективни действия, още повече, че в малките  градове всичко се знае, още преди да се е случило.

 

Заявяваме нашата решимост да се стигне до край в разкриването и наказването на самозабравилите се, за да сме сигурни, че утре някой друг от нас няма да бъде причакан и малтретиран по подобен начин.

 


 

ПИСМО ОТ БЛС ДО НЗОК ОТНОСНО НЕСЪОТВЕТСТВИЯ В СУМИТЕ, ПРЕДСТАВЕНИ КАТО ЗАПЛАТЕНИ НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА БОЛНИЧНА ПОМОЩ ПРЕЗ 2017 Г.

 


АДВОКАТ МАРИЯ ШАРКОВА: БОЛНИЦИТЕ ИМАТ ПЪЛНО ОСНОВАНИЕ ДА ПРЕТЕНДИРАТ ЗА НАДЛИМИТНАТА ДЕЙНОСТ ОТ 2015 Г.

Четвъртък, 18 Януари 2018 | Полина Тодорова

За 2015 година лечебните заведения разполагат със сериозни аргументи пред съда, за да изискват заплащането на надлимитната дейност, която са изработили. Това заяви пред Zdrave.net адвокатът по медицинско право Мария Шаркова, потърсена за коментар относно решението на Върховния административен съд, с което лимитите на болниците за 2015 г. бяха обявени за нищожни.

Тя обясни, че решението на ВАС обявява за нищожно решение на Надзорния съвет на НЗОК, което регламентира определени стойности на т. нар. лимити за 2015 година, както и за част от 2014 година. „За разлика от Служебния рамков договор, който се приемаше за подзаконов нормативен акт и можеше да е обжалва пред 3-членен и 5-членен състав на ВАС, това решение на Надзорния съвет се приема за общ нормативен акт. Разликата е много важна“, подчерта Шаркова.

Tя обясни, че според тълкувателно решение на ВАС, когато се отмени подзаконов нормативен акт, страните, които са засегнати от него, докато е съществувал, нямат право да търсят никакви претърпени вреди. „Общите нормативни актове обаче не се регулират от това решение, което означава, че всички, които считат, че техните права са нарушени от приемането на този нищожен общ нормативен акт, може да търсят правата си по съдебен ред. Това означава, че всички, които оспорват по някакъв начин определените им максимални стойности, тоест така наречените им лимити за визираните в решението периоди, могат да изтъкнат становището на ВАС, да посочат, че тези стойности са нищожни и това да бъде допълнителен аргумент, за да търсят надлимитната дейност за 2015 г. и част от 2014 г.“, разясни тя.

Адвокат Шаркова обаче посочи, че скорошното решение на ВАС не може да се използва като аргумент за търсене на надлимитната дейност през по-късни периоди. „Всеки период е сам за себе си, защото се регламентира от различни актове“, отбеляза тя и поясни, че през 2016 г. стойностите за болниците са определени със Служебния рамков договор. „Производството по неговото оспорване е все още висящо във ВАС“, заяви Шаркова.

 

Що се касае до становището на НЗОК, че решението на върховните магистрати няма правни последици за касата, Шаркова обясни, че в тяхната позиция не е коментирано определянето на стойности за конкретни лечебни заведения. Припомняме, от фонда изпратиха  обща справка за  заложените средства по Закона за бюджета на НЗОК за 2015г., разпределените спрямо въпросното решение на Надзорния съвет суми, както и изплатените такива.  „Те посочват изплатените средства като обща сума, но не и изплатените средства на конкретните лечебни заведения. В крайна сметка когато дадено лечебно заведение си търси надлимитната дейност, спорът се съсредоточава над това какво е изработило лечебното заведение, какво му е било определено  и какво претендира да получи“, обясни адвокат Шаркова.

 


 

 

ПРОГРАМА  НА КУРСОВЕТЕ ЗА СЛЕДДИПЛОМНО ОБУЧЕНИЕ И ИНДИВИДУАЛНА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ НА ЛЕКАРИ ЗА 2018 г. НА КЛИНИКАТА ПО КАРДИОЛОГИЯ

http://www.hearthospital.bg/medical-specialist/research-training/sdo-individualna-specializacia-2018/

 


 

ВЪРХОВНИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД  ОБЯВИ ЗА НИЩОЖНИ ЛИМИТИТЕ НА БОЛНИЦИТЕ ЗА 2015 ГОДИНА

 


 

Единственото което мога да кажа е МНОГО ГОЛЯМО, БЛАГОДАРЯ КОЛЕГИ, ЗА МЕН ВАШАТА ПОДКРЕПА Е НЕСРАВНИМА!

 


С уважение д-р Стоян Сопотенски 

СТАНОВИЩЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА РАЙОННА КОЛЕГИЯ НА БЪЛГАРСКИ ЛЕКАРСКИ СЪЮЗ

ВЕЛИКО  ТЪРНОВО

Относно дисциплинарното уволнение на доц. д-р Стоян Сопотенски

Уважаеми колеги,

Възмутени сме от поведението на проф. Асен Балтов – изпълнителен директор на УМБАЛСМ „Пиригов”, по повод дисциплинарното уволнение на доц. Сопотенски.

Години наред доц. Сопотенски със своите действия е защитавал интересите на работещите в сектора, а с високия си професионализъм е утвърждавал авторитета на болницата. Вече живеем във време когато всеки има право да изразява гражданската си позиция. Недопустимо е в РБългария, която има претенции да е правова и демократична държава, да бъде репресиран човек дръзнал да протестира и със законови средства да защитава позицията на своите колеги.

Обръщаме се към изпълнителния директор на УМБАЛСМ „Пиригов”:

Г-н Изпълнителен директор,

Престижът на едно лечебно заведение се определя от качеството на работата, която то извършва, от високия професионализъм на неговия персонал, а всички знаем какво място заема единствената спешна болница в страната в системата на здравеопазването. Със своите действия Вие потвърждавате правотата в исканията на нашите колеги. Вероятно по този начин целите да сплашите различно мислещите работещи в „Пирогов”, но бъдете сигурен че това ще се върне като бумеранг към Вас.

Твърдо заставаме до доц. Сопотенски и вярваме в справедливостта на българския съд!

 

 

 


 

ПРОТОКОЛИ ОТ ПРЕГОВОРИ ПО НРД 2018

 

ОТ ПРОВЕДЕНИ СРЕЩИ МЕЖДУ СЛУЖИТЕЛИ НА НЗОК И ЕКСПЕРТИ НА БЛС, МОЖЕ ДА ВИДИТЕ НА СЛЕДНИЯ ИНТЕРНЕТ АДРЕС

http://www.blsbg.com/bg/46.protokoli-ot-pregovori/

 


 

 

СТАНОВИЩЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА РАЙОННА КОЛЕГИЯ НА БЪЛГАРСКИ ЛЕКАРСКИ СЪЮЗ

ВЕЛИКО  ТЪРНОВО

Управителният съвет  на РК на БЛС – Велико Търново, подкрепя протеста на Сдружението на Общинските болници и напълно се солидализира със справедливите искания на колегите, които са общи за всички работещи в сферата на здравеопазването.

Изключително големите фундаментални проблеми в сектор Здравеопазване, създават непреодолими препятствия пред съсловието да изпълнява основната си дейност – опазване здравето и живота на нацията. Това са неправилно водената политика в сектора; неефективния здравноосигурителен модел, монопола на НЗОК, необходимостта от превръщането й в самостоятелна институция, която да изразходва публичните средства само за здравеопазване; неприемане предложената Методика на съсловната организация за остойностяването на лекарския труд; неглижиране на проблема за кадровия колапс, пред който е изправена системата.

 

За това призоваваме всички членове на колегията да се включат в организирания протест на 15 януари 2018 г., като прекратят работа от 12.00 до 13.00 часа, излязат пред лечебните си заведения и осигурят спешното обслужване на пациенти.

 

 


 

БЪЛГАРСКИ ЛЕКАРСКИ СЪЮЗ ПОДКРЕПЯ ПРОТЕСТА НА СДРУЖЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИТЕ БОЛНИЦИ


„СПРЕТЕ УНИЩОЖАВАНЕТО НА ОБЩИНСКОТО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ”

 

 


 

В рамките на електронната система на Националния регистър на БЛС, всеки член има възможност да направи свой личен профил, където да следи и при необходимост да заявява в съответната Районна лекарска колегия, актуализация на своите лични и професионални данни. Могат да се заявяват и получават по електронен път в профила, електронни удостоверения /за членство/.

За целта е необходимо:

1. Актуализация на данните на лекаря в съответната колегия;

2. Подаден актуален имейл в регистъра на колегията;

 

3. Създаване на личен профил в сайта на регистъра www. blsbg.eu!

 


 

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

 

Уведомяваме Ви, че Отчетно-изборното събрание на Районна колегия на Български лекарски съюз – Велико Търново, ще се проведе на  09 февруари 2018 г., от 14,00 ч. в салона на ДКЦ – Велико Търново.

 


 

ПОЗИЦИЯ НА БЛС ОТНОСНО ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗЗО, ЧЛ. 37, АЛ. 6, ИЗРАЗЕНА В МЕДИЙНОТО ПРОСТРАНСТВО ОТ Д-Р СТОЯН БОРИСОВ, ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА БЛС (05 януари, 2018 г.)


 

ПИСМО ДО МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО Г-Н КИРИЛ АНАНИЕВ, ОТНОСНО НЕВЪЗМОЖНОСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАЗПОРЕДБИТЕ ПО ЧЛ. 37, АЛ. 6 ОТ ЗАКОНА ЗА ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ


ПИСМО ДО ПРОФ. КАМЕН ПЛОЧЕВ – УПРАВИТЕЛ НА НЗОК, ОТНОСНО НЕИЗПЛАТЕНИ СРЕДСТВА НА ИЗПЪЛНИТЕЛИ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ


ПАРИТЕ ЗА ОНКОЛЕКАРСТВА В КАСАТА ОТНОВО НЯМА ДА СТИГНАТ

Вторник, 02 Януари 2018 |  Ирина Пекарева

zdrave.net

 

И тази година средствата за онкологични медикаменти в болничната помощ, заложени в бюджета на НЗОК, няма да са достатъчни. Изводът се налага от разликата между изплатеното за цялата 2017 г. и заложеното за 2018 г.

През миналата година касата е платила за онколекарства 295 431 610 лв. За тази година пък в бюджета й по това перо са заложени 282 млн. лв., или с близо 13,5 млн. лв. по-малко.

Недостигът ще се увеличи още и благодарение на отмяната на мораториума за плащане на нови лекарства с публични средства: както вече стана известно, по-голямата част от новите медикаменти са тъкмо за онкологични заболявания, а според последните известни данни те ще струват на касата допълнителни 50 млн. лв., които не са предвидени в бюджета й.

През изминалата година недостигът бе неколкократно компенсиран от резерва на НЗОК, който възлизаше на над 300 млн. лв. Тази година обаче заложената в него сума е не 10%, а 3% от целия бюджет, или общо около 114,5 млн. лв., 27 млн. лв. от които са „резервирани“ за извънболничната помощ.

Въпреки всички отстъпки, които фондът договаря, средствата за лекарства ежегодно нарастват скокообразно, като само за миналата година например от резерва и от допълнителни приходи от здравни вноски общо за медикаменти – и за домашно лечение, и онколекарства – отидоха над 150 млн. лв., около 100 млн. лв. от които бяха за лекарства за домашно лечение.

При заложен недостиг само за онколекарствата в размер на 13,5 млн. лв., очакван допълнителен разход от 50 млн. лв. за нови медикаменти и резерв от едва 87,5 млн. лв., не е трудно да си представим поредните проблеми пред финансите на фонда, за пореден път решавани с взимане на средства от други пера, вътрешни преразпределения, прехвърляне на плащания за идната година, а този път може би – и с актуализация на бюджета на касата.

 

 


 

ОТЛАГАТ ИЗИСКВАНЕТО ДЖИПИТАТА ДА ОТЧИТАТ КАСОВИТЕ БЕЛЕЖКИ ЗА ПРЕГЛЕД НА ПЕНСИОНЕРИ

Четвъртък, 04 Януари 2018 | Полина Тодорова,.zdrave.net

С три месеца се отлага изискването общопрактикуващите и денталните лекари да отчитат пред НЗОК касовите бележки за осъществените прегледи на пенсионерите. Това е договорено при започналите вчера разговори, касаещи Националния рамков договор, съобщават от Българския лекарски съюз.

Припомняме, от съсловната организация настояваха за отпадане на текста в Закона за здравното осигуряване, който засяга общопрактикуващите и денталните лекари и е свързан с потребителската такса за пенсионерите. С него се вменява на лекарите да отчитат пред НЗОК всяка касова бележка от преглед на пенсионер заедно с всички останали документи, които към момента предоставят на осигурителната институция, за да получат разликата между заплащаното от пенсионерите за преглед – 1 лв., и стойността на потребителската такса за останалите пациенти – 2.90 лв.

Поради законовата обвързаност и тежест на постановлението на срещата се взе решение за отлагане отчетността на касовите бонове с три месеца, докато се намери възможност за автоматично отчитане през софтуерната система на лечебните заведения, информират от БЛС.

От там съобщават още, че по отношение на медико-диагностичните дейности е взето решение отчетността да се извършва по досега действащия ред. Издадените направления за изследвания в месец декември 2017 г. ще имат валидност един месец от датата на издаване.

Уточнен е и предварителният график за провеждане на работни срещи на експертно ниво за извънболнична помощ.

Поради ограничения ресурс от време, с който заинтересованите страни разполагат за изработване на НРД 2018 г., от НЗОК са декларирали категорична готовност, че всяко едно постигнато консенсусно решение, изискващо промяна в нормативен документ, ще бъде отразено по най-бързия начин в наредбите, така че процесът за стиковане на предложенията да бъде максимално оптимизиран и улеснен, уточняват още от БЛС.

 

 

 


 

НАЦИОНАЛЕН РАМКОВ ДОГОВОР  2018

 

Днес, 03 януари /сряда/, се проведе първата за годината работна среща между Български лекарски съюз, НЗОК и НС на НЗОК, относно изработване на НРД 2018 г. Представители от БЛС бяха председателят на съсловната организация д-р Венцислав Грозев, зам. председателят д-р Галинка Павлова, главният секретар на БЛС - д-р Стоян Борисов и адвокат Цветозар Младенов. От страна на касата присъстваха председателят на НЗОК проф. Камен Плочев и председателят на НС на НЗОК, г-жа Жени Начева.

Поради ограничения ресурс от време, с който заинтересованите страни разполагат за изработване на НРД 2018 г., от НЗОК  декларираха категорична готовност, че всяко едно постигнато консенсусно решение, изискващо промяна в нормативен документ, ще бъде отразено по най-бързия начин в наредбите, така че процеса за стиковане на предложенията, да бъде максимално оптимизиран и улеснен.

За пореден път, БЛС настоя за отпадане на ал. 6, Чл. 37 от ЗЗО, в частта „представяне на отчетен документ, в който се посочват номерата на издадените документи за заплатените суми по ал. 5.“. Поради законовата обвързаност и тежест на постановлението по ал. 6, на срещата се взе решение за отлагане отчетността на касовите бонове с три месеца, докато се намери възможност за автоматично отчитане през софтуерната система на лечебните заведения.

По отношение на МДД, се взе решение отчетността да се извършва по досега действащия ред, без да се прилага регламентираното в Параграф 20 и 21 от НРД 2017 г. постановление. Издадените направления за изследвания в месец декември 2017 г. ще имат валидност един месец от датата на издаване.

Уточнен бе и предварителния график за провеждане на работни срещи на експертно ниво за извънболнична помощ, както следва:

- 05 януари /петък/ 14 ч.

- 06 януари 10 ч.

- 09 и 10 януари 14 ч. /с възможност за провеждане на допълнителни заседания на 11 и 12 януари./

 

Всеки един протокол от срещите ще бъде качван на сайта на БЛС, за да може да има прозрачност в процеса на преговорите и проследимост в наложените нормативни промени.

 

 

 

 

 


 

Д Е К Л А Р А Ц И Я

Приета на заседание на Управителен съвет на РК на БЛС – Велико Търново,

проведено на 19 декември 2017 г.

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

В периода на приемане на бюджета на здравеопазването за 2018 г., за пореден път ставаме свидетели на следващия епизод на медийната война на политиците срещу лекарското съсловие. Този епизод е озаглавен „Лекарите – крадци на лекарствата на народа“.  Шумно се огласиха разбити схеми на лекари, ограбващи животоспасяващите лекарства на пациентите. Няма значение, че лекари в схемата не участват. Вероятно има участващи управители, назначени от същите политици. Няма значение, че държавата продължава да не изпълнява задължението си да плаща здравно-осигурителните вноски за своите държавни служители, за пенсионерите и децата. Няма значение, че държавата прехвърля все по-голяма част от социалните си задължения върху лекарите, за сметка на техния труд и здраве. Няма значение, че лекарите и медицинските специалисти намаляват по-бързо, отколкото намалява нацията ни. Няма значение, че фалират вече не само общински, а и областни болници. Няма значение, че в цели общини няма общопрактикуващи лекари, а в много области липсват специалисти от много специалности. Добрата новина е, че скоро ще е трудно да се намери лекар за побой, лошата е, че вече няма кой да ни лекува.

За съжаление УС на БЛС отново реагира неадекватно и със закъснение. Още при изготвянето на бюджета на здравеопазването, мълчаливо се съгласи с продължаването на порочната практика да се финансира основно болничните заведения и лекарства, а не в повишаване на доходите на лекарите, без да предложи анализ за ползите от извеждането на дейности в извънболничната помощ и инвестиране в профилактика и превенция.

Достатъчно време проявявахме толерантност към управляващите ни!

Достатъчно време позволявахме политиците да решават вместо нас, по какъв начин да осъществяваме дейността си, изхождайки единствено от финансови параметри, лишавайки ни от възможността да повишаваме квалификацията си и да бъдем конкурентноспособни, за да сме максимално полезни на своите пациенти!

Дойде времето когато българските лекари да излязат и ясно да заявят, че здравеопазването никога не е било приоритет и национална политика.

 

Призоваваме всички колеги да обсъдим подготовката за предприемане на ефективни протестни действия, за защита на нашите интереси!

 

 


 

Редно е отговорните институции да засилят контрола в системата, без да уронват авторитета на лекарското съсловие

 

 

Във връзка със създалия се казус около нелегалната търговия с лекарствени продукти и неефективния контрол върху търговската политика в сектора, Български лекарски съюз припомня, че от години апелира за предприемане на проверки в системата и налагане на засилен контрол върху лекарствената политика. В редица свои становища и позиции до институциите, съсловната организация е подчертавала значението на ефективния контрол върху лекарствата, тъй като от години основния преразход в бюджета на НЗОК се формира от това перо. Не е тайна, че голяма част от надсъбраните средства за здраве, с които би следвало да се изплати т.нар. „надлимитна“ дейност на лечебните заведения, която е реално извършена в полза на пациентите, се пренасочват за запълване на дупки в лекарствения сектор. Държавните органи са тези, от които зависи както разпределението на финансовия ресурс, така и контрола върху разходването на фискалния бюджет и същите следва да го упражняват ефективно и адекватно. Лекарския съюз счита, че всеки един човек, позволил си да злоупотребява с публични средства, следва да понесе законова отговорност за действията си. Съсловната организация се надява, че след реализиране на проверки по случая, доказалите се виновници, които са участвали в нелегални схеми за износ на лекарства, ще бъдат публично оповестени, за да се избегне уронване авторитета на лекарското съсловие, чрез поставянето на медиците под общ знаменател със знак за вина. Тиражирането на послания, които навеждат на мисълта за колективна вина на лекарите и участието им в „схеми“, излишно нагнетяват напрежението в сектора и влошават отношенията между лекар и пациент, които са достатъчно усложнени в последните години, поради хроничното недофинансиране на сектора и условията на труд, в които са принудени да работят медицинските специалисти. „Всеки, който е дръзнал да спекулира със здравето на пациентите, посредством разходване на държавни средства за лични интереси, заслужава да получи своето законово наказание. От БЛС настояваме за доказване на персонална вина, след детайлни проверки на участниците в нелегалната търговия. Ако след тях, се докаже вина на колега от гилдията, лекарския съюз категорично ще заеме позиция и мерки. Дотогава обаче, не е редно да се уронва авторитета на всички лекари, като се посочва участие на такива, без това реално да е проверено и доказано“, споделя д-р Венцислав Грозев, председател на БЛС.

 

 


 

ФУНКЦИОНИРА НОВ САЙТ, СЪЗДАДЕН ОТ АДВ. МАРИЯ ШАРКОВА, КАСАЕЩ СЪДЕБНАТА ПРАКТИКА В ОБЛАСТТА НА ЛЕКАРСКИТЕ ГРЕШКИ.

ТАМ МОЖЕ ДА СЕ ЗАПОЗНАЕТЕ СЪС СЪДЕБНИ АКТОВЕ ПОСТАНОВЕНИ И ПУБЛИКУВАНИ В ПЕРИОДА 2007-2017 Г.

 

https://лекарска-грешка.bg

 

 


 

Д-р Венцислав Грозев:

Изключително важно е да се решат проблемите с цените на пътеките и с лимитите на болниците

„Само преди няколко дни проведохме среща с новото ръководство на Министерството на здравеопазването. На този етап от министерството проявяват разбиране и са съгласни, че трябва да се променят алгоритмите на клиничните пътеки, които излишно натоварват лекарите и медицинските сестри, създават предпоставка за харчене на средства, които могат да бъдат икономисани и да бъдат дадени там, където са нужни за по-голяма ефективност.“ Това каза председателят на БЛС д-р Венцислав Грозев пред БНТ.

Той допълни, че увеличението от 407 млн. лв. в бюджета действително е много добро решение на правителството, но трябва да се реши и въпросът с разпределянето на тези средства. „Изключително важно е да се променят и цените на клиничните пътеки, както и да се реши проблемът с лимитите на болниците. Ето, сега пак се говори за надлимитна дейност, при положение, че лимитът не е достигнат“, каза д-р Грозев.

По повод предложения мораториум за иновативни лекарства и нови медицински дейности д-р Грозев каза, че Лекарският съюз никога не е бил против контрола. „Точно обратното. Ние предложихме още юли месец да се въведе стриктен принцип на плануване на новите лекарствени средства, за да могат те да влязат в бюджета за следващата година. Единственият сектор, който не е регулиран, са лекарствата. Ако това беше прието, щяхме да имаме възможността за въвеждането на 1, 2, 5 или колкото е нужно нови молекули, за да могат българските пациенти и моите колеги да бъдат спокойни в начина на лечение“, каза д-р Грозев.

„Все пак трябва да се има предвид, че тези, които досега са били лекувани с иновативни лекарствени средства, ще продължават да се лекуват с тях“, допълни той.

„Мораториумът не решава проблема, а го задълбочава. Това е отлагане на едни финансови разходи за следваща година. Когато има пациенти, които няма да дочакат отпадането на мораториума, а иновациите ще продължат да се натрупват, тогава ще изникнат два въпроса - въпросът няма да е кой, а ще се пита защо и как да намерим пари, за да финансираме здравеопазването, така че пациентите да имат по-добър достъп“, каза д-р Николай Вецев от Националната пациентска организация.

Той подчерта, че Румъния е наложила такъв мораториум, а впоследствие румънската държава се е оказала пред затворена врата откъде да се намерят средства за финансиране на лечението на пациентите.

 


 

Плащания към болниците няма да бъдат прехвърляни за идната година

 

Близо 108 млн. лв. освободи Надзорният съвет на НЗОК от резерва на институцията на вчерашното си заседание.

13,350 млн. лв. от тях ще бъдат дадени за онколекарства, 9,620 млн. лв. – за медицински изделия и 84,850 млн. лв. – за болнична помощ, уточни за Zdrave.net говорителят на надзора Мария Петкова.

Плащанията са за последния бюджетен месец на НЗОК за тази година – ноември.

След освобождаването на тези средства в резерва на фонда остават 82 млн. лв.

Средства за лекарства за домашно лечение няма да бъдат отпускани от резерва, като дължимите плащания по това перо ще се прехвърлят за изплащане от бюджета за 2018 г. – практика, която се превърна в традиция през последните години.

Очакваната сума за прехвърляне към бюджета за идната година е около 30 млн. лв. и ще бъде само за лекарства за домашно лечение, уточни Петкова. Последните разчети на НЗОК сочат, че всички останали разходи на касата за здравноосигурителни плащания ще могат да се покрият от резерва и от преизпълнението на приходите от здравни вноски. Средствата за лекарства за домашно лечение обаче не могат да бъдат изплатени изцяло въпреки наличните в резерва пари, тъй като аптеките не могат да отчетат към касата окончателните си разходи до 28-ми декември.

 

Окончателните разчети за изпълнението на бюджета по пера ще са ясни около средата на декември

 

 


 

 

Районна лекарска колегия - Велико Търново тържествено отбеляза Деня на българския лекар – 19 октомври.  На този ден се почита св. Иван Рилски, който се смята за покровител на българските лекари, и ежегодно се отличават изявени медици.

Тази година носителят на наградата на национално ниво за приза „Лекар на годината” бе наградена  д-р Стела Дюкянджиева.

Д-р Стела Йорданова Дюкянджиева е родена в град Горна Оряховица на 6 юли 1958 г. Средно образование завършва в град Павликени, през 1976 г. В същата година е приета за студентка във ВМИ – Плевен, където придобива специалност „Медицина“ - 1982 г.

След завършването си е разпределена в Общинската болница в град Горна Оряховица, като лекар - ординатор в I-во вътрешно отделение. Там тя упражнява лекарската професия до 1987 г. След това е назначена в Поликлиниката, като ординатор в Ревмокардиологичен кабинет. След реформата през 2000 г. продължава да работи в „ДКЦ I“ – приемник на Поликлиниката.

От 2002 г. д-р Стела Йорданова Гонгалова - Дюкянджиева има самостоятелна практика.

От 1988 г. е с придобита специалност „вътрешни болести“, а от 1993 г. и специалност „Кардиология“.

Професионалните й интереси са в областта на терапията и диагностиката на сърдечносъдовите заболявания, както и по отношение на тяхната профилактика и ехокардиографията. За целта тя редовно участва в различни форуми на национално и международно ниво, за да поддържа и повишава квалификацията си. Колегите й признават, че е комуникативен и открит човек, с когото могат да поддържам добри отношения и връзки, да обменят опит и пр.

В категорията „Лекар на годината” на регионално ниво бе награден д-р Георги Костов.

Роден в гр. Велико Търново на 08.09.1943 г., в лекарско семейство.

Зaвъpшва мeдицинa в Медицински университет – Сoфия през 1970 година, и се завръща в родния си град c мeчтaтa дa cтaнe хиpypг. Започва работа в Хирургичното отделение на Онкoлoгичнaтa бoлницa във Вeликo Tъpнoвo.

През 1976 година става специалист по Хирургия. Завършил квалификационни курсове по онкохирургия в Националния онкологичен център.

От 1986 дo 2008 г. д-p Кocтoв e началник на Хирургично отделение в Онкoлoгиятa, където продължава да работи и до днес.

Участвал е с доклади  в научни форуми (конгреси и конференции) - у нас и в чужбина.

Има публикувани  статии в наши и международни научни списания.

След работа се освобождава от натрупаното напрежение като чете художествена и медицинска литература. Обича да слуша класическа музика, да се разхожда сред природата.  Taкa ce зapeждa зa cлeдвaщия дeн, кoгaтo oт cyтpинтa гo чaкaт пaциeнти зa oпepaция. Пocpeщaт гo и дpyги хopa, зa дa мy блaгoдapят, чe тoй им e въpнaл нaдeждaтa дa oздpaвeят и дa пpoдължaт нaпpeд.

В дните 20-22 октомври се проведе и среща мужду лекарите от Районна колегия на БЛС – Велико Търново и 26-членна делегация от Районната колегия на лекарите в област Телеорман /гр. Александрия в съседна Румъния/, водена от председателя им д-р Сорин Дан Киря.

 

Срещата бе по повод устойчивостта по проект „Здравеопазване без граници”, който успешно бе реализиран през  2014 година.  Проектът бе финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007-2013, Приоритетна ос 3.3 Сътрудничество от типа „Хора за хората“ . 

ВАЖНО!!!!!

От провеждащите се Арбитражни комисии, правим изводи за увеличаване случаите на регистрирани прегледи на починали пациенти.

Призоваваме Ви за по-голямо внимание и отговорност, защото това са случаи, в които по никакъв начин не може да се защити и обясни регистрираната дейност, което води до тежки последици за Вас!

 

 

 


 

 

 

 

ВОЙ НА СИРЕНИ НА ЛИНЕЙКИ И

ЕДНОМИНУТНО МЪЛЧАНИЕ В ПАМЕТ НА Д-Р СТЕФАН ЧЕРКЕЗОВ – ПАТРОН НА ОБЛАСТНАТА БОЛНИЦА

ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО


15 август 1963 година. Между Велико Търново и Горна Оряховица става тежка автомобилна катастрофа. Разхлопан и претъпкан с пътници автобус се блъска в камион и избухва в пламъци. В рейса пътува младият лекар на с. Стрелец, Великотърновско д-р Стефан Черкезов, който  отива на служебно съвещание в окръжния център. Съдбата е милостива към него, тъй като той се намира близо до вратата и при жестокия инцидент е изхвърлен през нея навън от взривната вълна, без почти да пострада. Човешкият му и лекарски дълг обаче надделяват и  д-р Стефан Черкезов се хвърля в автобуса-факла, за да спасява ужасените от огнения ад  хора. Пламналата му коса, найлоновата риза, която се стопява по тялото му, допълнително влошават изгарянията, но не го възпират и той всеотдайно и сърцато изважда пътници от автобуса. Спасява 47 души. Когато от Велико Търново и Горна Оряховица пристигат спасителните линейки, двадесет и шестгодишният  медик, сам нуждаещ се от спешна помощ, започва да пренася пострадалите с носилки и отказва да бъде транспортиран, за да помогне и на последния нуждаещ се. Накрая остава съвсем сам и тръгва под жаркото слънце пеша. По пътя го пресреща върнала се специално за него линейка. Пристигнал в хирургичното отделение на болницата, той отпраща втурналите се към него лекари с думите: “Колеги, оставете ме, аз бездруго ще умра. Гледайте другите пациенти!” Рано сутринта на другия ден, 16 август,  д-р Стефан Черкезов издъхва в адски мъки и в пълно съзнание. Край леглото му е младата му съпруга Лидия. Тя е свидетел и на последните му думи: “Кажи на татко, че не е харчил напразно парите си, за да ме изучи; и нека да бъде горд с мене-  показах се като истински лекар…”

Така завършва краткият живот на д-р Стефан Черкезов, роден на 26 април 1937 година във Виноград, Великотърновско. Лекарският му стаж също е кратък. Започва работа на 1 януари 1963 година, мечтае да помага на хората като хирург, а за поколенията завинаги остава като пример за проявена жертвоготовност и човеколюбие и като патрон на областната болница във Велико Търново.

В началото на 2006 година по инициатива на в. “Български лекар” датата 15 август е обявена за ден на д-р Стефан Черкезов и лекарите, загинали при изпълнение на служебния си дълг.

И тази година десетки медици и граждани на Велико Търново откликнаха на поканата, за отбелязването на 15 август – Ден за почит към загиналите при изпълнение на хуманния си дълг медици и  всички българи загинали при изпълнение на служебните си задължения.

Точно в 12 часа, всички медици, официални лица и граждани сведоха глава и запазиха едноминутно мълчание.

В 13,30 часа, във Виноград, родното село на д-р Стефан Черкезов, Районна лекарска колегия – Велико Търново, Община Стражица, Кметство Виноград, Народно читалище „Лев Толстой” и ученици от селото, също извършиха ритуал по поднасяне на венци и цветя пред паметника на героя.

 


 

 

НЕ НА НАСИЛИЕТО !

 

 

Цялата медицинска общност в област Велико Търново утре /07.07.2017 г./ протестира, като един, срещу насилието над медицински специалисти. Символ на протеста е синя лента с надпис „НЕ НА НАСИЛИЕТО“, която всички заети в сектор здравеопазване ще носят през целия петъчен ден, а в 12:30 ч. ще излязат и пред лечебните заведения, в израз на съпричастност към потърпевшите си колеги станали жертви на вербално и/или невербално насилие и агресия по време на работа.

Инициатор на протеста е БЪЛГАРСКИ ЛЕКАРСКИ СЪЮЗ и РАЙОННАТА КОЛЕГИЯ НА СЪСЛОВНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО подготвила и координирала протеста. Редом с нея в защита на всички медицински лица застава и ТЕРИТОРИАЛНИЯТ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ НА ФЕДЕРАЦИЯТА НА СИНДИКАТИТЕ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ПРИ КНСБ ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО. Единни в протеста срещу актовете на насилие над заети в системата на здравеопазването са и от РЕГИОНАЛНАТА КОЛЕГИЯ НА БЪЛГАРСКАТА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ В СТАРАТА СТОЛИЦА.

В утрешния ден протеста подкрепят и ръководствата на лечебните заведения в областта, както следва:

Най-голямата лечебница със стационар – МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“

Най-голямото лечебно заведение за извънболнична медицинска помощ – „ДКЦ – 1 Велико Търново“

МБАЛ "Д-р Димитър Павлович" в Свищов

МБАЛ „Св. Иван Рилски“ в Горна Оряховица

Многопрофилна болница за активно лечение – Павликени

Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатричнизаболявания„Д-р Трейман” във Велико Търново

"Специализирана болница за активно лечение по кардиология - Велико Търново" Центърът за спешна медицинска помощ и филиалите му в областта

Дружеството на лекарите в Полски Тръмбеш и Стражица

Дома за медико-социални грижи за деца в Дебелец

Медицински център „ХЕРА-2000“ за специализирана АГ - помощ във Велико Търново

и др.

Уважаеми журналисти,

за Ваше улеснение Ви информираме, че готовност да Ви сътрудничат за снимки и интервюта изказаха ръководствата и медиците от:

МОБАЛ „Д-Р СТЕФАН ЧЕРКЕЗОВ“, като на протеста от 12:30 ч. пред БАЗАI /НОВА БОЛНИЦА/ ще бъдат и председателят на РК на БЛС във Велико Търново д-р Янка Минчева и директорът на ЦСМП д-р Валентина Хаджирадева.  Събирането за протеста в 12:30 ч. в БАЗА II/СТАРА БОЛНИЦА/ ще бъде във фоайето на Отделението по акушерство и  гинекология /където отбелязваме Бабин ден/ и там ще присъстват: началникът на ОАГ доц. д-р Светлозар Стойков, д-p Мaя Пoпoвa – пpeдceдaтeл нa Tepитopиaлния кoopдинaциoнeн cъвeт нa Фeдepaциятa нa синдикатите в здравеопазването при КНСБ зa областта и Жана Павловска -  пpeдceдaтeл нa Рeгиoнaлнaтa кoлeгия нa Бългapcкaтa acoциaция нa пpoфecиoнaлиcтитe пo здpaвни гpижи.

 

„ДКЦ  - 1 ВЕЛИКО ТЪРНОВО“, които в 12:30 ч. ще излязат пред сградата на лечебното заведение /бивша Градска поликлиника/.

 

  

П Р И З И В

ОТ УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА РАЙОННА КОЛЕГИЯ НА БЪЛГАРСКИ ЛЕКАРСКИ СЪЮЗ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

 

ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАЧЕСТИЛИТЕ НАПАДЕНИЯ НАД ЗДРАВНИ РАБОТНИЦИ И ПРЕСТЪПНОТО БЕЗДЕЙСТВИЕ НА ИНСТИТУЦИИТЕ, ПРИЗОВАВАМЕ ВСИЧКИ РАБОТЕЩИ В СИСТЕМАТА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО НА 07 ЮЛИ 2017 Г, ОТ 12,30 ЧАСА ДА ИЗЛЯЗАТ ПРЕД ЛЕЧЕБНИТЕ СИ ЗАВЕДЕНИЯ СЪС СИНИ ЛЕНТИ, С КОИТО ДА КАЖЕМ „НЕ НА НАСИЛИЕТО” НАД ХОРАТА В БЕЛИ ПРЕСТИЛКИ, КОИТО ДЕНОНОЩНО СЕ БОРЯТ ЗА ОПАЗВАНЕ ЖИВОТА И ЗДРАВЕТО НА НАЦИЯТА НИ!

 


 


 

ИЗЛЕЗЕ НОВИЯТ, ПРАЗНИЧЕН 24 БРОЙ НА БЮЛЕТИНА СПИСВАН ОТ РАЙОННА КОЛЕГИЯ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

 


 

 

СЕДМИ „МОЛЛОВИ ДНИ” 2017

 

Приключиха седмите  „Моллови дни”, организирани от РК на БЛС във Велико Търново в съорганизаторство с Областен управител на област Велико Търново и Община Елена. За първа година форумът имаше и специално подбран медиен партньор - най-голямата здравна общност в България CredoWeb. Събитието се проведе в дните 9-ти, 10-ти и 11 –ти юни в Арбанаси /хотелски комплекс „Севастократор”/ и завърши пред паметника на д-р Моллов в родния му край – еленското село Беброво.

Новост в тазгодишните „Моллови дни” бе представянето на книгата „Д-р Димитър Моллов – основателят” по едноименния филм, който колегията направи м.г. по повод 170-годишнината от рождението на д-р Димитър Моллов. Книгата и филмът са резултат от работата на дългогодишния радио и телевизионен репортер и доказан документалист Момчил Йончев. В печатното издание специално му помага и друг журналист и публицист – Милка Денева. Така в съавторство и печатното издание, подобно на филма, пожъна успех

В трите дни на седмите „Моллови дни” участие регистрираха над 220 души от цяла България. От първата вечер, официални гости бяха шефът на БЛС д-р Венцислав Грозев и членовете на Управителния съвет, и Националния съвет на съсловната организация, т.е. лекари от цялата страна. Във втория ден тържествено начало на форума даде Областният управител на област Велико Търново проф. Любомира Попова – пряк участник в „Моллови дни” в годините назад и един от малкото държавници в област Велико Търново с неподправен интерес и готовност за сътрудничество в разрешаването на проблемите на здравеопазването в региона. Доказателство за това бе и заявената готовност от страна на проф. Попова да приеме всяка идея и инициатива от съсловните организации на тема: "Как да задържим българските медици у нас". Топли думи към участниците във форума отправи и кметът на Община Елена инж. Дилян Млъзев. Поздрави към форума отправиха и д-р Венцислав Грозев - председател на Български лекарски съюз и д-р Андрей Кехайов, д.м. - председател на Ютоизточния медицински форум. Не по-маловажно в официалното откриване бе и приветствието на прекия потомък на Димитър Моллов - маг. химик, маг. физик и специалист по атомен спектрален анализ Димитър Моллов. В обръщението си към гостите и участниците във форума той дори разказа неизвестни до момента факти за д-р Димитър Моллов, който на свой ред авторката на книгата Милка Денева прие да допълни в последващо издание на книгата.

Денят продължи с лекция по темата „Медицински/лекарски грешки – правно-деонтологични проблеми”, с лектор Зорница Таскова – заместник -градски прокурор в Софийска градска прокуратура. Поставената проблематика е продължение от „Моллови дни 2016” поради заявения голям интерес от страна на лекарската гилдията. След това, вниманието на аудиторията грабна и задържа до край изпълнителният директор на Националния консултативен център по медицинско право адвокат Мария Шаркова. Тя говори за възможностите за „Разрешаване на конфликти в лечебните заведения”, като представи конкретни проучвания и практики от световен мащаб.

За сетен път в „Моллови дни” участва и изпълнителният директор на Изпълнителна агенция по трансплантация д-р Марияна Симеонова. Нейната презентация бе по темата „Тъканна банка и стволови клетки”.

Предвидената по програма кръгла маса, с тема - „Молловите наследници в условия на финансова несигурност и кадрови колапс”, не се състоя. Организатори и гости бяха единодушни, че в такъв дебат би било редно да участват поканените управляващи и народни представители от здравната комисия при 44-тия парламент. За съжаление обаче само народният представител д-р Александър Александров уважи форума с присъствие.

Спазена бе традицията за връчване на награда – нарочно изработен плакет с лика на д-р Димитър Моллов и почетна грамота, за медик с особени заслуги към медицината и лекарската професия. Тази година честта да получи отличието заслужи великотърновският АГ-специалист д-р Мавроди Калейнски. Награда му бе предадена на неговата сестра, защо в деня на официалното награждаване медикът стана дядо.

Поздрав към всички гости на събитието отправиха дамите от инструментално трио „Арт” в състав: Анна Константинова - цигулка, Пенка Величкова - виолончело и Росица Тарапанова - пиано.

На третия ден от форума /11-ти юни/ организаторите отдадоха своята почит към патрона д-р Димитър Моллов, с полагане на венци и цветя пред паметника му в родното му село Беброво.

 

Подготовката за осмите „Моллови дни” е в ход и те ще съберат още повече гости, във втората събота на месец юни идната година.

  

НАЦИОНАЛЕН РАМКОВ ДОГОВОР  2017

 

ПРАВИЛА

ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЧЛ. 4, АЛ. 1, АЛ. 2 и АЛ. 3 ОТ ЗАКОНА ЗА БЮДЖЕТА НА НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА ЗА 2017 г.

 

 


 

ВСИЧКИ МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТИ СА НЕЗАКОННИ

Това е изводът, който може да се направи след преглед на решенията на Върховния административен съд по обжалваните пред него наредби за приемане на медицинските стандарти. В повечето случаи мотивите на съда са сходни. Съдиите установяват, че стандартите са били приемани без никаква обосновка, без да се посочи с каква цел, какви резултати се очакват, какви финансови средства изисква прилагането им и как действието им ще се отрази на лечебните заведения, лекарите и пациентите.

С други думи всеки министър през последните 10 години е издавал, или променял медицински стандарти, както му хрумне, вероятно задоволявайки един или друг частен интерес. Някои от министрите са толкова отдадени на творчеството си, че издадоха един и същи стандарт няколко пъти. Така след като съдът отмени общия медицински стандарт по хирургия, Петър Москов го издаде отново в същия ден, в който съдът обнародва отмяната му. Новоиздаденият стандарт бе обжалван и отново отменен от ВАС.

Ето и списък на отменените медицински стандарти до този момент:

Наредба № 4/10.12.2013г за утвърждаване на медицински стандарт по „Урология“. С Решение на ВАС от 21.12.2016, жалбата е уважена и наредбата е отменена. Има подадена касационна жалба от МЗ.

Наредба № 10/04.03.2010г за утвърждаване на медицински стандарт по „Анестезия и интензивно лечение“. С Решение от 08.12.2016, жалбата е уважена и наредбата е отменена.  Има подадена касационна жалба от МЗ.

Наредба № 2/25.01.2010г за утвърждаване на медицински стандарт по „Кардиология“. С Решение от 09.01.2017, жалбата е уважена и наредбата е отменена.

Наредба № 3/07.02.2014г за утвърждаване на медицински стандарт по „Педиатрия“. С Решение на ВАС от 14.07.2016, жалбата е уважена и наредбата е отменена. С Решение от 03.11.2016, на петчеленен състав наредбата е отменена окончателно.

Наредба № 27/30.06.2010г за утвърждаване на медицински стандарт по „Образна диагностика“. С Решение на ВАС от 21.11.2016, жалбата е уважена и наредбата е отменена. Има подадена касационна жалба от МЗ.

Наредба № 25/29.06.2010г за утвърждаване на медицински стандарт по „Гастроентерелогия“. С Решение на ВАС от 24.10.2016, жалбата е уважена и наредбата е отменена. Има подадена касационна жалба от МЗ и образувано дело пред  петчленен състав.

Наредба № 35/08.07.2016г за утвърждаване на медицински стандарт по „Ушно-носно-гърлени болести“. Делото е прекратено, поради това, че междувременно МЗ обнародва отново същия стандарт.

Наредба № 19/19.12.2014г за утвърждаване на медицински стандарт по „Акушерство и гинекология“. С Решение на ВАС от 07.11.2016, жалбата е уважена и наредбата е отменена. Има подадена касационна жалба от МЗ и образувано дело пред  петчленен състав.

Наредба № 3/25.01.2010г за утвърждаване на медицински стандарт по „Кардиохирургия“. С Решение на ВАС от 05.12.2016, жалбата е уважена и наредбата е отменена. Има подадена касационна жалба от МЗ.

Наредба № 37/20.08.2010г за утвърждаване на медицински стандарт по „Неврохиругия“. С Решение на ВАС от 04.01.2017, жалбата е уважена и наредбата е отменена.

Наредба № 21/28.06.2004г за утвърждаване на медицински стандарт по „Ортопедия и травматология“. Делото е прекратено, поради обнародване отново на същия медицински стандарт.

Наредба № 12/30.12.2015г за утвърждаване на медицински стандарт по „Спешна помощ“. С Решение на ВАС от 11.07.2016, жалбата е уважена и наредбата е отменена, в частта, в която е обжалвана. Има подадена касационна жалба от МЗ и образувано дело пред петчленен състав.

Наредба № 15/28.07.2014г за утвърждаване на медицински стандарт по „Ревматология“. С решение ма ВАС от 25.06.2015 жалбата е уважена и наредбата е отменена. Има подадена касационна жалба от МЗ и образувано дело пред петчленен състав. С Решение от 22.12.2015 наредбата е отменена окончателно.

Наредба № 20/23.06.2010г за утвърждаване на общи медицински стандарти по хирургия, неврохирургия, гръдна хирургия, кардиохирургия, съдова хирургия, детска хирургия и лицево-челюстна хирургия. С решение ма ВАС от 12.12.2014 жалбата е уважена и наредбата е отменена.

В деня на обнародване на решението, МЗ публикува в Държавен вестник същия медицински стандарт вече под номер 3 – Наредба № 3 от 27.01.2015 г. за утвърждаване на общи медицински стандарти по хирургия, неврохирургия, гръдна хирургия, кардиохирургия, съдова хирургия, детска хирургия и лицево-челюстна хирургия. С решение на ВАС от 05.12.2016 наредбата повторно е отменена.

 

Още четри медицински стандарта, чакат произнасяне на Върховния административен съд. Това са Наредба № 36/06.08.2010г за утвърждаване на медицински стандарт по „Очни болести“, Наредба № 18 от 6.08.2002 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Клинична патология“, Наредба № 30 от 2010г. за утвърждаване на медицински стандарт „Медицинска онкология“ и Наредба № 6/10.02.2005г за утвърждаване на медицински стандарт по „Ендокринология“. / ЦЗПЗ – Център за защита на правата в здравеопазването 

На 25-ти февруари т.г. в  аулата на ВМА се състоя 66-ият извънреден събор на Български лекарски съюз. След  установяване на необходимия кворум ( при 395 делегати по списък от РК към 10 и 50 часа в залата присъстваха 315, т.е. повече от 2/3) и след гласуване на дневния ред, председателят на Управителния съвет на БЛС д-р Венцислав Грозев даде старт на това значимо съсловно събитие, като подчерта: "Независимо от усилията на БЛС и постигнатите крачки напред, в предходната година бяхме поставени в условия на командно-административен режим от страна на НЗОК и МЗ и в тази ситуация на никого не беше особенно добре. Откривам 66-ия извънреден събор на Български лекарски съюз относно  Национален рамков договор-2017". Макар доста късно (поради финализирани преговори до преди буквално един ден) окончателният вариант на настоящия НРД е качен в сайта на Съюза и е изпратен до РК,  поясни д-р Грозев. По думите му при труден преговорен процес и въпреки бюджет  със заложен дефицит, БЛС е успял да договори добри условия за всички изпълнители на медицинска помощ   (от ПИМП, СИМП, МДД, БП). Договорени са прогнозни бюджети на тримесечие за болничната помощ и възстановяването на неоснователно получени суми за надвишени регулативни стандарти на тримесичие за извънболничната помощ, да се извършва при изчерпване на национално ниво.

Финансовата рамка на НРД-2017  в болничната помощ представи заместник-председателя на БЛС проф. Огнян Хаджийски. Специално внимание проф. Хаджийски отдели на предложението на  НЗОК  за плащания в БП. За периода от декември 2016-а година до март 2017-а Касата предлага парите за БП да са по 136 милиона лева месечно, а от април до ноември, т.г. - по 133,2 милиона. Лекарският съюз постигна следните параметри за БП – сумата от 1 милиард 613 милиона, равна на реално консумираната през 2016-а година и договори надсъбраните средства да бъдат пропорционално разпределени по видове медицински дейности, като се гарантира полагащата се сума за болнична помощ.

Модератор  на следващото заседание бе  заместник-председателят на БЛС д-р Галинка Павлова. Тя подробно и систематизирано разгледа постигнатите в договорния процес желани текстови промени в ИБП. Посочи какво съсловната организация не е позволила на НЗОК да въведе, за да не влоши условията на работа. Спря се и на исканията, за които Здравната каса не е отстъпила. Съществуват реални възможности за взаимодействие чрез прилагане разписаното, че всички указания и други актове на НЗОК ще се изработват съвместно с БЛС. Пример в това отношение е Методиката за  комплексна оценка за контрол по критериите за качество в ИБП. Ето направената от д-р Павлова равносметка:

  • Предоговорени са над 200 текста в ИБП;
  • В 61 от предоговорените текстове са постигнати по-добри условия;
  • В указание ще се запишат още 6 уточняващи текста;
  • БЛС не позволи да бъдат разписани предложени от Здравната каса 7 текста, създаващи по-неблагоприятни условия;
  • Предвижда се съвместно разработване на методики и правила;
  • Не са приети 16 предложени от БЛС текста;
  • Бюджетът в СИМП е увеличен с 8 милиона от резерва ;
  • Увеличени са цените на медедицинските дейности в ПИМП, СИМП и МДД.

След множество изказвания, свъзрани не само с рамковия договор, но и с редица други нерешени въпроси на здравната ни система, делегатите гласуваха подписването на НРД-2017. Той бе приет с 219 гласа „За”, 34 „Против” и 9 „Въздържали се”.

Шестдесет и шестият извънреден събор на БЛС приключи с финансов отчет на УС на съсловната организация и проектобюджет  на БЛС за 2017 г., представени от секратаря на съсловната организация д-р Стоян Борисов.

 

Последната точка от  дневния ред бе посветена на различни въпроси: предстояща промяна в състава на лекарските бордове, провеждане на Третата научно-практическа конференция на БЛС от 20 до 23   април  т.г. и др.    Представителите на УС на БЛС и делегатите на събора  считат, че НРД-2017 ще поправи част от множеството слабости и грешки, допускани в миналото  и ще намери правилната отправна точка за реална позитивна промяна в  здравеопазването ни.

 

 

ПРОЕКТ НРД 2017 Г. ОТ 23.02.2017 Г.

 

 

 


 

 

СТАНОВИЩЕ НА УС НА БЛС

 

ОТНОСНО ЗАПОВЕД  НА МИНИСТЪР Д-Р МОСКОВ

 

ВЪВ ВРЪЗКА С ОТНЕМАНЕ ЛЕКАРСКИТЕ ПРАВА НА Д-Р МАСЛЕВ


ПРИЗОВАВАМЕ ЗА НЕЗАБАВНО ОТТЕГЛЯНЕ НА ЗАПОВЕДТА

И СТРИКТНО СПАЗВАНЕ

НА АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНАТА ПРОЦЕДУРА

Българският лекарски съюз всякога е изповядвал вярата, че човешкият живот и личното здраве са висша и неприкосновена ценност. Винаги сме се придържали към стремежа да предоставим качествена и навременна медицинска помощ, независимо от пречките и изпитанията, на които ни подлага нашата система на здравеопазване. Убедени сме, че житейската и професионалната философия на медицинската дейност не дават повод за съмнение, че благото за пациента е основната ни мисия.

Водени от горното приемаме за недопустимо използването на недоказани твърдения за извършени административни нарушения, без конкретно административнонаказателно производство и без неопровержимо установена вина, с цел бламиране на един или друг лекар, конкретно или произволно лечебно заведение. За пореден път ОТБЕЛЯЗВАМЕ, че подобно поведение всява неоправдан страх в обществото, петни медицинската професия и вреди на системата на здравеопазване. Вредите са както за настоящите ни колеги и настоящите им пациенти, така и за тези след тях.

Именно в такава фактическа обстановка и при нарушение на закона е постановена заповедта, с която е отнето правото на д-р Петко Маслев да упражнява медицинска професия в Република България за срок от 2 години, издадена на основание чл. 193, ал.1, т.1 от Закона за здравето. Този акт на Министъра на здравеопазването не е съобразен, нито с процедурата по извършване на проверки от Изпълнителна агенция „Медицински одит”, по реда на Наредба № 14 от 20 април 2010 г. за условията и реда за извършване на проверки на лечебните заведения от изпълнителна агенция "Медицински одит", във вр. с чл. 116б и чл. 116в от Закона за здравето, НИТО С ИМПЕРАТИВНИТЕ постулати на административносанкционното производство, съгласно разпоредбите на Закона за административните нарушения и наказания. Без да е налице нито едно влязло в сила наказание за виновно извършено нарушение от страна на д-р Маслев, същият е санкциониран за повторност. Това е сторено в противовес на конкретната дефиниция на понятието повторност в т. 5 от Допълнителните разпоредби на Закона за здравето, според която „повторно е нарушение, извършено в едногодишен срок от влизането в сила на наказателното постановление, с което нарушителят е наказан за нарушение от същия вид.” Оказва се, че е наложена най-тежката принудителна мярка, отнето е конституционното право на труд, на упражняване на професия, на едно лице, чието предполагаемо деяние не е установено по предвидения ред. Липсата на административнонаказателно производство по установяване на съответното деяние и съставлява ли то нарушение по смисъла на чл. 6 от Закона за административните нарушения и наказания е лишило д-р Маслев от право на защита, по смисъла на чл. 13 от Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи. Напомняме, че за подобни нарушения на цитираната разпоредба Република България е осъждана многократно от Европейския съд по правата на човека.

Без да се впускаме в изброяване на всички нарушения на законовите разпоредби от цитираните по-горе актове, призоваваме за незабавно оттегляне на заповедта и стриктно спазване на административнонаказателната процедура.

УС НА БЛС

 

 

 

 


 

СТАНОВИЩЕ ОТ Д-Р ЯНКА МИНЧЕВА,  В ПОДКРЕПА НА СТАНОВИЩЕТО НА УС НА РК НА БЛС – ВЕЛИКО ТЪРНОВО И ВЪВ ВРЪЗКА С ВЪВЕЖДАНЕТО НА ЕЛЕКТРОННИЯТ АВТЕНТИФИКАТОР

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,


Категоричната позиция на УС на РЛК –
Велико Търново по отношение 
използването  на пръстов идентификатор  в лечебните заведения за болнична помощ бе изразена още в началото на годината. Тогава предложихме да се организира подписка сред пациентите, с която да подкрепим нашия отказ. За съжаление ние не 
получихме нужната подкрепа. Нещо повече, позволихме на МЗ и НЗОК да 
убедят нашите пациенти, че всичко това се прави с цел да се подобри 
качеството на медицинските услуги. Не реагирахме и когато за пореден 
път бе вменено на обществото, че българските лекари са крадци. В 
резултат на нашето бездействие допуснахме въвеждането на електронния 
автентификатор в ЛЗБП. По същата причина ще допуснем да бъде въведен и в доболничната помощ.

Подкрепям изцяло аргументите на колегите срещу въвеждането на 
автетификатора. Като гражданин обаче ме смущава нещо друго. Считам, че с въвеждането на автентификатора се нарушават правата ни на личен живот  и защита на личните ни данни.Нямам отговор дали НЗОК има законово  право да събира,обработва и съхранява антропометрични данни на българските граждани. Сега, когато живеем във време на кибер престъпления не съществува ли опасност тази информация да бъде използвана за други цели?!?!

В тази връзка и в унисон със становището на УС предлагам:

- В спешен порядък да се направи задълбочен правен анализ на 
законността на въвеждането на електронен автентификатор съобразно 
българското и европейското законодателство;

- Да се ангажират пациентските организации, които всъщност трябва да 
защитават интересите на пациентите;

- Ако се установят закононарушения, по съдебен път да се обяви този 
абсурд за нищожен, за да бъде преустановено прилагането му и в БП, и в 
ДБП.

Д-р Янка Минчева

Предсеател

На УС на РК на БЛС – Велико Търново

 

 


 

С Т А Н О В И Щ Е

 

на РК на БЛС, взето с решение от заседание на Управителния съвет,  проведено на 03 ноември 2016 г.

Във връзка с искането за становище по промените в законите, не може да се иска по толкова сложна материя спешно становище, без да имаме предоставен предварително изготвен правен анализ. Централата на БЛС е обезпечена с достатъчен брой юридически подготвени кадри  за това.

Предлагаме своевременно при всяка бъдеща нормативна промяна да се изготвя юридически анализ на съответния акт и очакваните негативни или позитивни последствия.

За проблема с пръстовия идентификатор, надвиснал повече от половин година над съсловието и след решението на Събора за неприемането му, не може да се иска спешно становище. Очакваме отговор от УС на БЛС какви са стъпките предприети от юристите на съюза за установяване на законността за прилагането на този идентификатор; каква беше реакцията на УС на БЛС при въвеждането му в лечебните заведения за болнична помощ и какви бъдещи действия ще се предприемат за недопускане въвеждането му в лечебните заведения за доболнична помощ?

Какви бъдещи правни действия ще бъдат предприети за да се спази законността в Република България?

БЛС категорично трябва да се противопостави на наложилата се практика, чрез вмъкване на текстове в преходни и заключителни разпоредби на временен закон, какъвто е Закона за Бюджета на НЗОК да се променят структурни закони касаещи цялата система на здравеопазването.

 

УС на РК на БЛС

Велико ТърновоП О З И Ц И Я

на РК на БЛС, взета с решение от заседание на Управителния съвет,  проведено на 03 ноември 2016 г.

УС на РК на БЛС се присъединява към изказаното становище на работещите в ЦСМП – Велико Търново, в подкрепа на изпратеното писмо от д-р Грозев към институциите, във връзка с поредното нападение над лекар и работещи в системата на здравеопазването.

Категорично настояваме да се изпълнява приетия Закон за инкриминиране на нападенията над медицински лица!

Категорично сме против опитите на медиите за оневиняване на извършителя и постъпката му!

УС на РК на БЛС

 

Велико Търново

 

 


 

Районна лекарска колегия - Велико Търново тържествено отбеляза Деня на българския лекар – 19 октомври.  На този ден се почита св. Иван Рилски, който се смята за покровител на българските лекари, и ежегодно се отличават изявени медици.

Тази година носителят на наградата на национално ниво за приза „Лекар на годината” бе наградена  д-р Янка Минчева - председател на Управителния съвет на Районната колегия на БЛС – Велико Търново. Завършила е медицина в София през 1977 г. и започва работа като ординатор в Бърза помощ. След това работи в Отделението по физикална терапия и рехабилитация в МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” във Велико Търново. От 1996 г. до 2015 г. е началник на отделението, след което се пенсионира, но продължава да практикува професията. Деен участник във всички мероприятия на Лекарския съюз.

Награден в категорията „Дългогодишна работа” бе и проф.  д-р Александър Гюровски.

Той е на цели 93 години, но доскоро продължаваше да оперира тежки случаи в болницата в Павликени. За него пациентите казват, че ги вади от преградките на смъртта. Хирургът проф. Гюровски беше награден миналата година от Регионалната колегия на БЛС във Велико Търново с почетния плакет “Моллови дни”, а след това здравният министър го отличи със златен почетен знак на Министерство на здравеопазването - Първа степен с лента за съществения му принос в областта на хирургията в България, за проявения професионализъм в работата и за постоянната му и всеотдайна грижа за пациентите.

В категорията „Лекар на годината” на регионално ниво бе награден д-р Иван Дадов - завършилият медицина с отличие през 1979 г. и специалист по вътрешни болести и нефрология д-р  Иван Дадов.

Д-р Дадов е роден на 8 март 1952 г. в София и преди да седне на студентската скамейка в Медицинска академия отбива военната си служба в Школата за санитарни инструктори в Русе.

Лекарската му практика започва в Трета градска болница в столицата, след което три години е чест от лекарския екип на Вътрешното отделение в тетевенската болница.

1981 г. д-р Дадов се установява в Свищов, където е участъков лекар, после медик във Вътрешното отделение на Общинската болница, а от  1 май 1989  г.  е част от екипа в Центъра по хемодиализа, а 18 години по-късно става и негов началник.

В периода 2003-2007 г. д-р Иван Дадов е част от Местния парламент в крайдунавския град и член на Комисията по здравеопаване и Комисия по жалби на гражданите и общесветения ред.

ОТ 1982 г. до 2015 г. е студентски и доверен лекар в Стопанска академия „Димитър Ценов”. Едновременно с това е бил и хонорован преподавател към Катедра „Застраховане и социално дело” по Социална медицина.

 

Никога не е пестил усилия и време за колегията. От 1995 г. досега е Председател на медицинско дружеството в Свищов. В мандат 2002-2005 г. е член на Комисията по медицинска етика към РК на БЛС – Велико Търново, а от 2005 до сега – член на Управителния съвет на РК на БЛС – Велико Търново. Понастоящем е и член на Комисията по медицинска етика към МБАЛ – Свищов.

Бе представен и филма "Д-р Димитър Моллов - основателят", с продуцент Районна лекарска колегия - Велико Търново и сценарист и режисьор Момчил-Никола Йончев.

 

 


 

 

 

ВОЙ НА СИРЕНИ НА ЛИНЕЙКИ И


ЕДНОМИНУТНО МЪЛЧАНИЕ В ПАМЕТ НА 53-ТАТА


ГОДИШНИНА ОТ ПОДВИГА НА ПАТРОНА НА


ОБЛАСТНАТА БОЛНИЦА ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО

 


Точно в 12 часа, в деня на Успение Богородично, както стана традиция в годините от 2005 г. насам, с вой на сирени на линейки и едноминутно мълчание медици от областната болница във Велико Търново и Районната лекарска колегия почетоха паметта на патрона си д-р Стефан Черкезов и колегите си, починали в изпълнение на хуманния си дълг.

"На тази дата се навършват 53 години от подвига на 26-годишния лекар от великотърновското село Виноград – д-р Стефан Черкезов. През 1963 година той спасява от горящ автобус 47 души и умира на следващия ден от тежките си изгаряния. В името на неговия подвиг и на още 130 лекари и 15 медицински сестри, починали по време на работа от изтощение, вследствие на заразяване от болести на свои пациенти, както и при катастрофи с линейки на път към тях, всяка година на 15 август се отбелязва с едноминутно мълчание Деня на спасението", каза в словото си директорът на МОБАЛ „Д-р Ст. Черкезов” - д-р Стефан Филев.

Той припомни, че инициативата за Деня на спасението принадлежи на д-р Тотко Найденов, гл. редактор на в. „Български лекар”. От първата година на отбелязването му досега, вече 11 години, той събира в едно усилията на местната лекарската колегия и най-голямата лечебница в областта. На третата година от отбелязването на Деня на спасението великотърновските медици почетоха с паметна плоча загиналите при изпълнение на служебния си дълг колеги /открита в двора областния стационар, с първо име патрона на лечебното заведение/. На годишнините от гражданския и лекарски подвиг на младия герой освен медици и професионалисти по здравни грижи на поканите на РК на БЛС  откликват с присъствие политици и високопоставени длъжностни лица. Така венец, в знак на почит към саможертвата на д-р Ст. Черкезов в областната болница сега поднесе и председателят на Общинския съвет в Стражица Илия Маринов.

В 13,30 часа, във Виноград, родното село на д-р Стефан Черкезов, Районната лекарска колегия, Община Стражица, кметство с. Виноград, читалището и училището в селото, също извършиха ритуал по поднасяне на венци и цветя пред паметника на медика герой.

 

 

 

 


 

 

  


 

 

 

 

Във връзка с решение на 56-ия Извънреден събор на БЛС, проведен на 14-16.12.2012 г. в гр. Пловдив, считано от 01.01.2013 г., минималният членски внос става 8,00 лв.

 


 

ДОКТОРЕ, БЛАГОДАРЯ!

 

БЛАГОДАРСТВЕНО ПИСМО

ОТ ГОСПОЖА СВЕТЛА ПЕТКОВА