Home

Кой е Онлайн

В момента има 1 посетител в сайта

Статистики

Членове : 1
Съдържание : 31
Препратки : 6
Брой прегледи на съдържанието : 56827
 
БЛС Районна Лекарска Колегия - Велико Търново
PDF Печат Е-поща

 

Уважаеми госпожи и господа,

На 7 април, за 67-ми път, в световен мащаб се отбелязва Международният ден на здравето, като знак на благодарност и зачитане всеотдайността на професионалистите, на екипите, в чиито ръце сме поверили своето здраве и живот.

Уважаеми колеги,

Уважаеми медицински специалисти,

Използвам повода да отправя искрен поздрав към Вас, към Вашите близки и пациенти, защото всички заедно преследваме целта за по-добро здраве, а от там за по-добър и по-качествен живот.

Нека посрещнем празника с усмивка, с по-голямо доверие от страна на всички наши пациенти, с разбиране и търпение от страна на близките на болните, неизчерпаема колегиална подкрепа и уважение.

ЧЕСТИТ 7-МИ АПРИЛ!

Д-Р ЯНКА МИНЧЕВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РАЙОННА КОЛЕГИЯ НА

БЪЛГАРСКИ ЛЕКАРСКИ СЪЮЗ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

 

 


НАЦИОНАЛЕН РАМКОВ ДОГОВОР  2017

 

ПРАВИЛА

ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЧЛ. 4, АЛ. 1, АЛ. 2 и АЛ. 3 ОТ ЗАКОНА ЗА БЮДЖЕТА НА НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА ЗА 2017 г.

 

 


 

ВСИЧКИ МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТИ СА НЕЗАКОННИ

Това е изводът, който може да се направи след преглед на решенията на Върховния административен съд по обжалваните пред него наредби за приемане на медицинските стандарти. В повечето случаи мотивите на съда са сходни. Съдиите установяват, че стандартите са били приемани без никаква обосновка, без да се посочи с каква цел, какви резултати се очакват, какви финансови средства изисква прилагането им и как действието им ще се отрази на лечебните заведения, лекарите и пациентите.

С други думи всеки министър през последните 10 години е издавал, или променял медицински стандарти, както му хрумне, вероятно задоволявайки един или друг частен интерес. Някои от министрите са толкова отдадени на творчеството си, че издадоха един и същи стандарт няколко пъти. Така след като съдът отмени общия медицински стандарт по хирургия, Петър Москов го издаде отново в същия ден, в който съдът обнародва отмяната му. Новоиздаденият стандарт бе обжалван и отново отменен от ВАС.

Ето и списък на отменените медицински стандарти до този момент:

Наредба № 4/10.12.2013г за утвърждаване на медицински стандарт по „Урология“. С Решение на ВАС от 21.12.2016, жалбата е уважена и наредбата е отменена. Има подадена касационна жалба от МЗ.

Наредба № 10/04.03.2010г за утвърждаване на медицински стандарт по „Анестезия и интензивно лечение“. С Решение от 08.12.2016, жалбата е уважена и наредбата е отменена.  Има подадена касационна жалба от МЗ.

Наредба № 2/25.01.2010г за утвърждаване на медицински стандарт по „Кардиология“. С Решение от 09.01.2017, жалбата е уважена и наредбата е отменена.

Наредба № 3/07.02.2014г за утвърждаване на медицински стандарт по „Педиатрия“. С Решение на ВАС от 14.07.2016, жалбата е уважена и наредбата е отменена. С Решение от 03.11.2016, на петчеленен състав наредбата е отменена окончателно.

Наредба № 27/30.06.2010г за утвърждаване на медицински стандарт по „Образна диагностика“. С Решение на ВАС от 21.11.2016, жалбата е уважена и наредбата е отменена. Има подадена касационна жалба от МЗ.

Наредба № 25/29.06.2010г за утвърждаване на медицински стандарт по „Гастроентерелогия“. С Решение на ВАС от 24.10.2016, жалбата е уважена и наредбата е отменена. Има подадена касационна жалба от МЗ и образувано дело пред  петчленен състав.

Наредба № 35/08.07.2016г за утвърждаване на медицински стандарт по „Ушно-носно-гърлени болести“. Делото е прекратено, поради това, че междувременно МЗ обнародва отново същия стандарт.

Наредба № 19/19.12.2014г за утвърждаване на медицински стандарт по „Акушерство и гинекология“. С Решение на ВАС от 07.11.2016, жалбата е уважена и наредбата е отменена. Има подадена касационна жалба от МЗ и образувано дело пред  петчленен състав.

Наредба № 3/25.01.2010г за утвърждаване на медицински стандарт по „Кардиохирургия“. С Решение на ВАС от 05.12.2016, жалбата е уважена и наредбата е отменена. Има подадена касационна жалба от МЗ.

Наредба № 37/20.08.2010г за утвърждаване на медицински стандарт по „Неврохиругия“. С Решение на ВАС от 04.01.2017, жалбата е уважена и наредбата е отменена.

Наредба № 21/28.06.2004г за утвърждаване на медицински стандарт по „Ортопедия и травматология“. Делото е прекратено, поради обнародване отново на същия медицински стандарт.

Наредба № 12/30.12.2015г за утвърждаване на медицински стандарт по „Спешна помощ“. С Решение на ВАС от 11.07.2016, жалбата е уважена и наредбата е отменена, в частта, в която е обжалвана. Има подадена касационна жалба от МЗ и образувано дело пред петчленен състав.

Наредба № 15/28.07.2014г за утвърждаване на медицински стандарт по „Ревматология“. С решение ма ВАС от 25.06.2015 жалбата е уважена и наредбата е отменена. Има подадена касационна жалба от МЗ и образувано дело пред петчленен състав. С Решение от 22.12.2015 наредбата е отменена окончателно.

Наредба № 20/23.06.2010г за утвърждаване на общи медицински стандарти по хирургия, неврохирургия, гръдна хирургия, кардиохирургия, съдова хирургия, детска хирургия и лицево-челюстна хирургия. С решение ма ВАС от 12.12.2014 жалбата е уважена и наредбата е отменена.

В деня на обнародване на решението, МЗ публикува в Държавен вестник същия медицински стандарт вече под номер 3 – Наредба № 3 от 27.01.2015 г. за утвърждаване на общи медицински стандарти по хирургия, неврохирургия, гръдна хирургия, кардиохирургия, съдова хирургия, детска хирургия и лицево-челюстна хирургия. С решение на ВАС от 05.12.2016 наредбата повторно е отменена.

 

Още четри медицински стандарта, чакат произнасяне на Върховния административен съд. Това са Наредба № 36/06.08.2010г за утвърждаване на медицински стандарт по „Очни болести“, Наредба № 18 от 6.08.2002 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Клинична патология“, Наредба № 30 от 2010г. за утвърждаване на медицински стандарт „Медицинска онкология“ и Наредба № 6/10.02.2005г за утвърждаване на медицински стандарт по „Ендокринология“. / ЦЗПЗ – Център за защита на правата в здравеопазването 

На 25-ти февруари т.г. в  аулата на ВМА се състоя 66-ият извънреден събор на Български лекарски съюз. След  установяване на необходимия кворум ( при 395 делегати по списък от РК към 10 и 50 часа в залата присъстваха 315, т.е. повече от 2/3) и след гласуване на дневния ред, председателят на Управителния съвет на БЛС д-р Венцислав Грозев даде старт на това значимо съсловно събитие, като подчерта: "Независимо от усилията на БЛС и постигнатите крачки напред, в предходната година бяхме поставени в условия на командно-административен режим от страна на НЗОК и МЗ и в тази ситуация на никого не беше особенно добре. Откривам 66-ия извънреден събор на Български лекарски съюз относно  Национален рамков договор-2017". Макар доста късно (поради финализирани преговори до преди буквално един ден) окончателният вариант на настоящия НРД е качен в сайта на Съюза и е изпратен до РК,  поясни д-р Грозев. По думите му при труден преговорен процес и въпреки бюджет  със заложен дефицит, БЛС е успял да договори добри условия за всички изпълнители на медицинска помощ   (от ПИМП, СИМП, МДД, БП). Договорени са прогнозни бюджети на тримесечие за болничната помощ и възстановяването на неоснователно получени суми за надвишени регулативни стандарти на тримесичие за извънболничната помощ, да се извършва при изчерпване на национално ниво.

Финансовата рамка на НРД-2017  в болничната помощ представи заместник-председателя на БЛС проф. Огнян Хаджийски. Специално внимание проф. Хаджийски отдели на предложението на  НЗОК  за плащания в БП. За периода от декември 2016-а година до март 2017-а Касата предлага парите за БП да са по 136 милиона лева месечно, а от април до ноември, т.г. - по 133,2 милиона. Лекарският съюз постигна следните параметри за БП – сумата от 1 милиард 613 милиона, равна на реално консумираната през 2016-а година и договори надсъбраните средства да бъдат пропорционално разпределени по видове медицински дейности, като се гарантира полагащата се сума за болнична помощ.

Модератор  на следващото заседание бе  заместник-председателят на БЛС д-р Галинка Павлова. Тя подробно и систематизирано разгледа постигнатите в договорния процес желани текстови промени в ИБП. Посочи какво съсловната организация не е позволила на НЗОК да въведе, за да не влоши условията на работа. Спря се и на исканията, за които Здравната каса не е отстъпила. Съществуват реални възможности за взаимодействие чрез прилагане разписаното, че всички указания и други актове на НЗОК ще се изработват съвместно с БЛС. Пример в това отношение е Методиката за  комплексна оценка за контрол по критериите за качество в ИБП. Ето направената от д-р Павлова равносметка:

  • Предоговорени са над 200 текста в ИБП;
  • В 61 от предоговорените текстове са постигнати по-добри условия;
  • В указание ще се запишат още 6 уточняващи текста;
  • БЛС не позволи да бъдат разписани предложени от Здравната каса 7 текста, създаващи по-неблагоприятни условия;
  • Предвижда се съвместно разработване на методики и правила;
  • Не са приети 16 предложени от БЛС текста;
  • Бюджетът в СИМП е увеличен с 8 милиона от резерва ;
  • Увеличени са цените на медедицинските дейности в ПИМП, СИМП и МДД.

След множество изказвания, свъзрани не само с рамковия договор, но и с редица други нерешени въпроси на здравната ни система, делегатите гласуваха подписването на НРД-2017. Той бе приет с 219 гласа „За”, 34 „Против” и 9 „Въздържали се”.

Шестдесет и шестият извънреден събор на БЛС приключи с финансов отчет на УС на съсловната организация и проектобюджет  на БЛС за 2017 г., представени от секратаря на съсловната организация д-р Стоян Борисов.

 

Последната точка от  дневния ред бе посветена на различни въпроси: предстояща промяна в състава на лекарските бордове, провеждане на Третата научно-практическа конференция на БЛС от 20 до 23   април  т.г. и др.    Представителите на УС на БЛС и делегатите на събора  считат, че НРД-2017 ще поправи част от множеството слабости и грешки, допускани в миналото  и ще намери правилната отправна точка за реална позитивна промяна в  здравеопазването ни.

 

 

ПРОЕКТ НРД 2017 Г. ОТ 23.02.2017 Г.

 

 

 


 

 

СТАНОВИЩЕ НА УС НА БЛС

 

ОТНОСНО ЗАПОВЕД  НА МИНИСТЪР Д-Р МОСКОВ

 

ВЪВ ВРЪЗКА С ОТНЕМАНЕ ЛЕКАРСКИТЕ ПРАВА НА Д-Р МАСЛЕВ


ПРИЗОВАВАМЕ ЗА НЕЗАБАВНО ОТТЕГЛЯНЕ НА ЗАПОВЕДТА

И СТРИКТНО СПАЗВАНЕ

НА АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНАТА ПРОЦЕДУРА

Българският лекарски съюз всякога е изповядвал вярата, че човешкият живот и личното здраве са висша и неприкосновена ценност. Винаги сме се придържали към стремежа да предоставим качествена и навременна медицинска помощ, независимо от пречките и изпитанията, на които ни подлага нашата система на здравеопазване. Убедени сме, че житейската и професионалната философия на медицинската дейност не дават повод за съмнение, че благото за пациента е основната ни мисия.

Водени от горното приемаме за недопустимо използването на недоказани твърдения за извършени административни нарушения, без конкретно административнонаказателно производство и без неопровержимо установена вина, с цел бламиране на един или друг лекар, конкретно или произволно лечебно заведение. За пореден път ОТБЕЛЯЗВАМЕ, че подобно поведение всява неоправдан страх в обществото, петни медицинската професия и вреди на системата на здравеопазване. Вредите са както за настоящите ни колеги и настоящите им пациенти, така и за тези след тях.

Именно в такава фактическа обстановка и при нарушение на закона е постановена заповедта, с която е отнето правото на д-р Петко Маслев да упражнява медицинска професия в Република България за срок от 2 години, издадена на основание чл. 193, ал.1, т.1 от Закона за здравето. Този акт на Министъра на здравеопазването не е съобразен, нито с процедурата по извършване на проверки от Изпълнителна агенция „Медицински одит”, по реда на Наредба № 14 от 20 април 2010 г. за условията и реда за извършване на проверки на лечебните заведения от изпълнителна агенция "Медицински одит", във вр. с чл. 116б и чл. 116в от Закона за здравето, НИТО С ИМПЕРАТИВНИТЕ постулати на административносанкционното производство, съгласно разпоредбите на Закона за административните нарушения и наказания. Без да е налице нито едно влязло в сила наказание за виновно извършено нарушение от страна на д-р Маслев, същият е санкциониран за повторност. Това е сторено в противовес на конкретната дефиниция на понятието повторност в т. 5 от Допълнителните разпоредби на Закона за здравето, според която „повторно е нарушение, извършено в едногодишен срок от влизането в сила на наказателното постановление, с което нарушителят е наказан за нарушение от същия вид.” Оказва се, че е наложена най-тежката принудителна мярка, отнето е конституционното право на труд, на упражняване на професия, на едно лице, чието предполагаемо деяние не е установено по предвидения ред. Липсата на административнонаказателно производство по установяване на съответното деяние и съставлява ли то нарушение по смисъла на чл. 6 от Закона за административните нарушения и наказания е лишило д-р Маслев от право на защита, по смисъла на чл. 13 от Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи. Напомняме, че за подобни нарушения на цитираната разпоредба Република България е осъждана многократно от Европейския съд по правата на човека.

Без да се впускаме в изброяване на всички нарушения на законовите разпоредби от цитираните по-горе актове, призоваваме за незабавно оттегляне на заповедта и стриктно спазване на административнонаказателната процедура.

УС НА БЛС

 

 

 

 


 

СТАНОВИЩЕ ОТ Д-Р ЯНКА МИНЧЕВА,  В ПОДКРЕПА НА СТАНОВИЩЕТО НА УС НА РК НА БЛС – ВЕЛИКО ТЪРНОВО И ВЪВ ВРЪЗКА С ВЪВЕЖДАНЕТО НА ЕЛЕКТРОННИЯТ АВТЕНТИФИКАТОР

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,


Категоричната позиция на УС на РЛК –
Велико Търново по отношение 
използването  на пръстов идентификатор  в лечебните заведения за болнична помощ бе изразена още в началото на годината. Тогава предложихме да се организира подписка сред пациентите, с която да подкрепим нашия отказ. За съжаление ние не 
получихме нужната подкрепа. Нещо повече, позволихме на МЗ и НЗОК да 
убедят нашите пациенти, че всичко това се прави с цел да се подобри 
качеството на медицинските услуги. Не реагирахме и когато за пореден 
път бе вменено на обществото, че българските лекари са крадци. В 
резултат на нашето бездействие допуснахме въвеждането на електронния 
автентификатор в ЛЗБП. По същата причина ще допуснем да бъде въведен и в доболничната помощ.

Подкрепям изцяло аргументите на колегите срещу въвеждането на 
автетификатора. Като гражданин обаче ме смущава нещо друго. Считам, че с въвеждането на автентификатора се нарушават правата ни на личен живот  и защита на личните ни данни.Нямам отговор дали НЗОК има законово  право да събира,обработва и съхранява антропометрични данни на българските граждани. Сега, когато живеем във време на кибер престъпления не съществува ли опасност тази информация да бъде използвана за други цели?!?!

В тази връзка и в унисон със становището на УС предлагам:

- В спешен порядък да се направи задълбочен правен анализ на 
законността на въвеждането на електронен автентификатор съобразно 
българското и европейското законодателство;

- Да се ангажират пациентските организации, които всъщност трябва да 
защитават интересите на пациентите;

- Ако се установят закононарушения, по съдебен път да се обяви този 
абсурд за нищожен, за да бъде преустановено прилагането му и в БП, и в 
ДБП.

Д-р Янка Минчева

Предсеател

На УС на РК на БЛС – Велико Търново

 

 


 

С Т А Н О В И Щ Е

 

на РК на БЛС, взето с решение от заседание на Управителния съвет,  проведено на 03 ноември 2016 г.

Във връзка с искането за становище по промените в законите, не може да се иска по толкова сложна материя спешно становище, без да имаме предоставен предварително изготвен правен анализ. Централата на БЛС е обезпечена с достатъчен брой юридически подготвени кадри  за това.

Предлагаме своевременно при всяка бъдеща нормативна промяна да се изготвя юридически анализ на съответния акт и очакваните негативни или позитивни последствия.

За проблема с пръстовия идентификатор, надвиснал повече от половин година над съсловието и след решението на Събора за неприемането му, не може да се иска спешно становище. Очакваме отговор от УС на БЛС какви са стъпките предприети от юристите на съюза за установяване на законността за прилагането на този идентификатор; каква беше реакцията на УС на БЛС при въвеждането му в лечебните заведения за болнична помощ и какви бъдещи действия ще се предприемат за недопускане въвеждането му в лечебните заведения за доболнична помощ?

Какви бъдещи правни действия ще бъдат предприети за да се спази законността в Република България?

БЛС категорично трябва да се противопостави на наложилата се практика, чрез вмъкване на текстове в преходни и заключителни разпоредби на временен закон, какъвто е Закона за Бюджета на НЗОК да се променят структурни закони касаещи цялата система на здравеопазването.

 

УС на РК на БЛС

Велико ТърновоП О З И Ц И Я

на РК на БЛС, взета с решение от заседание на Управителния съвет,  проведено на 03 ноември 2016 г.

УС на РК на БЛС се присъединява към изказаното становище на работещите в ЦСМП – Велико Търново, в подкрепа на изпратеното писмо от д-р Грозев към институциите, във връзка с поредното нападение над лекар и работещи в системата на здравеопазването.

Категорично настояваме да се изпълнява приетия Закон за инкриминиране на нападенията над медицински лица!

Категорично сме против опитите на медиите за оневиняване на извършителя и постъпката му!

УС на РК на БЛС

 

Велико Търново

 

 


 

Районна лекарска колегия - Велико Търново тържествено отбеляза Деня на българския лекар – 19 октомври.  На този ден се почита св. Иван Рилски, който се смята за покровител на българските лекари, и ежегодно се отличават изявени медици.

Тази година носителят на наградата на национално ниво за приза „Лекар на годината” бе наградена  д-р Янка Минчева - председател на Управителния съвет на Районната колегия на БЛС – Велико Търново. Завършила е медицина в София през 1977 г. и започва работа като ординатор в Бърза помощ. След това работи в Отделението по физикална терапия и рехабилитация в МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” във Велико Търново. От 1996 г. до 2015 г. е началник на отделението, след което се пенсионира, но продължава да практикува професията. Деен участник във всички мероприятия на Лекарския съюз.

Награден в категорията „Дългогодишна работа” бе и проф.  д-р Александър Гюровски.

Той е на цели 93 години, но доскоро продължаваше да оперира тежки случаи в болницата в Павликени. За него пациентите казват, че ги вади от преградките на смъртта. Хирургът проф. Гюровски беше награден миналата година от Регионалната колегия на БЛС във Велико Търново с почетния плакет “Моллови дни”, а след това здравният министър го отличи със златен почетен знак на Министерство на здравеопазването - Първа степен с лента за съществения му принос в областта на хирургията в България, за проявения професионализъм в работата и за постоянната му и всеотдайна грижа за пациентите.

В категорията „Лекар на годината” на регионално ниво бе награден д-р Иван Дадов - завършилият медицина с отличие през 1979 г. и специалист по вътрешни болести и нефрология д-р  Иван Дадов.

Д-р Дадов е роден на 8 март 1952 г. в София и преди да седне на студентската скамейка в Медицинска академия отбива военната си служба в Школата за санитарни инструктори в Русе.

Лекарската му практика започва в Трета градска болница в столицата, след което три години е чест от лекарския екип на Вътрешното отделение в тетевенската болница.

1981 г. д-р Дадов се установява в Свищов, където е участъков лекар, после медик във Вътрешното отделение на Общинската болница, а от  1 май 1989  г.  е част от екипа в Центъра по хемодиализа, а 18 години по-късно става и негов началник.

В периода 2003-2007 г. д-р Иван Дадов е част от Местния парламент в крайдунавския град и член на Комисията по здравеопаване и Комисия по жалби на гражданите и общесветения ред.

ОТ 1982 г. до 2015 г. е студентски и доверен лекар в Стопанска академия „Димитър Ценов”. Едновременно с това е бил и хонорован преподавател към Катедра „Застраховане и социално дело” по Социална медицина.

 

Никога не е пестил усилия и време за колегията. От 1995 г. досега е Председател на медицинско дружеството в Свищов. В мандат 2002-2005 г. е член на Комисията по медицинска етика към РК на БЛС – Велико Търново, а от 2005 до сега – член на Управителния съвет на РК на БЛС – Велико Търново. Понастоящем е и член на Комисията по медицинска етика към МБАЛ – Свищов.

Бе представен и филма "Д-р Димитър Моллов - основателят", с продуцент Районна лекарска колегия - Велико Търново и сценарист и режисьор Момчил-Никола Йончев.

 

 


 

 

 

ВОЙ НА СИРЕНИ НА ЛИНЕЙКИ И


ЕДНОМИНУТНО МЪЛЧАНИЕ В ПАМЕТ НА 53-ТАТА


ГОДИШНИНА ОТ ПОДВИГА НА ПАТРОНА НА


ОБЛАСТНАТА БОЛНИЦА ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО

 


Точно в 12 часа, в деня на Успение Богородично, както стана традиция в годините от 2005 г. насам, с вой на сирени на линейки и едноминутно мълчание медици от областната болница във Велико Търново и Районната лекарска колегия почетоха паметта на патрона си д-р Стефан Черкезов и колегите си, починали в изпълнение на хуманния си дълг.

"На тази дата се навършват 53 години от подвига на 26-годишния лекар от великотърновското село Виноград – д-р Стефан Черкезов. През 1963 година той спасява от горящ автобус 47 души и умира на следващия ден от тежките си изгаряния. В името на неговия подвиг и на още 130 лекари и 15 медицински сестри, починали по време на работа от изтощение, вследствие на заразяване от болести на свои пациенти, както и при катастрофи с линейки на път към тях, всяка година на 15 август се отбелязва с едноминутно мълчание Деня на спасението", каза в словото си директорът на МОБАЛ „Д-р Ст. Черкезов” - д-р Стефан Филев.

Той припомни, че инициативата за Деня на спасението принадлежи на д-р Тотко Найденов, гл. редактор на в. „Български лекар”. От първата година на отбелязването му досега, вече 11 години, той събира в едно усилията на местната лекарската колегия и най-голямата лечебница в областта. На третата година от отбелязването на Деня на спасението великотърновските медици почетоха с паметна плоча загиналите при изпълнение на служебния си дълг колеги /открита в двора областния стационар, с първо име патрона на лечебното заведение/. На годишнините от гражданския и лекарски подвиг на младия герой освен медици и професионалисти по здравни грижи на поканите на РК на БЛС  откликват с присъствие политици и високопоставени длъжностни лица. Така венец, в знак на почит към саможертвата на д-р Ст. Черкезов в областната болница сега поднесе и председателят на Общинския съвет в Стражица Илия Маринов.

В 13,30 часа, във Виноград, родното село на д-р Стефан Черкезов, Районната лекарска колегия, Община Стражица, кметство с. Виноград, читалището и училището в селото, също извършиха ритуал по поднасяне на венци и цветя пред паметника на медика герой.

 

 

 

 


 

 

  

 

 

 

 

15 август 1963 година. Между Велико Търново и Горна Оряховица става тежка автомобилна катастрофа. Разхлопан и претъпкан с пътници автобус се блъска в камион и избухва в пламъци. В рейса пътува младият лекар на с. Стрелец, Великотърновско д-р Стефан Черкезов, който  отива на служебно съвещание в окръжния център. Съдбата е милостива към него, тъй като той се намира близо до вратата и при жестокия инцидент е изхвърлен през нея навън от взривната вълна, без почти да пострада. Човешкият му и лекарски дълг обаче надделяват и  д-р Стефан Черкезов се хвърля в автобуса-факла, за да спасява ужасените от огнения ад  хора. Пламналата му коса, найлоновата риза, която се стопява по тялото му и допълнително влошава изгарянията, не го възпират и той всеотдайно и сърцато изважда пътници от автобуса. Спасява 47 души. Когато от Велико Търново и Горна Оряховица пристигат спасителните линейки, двадесет и шестгодишният  медик, сам нуждаещ се от спешна помощ, започва да пренася пострадалите с носилки и отказва да бъде транспортиран, за да помогне и на последния нуждаещ се. Накрая остава съвсем сам и тръгва под жаркото слънце пеша. По пътя го пресреща върнала се специално за него линейка. Пристигнал в хирургичното отделение на болницата, той отпраща втурналите се към него лекари с думите: “Колеги, оставете ме, аз бездруго ще умра. Гледайте другите пациенти!” Рано сутринта на другия ден, 16 август,  д-р Стефан Черкезов издъхва в адски мъки и в пълно съзнание. Край леглото му е младата му съпруга Лидия. Тя е свидетел и на последните му думи: “Кажи на татко, че не е харчил напразно парите си, за да ме изучи; и нека да бъде горд с мене-  показах се като истински лекар…”

Така завършва краткият живот на д-р Стефан Черкезов, роден на 26 април 1937 година във Виноград, Великотърновско Лекарският му стаж също е кратък. Започва работа на 1 януари 1963 година, мечтае да помага на хората като хирург, а за поколенията завинаги остава като пример за проявена жертвоготовност и човеколюбие . И като патрон на областната болница във Велико Търново.

В началото на 2006 година по инициатива на в. “Български лекар” датата 15 август е обявена за ден на д-р Стефан Черкезов и лекарите, загинали при изпълнение на служебния си дълг.

 

Точно в 12 часа на 15 август  пред МОБАЛ "Д-р Стефан Черкезов" медици, официални лица и граждани ще сведат глави в памет на загиналите при изпълнение на хуманния си дълг медици и  всички българи загинали при изпълнение на служебните си задължения.

 

В 13,30 часа, във Виноград, родното село на д-р Стефан Черкезов, РЛК също ще поднесе венци и цветя пред паметника на героя.

 

  

 

„МОЛЛОВИ ДНИ” 2016


Приключиха шестите, най-успешни досега, „Моллови дни” организирани от РК на БЛС във Велико Търново в съорганизаторство с Областна администрация и Община Елена. Те са посветени на съоснователя и пръв председател на Българския лекарски съюз от 1901 г. д-р Димитър Моллов, чиято 170-та годишнина лекарската колегия почете с нарочно изработен документален филм, за живота и делото му.
Събитието протече в дните 3, 4 и 5 юни, в хотелски комплекс „Севастократор”, в с. Арбанаси, и завърши пред паметника на д-р Моллов в родния му край – еленското село Беброво. В трите дни участие регистрираха над 300 души от цялата страна и съседна Румъния. В първата вечер, официални гости бяха шефът на БЛС д-р Венцислав Грозев и членовете на Управителния съвет, и Националния съвет на съсловната организация, т.е. лекари от цялата страна, зам.-кметът на Община Велико Търново проф. Георги Камарашев, зам.-областният управител Любомира Попова, зам.-шефът на БЧК д-р Валентин Пеев, 12-членна делегация от Районната колегия на лекарите в област Телеорман  /гр. Александрия в съседна Румъния/, водена от председателя им д-р Сорин Дан Киря, авторът на филма за д-р Моллов и дългогодишен журналист Момчил Йончев и много други.  
В първия ден, с лекция по темата „Между правото и етиката”, се представи д-р Петко Загорчев, председател на Централната комисия по професионална етика на БЛС. На 4-ти юни за „Медицински/лекарски грешки – правно-деонтологични грешки”, при огромен интерес от страна на лекарската гилдията, говори зам.-градски прокурор в СГП Зорница Таксова. След това погледите на аудиторията събра проф. д-р Красимир Методиев, д.м. н. и почетен консул на Израел у нас, с лекция за биотероризма. По темата за трансплантациите разказ направи ПР-ът на Изпълнителната агенция по трансплантации Радостина Гетова, а след нея вниманието ангажира проф. д-р Живка Винарова, д.м. н. С темата „Електронно здравеопазване – теоретични и приложни подходи”, представена от професорката на Нов български университет, накара румънските медици да разкажат подробности за своя опит с т.нар. „електронното здравеопазване”. Експертиза и умение да владее публиката демонстрира и последният лектор Милена Драгова – експерт в управлението на проекти по ЕС за публичния и частния сектор, обучител и участник в оценителни комисии на проекти.
Премиерата на филма „Д-р Димитър Моллов – основателят” бе най-очакваното събитие, което надмина очакванията на публиката и предизвика аплаузи още преди финалните надписи. Те само потвърдиха думите на автора на лентата Момчил Йончев, че всяка творба на изкуството се разбира най-добре ако едновременно докосне ума и сърцето на зрителя. За творбата пред всички благодари зам.-кмета на Община Елена - Йордан Димитров. Поздрав към всички гости на „Моллови дни” 2016 г. отправи и човекът с най-чест контакт с колегиите на БЛС в страната – д-р Стоян Борисов, главен секретар на съсловната организация.  
Спазена бе традицията за връчване на награда - нарочно изработен плакет с лика на д-р Димитър Моллов и почетна грамота, за медик с особени заслуги към медицината и лекарската професия. На шестите „Моллови дни” отличията се оказаха две – за всепризнатия голям хирург, общественик и родолюбец д-р Иван Манчев и далата идеята за „Моллови дни”, защитничка на лекарското съсловие от 2002 г. насам и спешен медик с 30 г. стаж д-р Марияна Кирилова.
Поздрав към наградените и всички гости на събитието отправиха децата от трио „Веселие”, създадено през 2013 г. към класа по гъдулка, с преподавател Веска Илиева, при СОУ „Емилиян Станев”. Изпълнението им /композициите „Тракийска китка”, „Малка танцова сюита”, „Балкански ритми”, „Пушка пукна” и „Дайчово хора”/ , сценичното им облекло и широки усмивки силно впечатлиха румънската публика от Лекарската колегия в Телеорман.
На третия ден от форума /5 юни/ организаторите отдадоха своята почит към патрона д-р Димитър Моллов, с полагане на венци и цветя пред паметника му в родното му село Беброво. Глава редом с медиците преклони и неговата пряка потомка и основен разказвач във филма „Д-р Димитър Моллов – основателят” -Евгения Сомова /правнучка на брата на д-р Димитър Моллов/. Там бе и читалищната деятелка и съвременна пазителка на спомена за д-р Моллов в еленското село Таня Станева.
Подготовката за седмите „Моллови дни” 2017 е в ход и те ще съберат още повече гости, в първата събота на месец юни идната година.

 

Медицински/лекарски грешки – правно-деонтологични и етични въпроси – лектор: Зорница Таскова, зам. градски прокурор, Софийска градска прокуратура

 

Възможности за проектно финансиране в сферата на здравеопазването – лекор: Милена Драгова - експерт в управлението на проекти по ЕС за публичния и частния сектор, обучител и участник в оценителни комисии на проекти.

 

Системата eHealth-теоретични и  приложни подходи – лектор: проф. д-р Живка Винарова, д. м. н. , НБУ

 

Баланс и защита правата на пациента и лекаря – лектор: Петко Загорчев, Председател на ЦКПЕ на БЛС


 

 

ФИЛМ ЗА Д- ДИМИТЪР МОЛЛОВ
"Д-Р ДИМИТЪР МОЛЛОВ - ОСНОВАТЕЛЯТ"

 

 


 

 

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ


 

Д-р Янка Минчева, председател на РК на БЛС – Велико Търново и Момчил Йончев, автор на филма „Д-р Димитър Моллов – основателят” дадоха предварителна пресконференция пред медиите във Велико Търново за предстоящите „Моллови дни” 2016.

За шеста поредна година, в периода 3 – 5 юни /първата събота на месеца/, по инициатива на Районна лекарска колегия - Велико Търново ще се проведат „Моллови дни” на името на съоснователя и пръв председател на Българския лекарски съюз от 1901 г. д-р Димитър Моллов, роден в село Беброво, община Елена. Събитието се провежда съвместно с Областна администрация Велико Търново и Община Елена.

Акцент в тазгодишните „Моллови дни” е отбелязването на 170-тата годишнина от рождението на д-р Димитър Моллов. Във връзка с това РЛК възложи на дългогодишния радио и телевизионен репортер и доказан документалист Момчил Йончев изработката на филм за живота и делото на д-р Моллов. Той цели да популяризира делото на един от най-големите умове на българското Възраждане, съчетал в един човек общественик, книжовник, предан на родината патриот и не на последно място лекар – първият български хирург.

Премиерата на филма „Д-р Димитър Моллов - основателят” ще се състои на  4 юни, броени минути преди връчването на нарочно изработена награда – плакет с почетна грамота за медик с особени заслуги към медицината и лекарската професия. Лентата ще видят първо участниците в кръглата маса „По стъпките на д-р Димитър Моллов”, т.е. всички официални лица, гост-лектори и гости от чужбина.

Днес ще Ви представим трейлъра на филма "Д-р Димитър Моллов - основателят", достъпен във ФБ страницата на "ЕпохиТВ".  Цялата лента ще може да бъде гледана на http://www.epohitv.com/ в деня на премиерата – 4 юни. Тогава програмата включва поредица лекционни курсове от 9:00 до 16:00 ч., в хотел „Севастократор” /Арбанаси/, последвани от кръгла маса „По стъпките на д-р Димитър Моллов” чийто финал ще е прожекцията на филма. В него освен потомци на първия български хирург – Евгения Сомова, правнучка на брата на д-р Димитър Моллов, участват и д-р Венцислав Грозев, председател на БЛС; доц.  д-р Димитър Буланов, заместник-директор лечебна дейност на Александровска болница; д-р Тодор Чобанов, заместник-кмет на Столична община; Цветана Величкова, Архив на Българската академия на науките, д-р Валентин Пеев, заместник-председател на БЧК; Таня Станева, Народно читалище „Надежда”, с. Беброво и д-р Марияна Кирилова, Лекарска колегия Велико Търново.

"Моллови дни" 2016 ще бъдат предшествани /на 3 юни/ от Управителен съвет на Български лекарски съюз и Национален съвет на съсловната организация на лекарите в България /в Националния съвет участват председателите на всички 28 Районни колегии на БЛС в страната/. Така заедно с лекари от цяла България в събитието на РК на БЛС във Велико Търново ще участват и колегите им от Румъния - представители на лекарската организация на медиците от Телеорман /гр. Александрия/. Те са партньори на РК на БЛС в успешно реализиран съвместен проект по програма Трансгранично сътрудничество Румъния – България от 2014 г.

 

 


 

 

БЛС ОБЖАЛВА ВЪВ ВАС  „СЛУЖЕБНИЯ  НРД”,

ПРИЕТ ОТ НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА НЗОК

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Българският лекарски съюз внесе жалба във Върховния административен съд, с която иска  отмяната и спирането на действието на  „служебния” Национален рамков договор, приет под формата на Решение от Надзорния съвет на НЗОК на 29 март т.г.  Съсловната организация излага своите аргументи за незаконосъобразност, цитирайки поредица от членове и глави от документа. „Направеното изброяване е с цел да подчертаем, че посоченият акт на НС на НЗОК цели по един несъмнен и противоправен начин да замени НРДМД. По своята същност това е изземване на правомощията на единия договорен субект, а именно БЛС и грубо погазване на основополагащото договорно начало, изграждащо цялостната философията на ЗЗО и гарантиращо баланса на интереси в системата.” – се казва в жалбата,подписана от председателя на БЛС д-р В.Грозев.

Приложени са поредица от аргументи, в подкрепа на тезата, че Надзорният съвет на каста е излязъл от законовата рамка, която му дава право да приеме отделни текстове, само в случаи, че през последната година има приети и влезли в сила нормативни актове, свързани с рамковия договор. „Акцентираме върху обстоятелството, че НС на НЗОК не разполага с правомощия за изменение на НРДМД…. Безспорно, колкото и парадоксално да звучи, е налице и едновременно нарушаване, и заобикаляне на закона – се казва още в жалбата.

Искането на БЛС е не само за отмяна на въпросното Решение, но и за спиране на  неговото действие, поради това, че действието на подзаконовия административен акт би могло да причини значителни и трудно поправими вреди за изпълнителите на медицинска помощ и на още по-силно основание за здравно осигурените лица, както и с оглед  предотвратяване на осъществяването на незаконосъобразни действия, разпоредени със същия. „С изпълнение на обжалвания акт ще се причинят не само материални вреди на пациентите, които биха могли да бъдат компенсирани по някакъв начин в последствие след отмяната на акта, но и нематериални – затруднен достъп до БЛЗ.” – завършва жалбата на БЛС. Тя е депозирана в съда още на 13 април т.г.

 

ЦЯЛАТА ЖАЛБА МОЖЕТЕ ДА  ВИДИТЕ НА САЙТА НА БЛС.

 


 

ПРИЗИВ-ОБРЪЩЕНИЕ

Към българските лекари

…..За да гледаме в очи децата си, без неудобство…..

Уважаеми колега, не се страхувай да участваш в общонационалния протестен митинг, организиран от БЛС на 6 април - сряда, от 15 часа, в карето между Народно събрание, Президентство, БНБ и  Министерски съвет.

Бъди активен! Сами трябва да защитим правото си на труд, ръководени от дълг към пациентите и обществото. Преодолей натрупаната умора от ежедневието! Не бъди безразличен, не чакай друг да те представлява!

Разделяй и владей - стара истина, която отново се прилага, за да се овладее недоволството на лекарите. Затова не позволявай  противопоставяне по между ни! Ако днес не сме единни,  надеждата за промяна ще отмре и младите колеги няма да намерят своята мотивация, за да останат сред нас.

Да не допускаме разединение, чрез съглашателства, договорки с властимащите, манипулации, слухове… Нека не се поддаваме и излезем на митинг, за да заявим на висок глас: „Стига експерименти със здравето на хората, стига необмислени  промени”. Това не са реформи, оставете ни да правим истинска медицина, както ни учеха нашите учители - без лимити, регулативни стандарти, без многобройни бюрократични административни бумащини. Върнете договорното начало, не само на книга. Медицината е висше изкуство - практическо прилагане на  знания и опит.

Уважаеми колега, преодолей страха - ти си свободен по дух. За да има живот без болести и страдания, сме необходими ние с теб! Докажи на обществото, че имаш достойнство. Нека дадем пример на децата ни как се воюва за принципи, за да ги гледаме в очите, без неудобство. Всеки ден, не само с професионалната си работа, а и с гражданската си позиция, ние сме техният пример. Повече от всякога трябва да сме единни, силно мотивирани, мобилизирани - въпреки противоречивите послания в общественото пространство.

Призоваваме, всички български лекари, да присъстват на протестния митинг „Истинска реформа за истинска медицина”, организиран от БЛС, сряда – 06.04.2016 година пред сградата на Министерски съвет на РБ.

УС на БЛС

 

04.06.2016г.

 

 


 

Уважаеми пациенти,

Ние, българските лекари, не сме съгласни обществото да бъде заблуждавано, да носим отговорност за изказани неистини от управляващите и да сме съучастници във влошаване на здравословното състояние на обществото. Ние, българските лекари, работим в условия на нормативна несигурност, необмисленост, понякога дори в незаконосъобразност, наложени ни от НЗОК. Ние, българските лекари, предизвикваме Вашето недоволство с безкрайната административна работа, която трябва да извършваме за всеки случай. Ние, българските лекари, искаме да сте запознати с всички несъстоятелни изисквания, които са поставени пред нас, за да бъде спасен Вашият живот.

Искаме да знаете, че:

• Не е вярно, че договорното начало е възстановено ефективно; в момента единствено политиците управляват здравеопазването;

• Не е вярно, че едностранното въвеждане на „рамков договор” е законно; не е! ;

• Не е вярно, че е разширен обемът на гарантираните медицински дейности за профилактика и диспансеризация при социалнозначими заболявания; Не е вярно, че има изобилие от талони за консултации; Намалени са!;

• Не е вярно, че бюджетът за извънболнична медицинска помощ нараства съобразно потребностите на населението, Националната здравна стратегия и европейската политика в сектора;

• Не е вярно, че въвеждането на пръстовия отпечатък ще подобри качеството, контрола и достъпа до медицинска помощ. Обиден е!

Ние, българските лекари, не сме съгласни обществото да бъде заблуждавано, а ние да носим отговорност за изказаните неистини.

Поради това:

1. Настояваме проектът за Решение на НС на НЗОК незабавно да бъде оттеглен. В противен случай, ще потърсим правата си в съда, включително и от отговорните лица.

2. Декларираме, че при влизането му в сила няма да работим съгласно предвиденото в него и заявяваме, че последствията за пациентите, породени от липсата на адекватна здравна помощ, ще носят отговорните за настоящата политика.

3. Дистанцираме се и снемаме доверие от ръководството на Министерство на здравеопазването и Надзорния съвет на НЗОК в този му състав;

4. От 28.03.2016 г. Българският лекарски съюз обявява стартирането на поетапни ефективни протестни действия и призовава всички свои членове да се включат в тях.

5. Апелираме за върховенство на закона и стриктно спазване на договорното начало.

Моля, извинете ни за неудобствата, които ви създаваме, но вече търпим дълго и нямаме избор!

 


 

ДЕКЛАРАЦИЯ

на УС на Български лекарски съюз

УС на БЛС положи всички усилия да подкрепи реформите не анонимно, а открито, в диалог с всички отговорни институции. Месеци наред давахме своите експертни анализи, писахме препоръки, правихме предложения. Почти нищо от това не бе взето предвид. Приеха се и се приемат правила, открито насочени срещу българските медици и в ущърб на нашите пациенти, което доведе до хаос в системата. В поредица от решения и декларации ясно заявихме своето несъгласие. За съжаление от МЗ отговориха с изфабрикувани обвинения, манипулации и откровени лъжи.

Търпението ни се изчерпа. Отговорността, която носим не само за лекарите, но преди всичко за пациентите, ни задължава да предприемем крайни мерки в защита на нашите права и демократичните основи на държавата ни. Категорично заявяваме, че нямаме политически амбиции. Нашите конкретни искания са:

Продължаване действието на НРД 2015 и сключване на анекс, подписан от БЛС и НЗОК, към

него.

Настояваме за възстановяване на ефективно договорно начало.

Настояваме бюджетът за здравеопазване да отразява реалните потребности за гарантиране

на високо качество и пълен обем медицински дейности в лечението на пациентите.

Настояваме за администрация, която не създава хаос, а ред и действа предвидимо и прозрачно.

Настояваме за свободен избор на пациентите къде да се лекуват.

Настояваме за честна конкуренция по точни правила.

Настояваме за истинска европейска реформа и модерно здравеопазване.

Настояваме министър Москов да се извини на нас - българските лекари за обидното отношение.

В защита на тези искания и във връзка със започналите протестни действия днес УС на БЛС реши:

1. Обявява Национален протест на лекарите в Република България!

2. Призовава всички лекари да подкрепят протестните действия и да се включат в тях.

3. Призовава всички лекари да поставят лентичка с надпис „Протест” на белите престилки, като по този начин изразят своята съпричастност към справедливите ни искания.

4. Възлага на Районните колегии да организират протестни действия по места.

5. Призоваваме лекарите, работещи в болниците, да преустановят плановия прием поради неясни правила за отчитане и заплащане на извършената дейност.

6. Призоваваме всички лекари от страната на национален протестен митинг под мотото: „Истинска реформа за истинска медицина” на 6 април от 15 часа на площада пред Министерски съвет.

7. Обръщаме се към нашите колеги – медицински сестри, акушерки, лаборанти, фелдшери, санитари и друг персонал – с  призив за единодействие в защита на достойнството ни и справедливите ни искания.

8. Обръщаме се към управляващите да не допускат репресивни действия към участниците в протестите.

9. Призоваваме нашите пациенти да ни подкрепят, като се включат в подписка в защита на нашите искания и вземат участие в Националния протест.

10. Декларираме, че протестите на българските лекари са в защита на правата, интересите, здравето и живота на всеки български гражданин.

УС на БЛС

София, 30.03.2016 г.

 

 


 

ИСКАНИЯ

на Български лекарски съюз

1. Настояваме проектът за Решение на НС на НЗОК незабавно да бъде оттеглен.

2. В условията на действащ НРД за 2015 да се договори Анекс към същия.

3. За периода на действие на НРД 2015 и Анекса към него и приемане от Парламента на промяна в чл.45, ал.2 от ЗЗО в съответствие с Решението на Конституциония Съд  на РБългария от 08 март 2016 г., да се прилага пакета от здравни дейности по Наредба № 40 от 2004 година. (Наредбата, която отменя Наредба №40 да влезе в сила от 01.04.2017 година.)

4. В областта на извънболничната медицинска помощ да се приемат исканията на БЛС за увеличаване на обемите от прегледи и изследвания и корекции в цените на медицинските дейности, свързани със детското, майчино здравеопазване и дейностите свързани с Наредба № 39 за профилактика и диспансеризация, в рамките на гласувания бюджет на НЗОК за 2016 година.

5. С изпълнителите на медицинска помощ да се сключат допълнителни споразумения в които да намери отражение договореното в анекса към НРД 2015 година.

6. В областта на болничната медицинска помощ на лечебните заведения:

- в никакъв случай да не се определят лимити под формата на конкретни обеми по клиники/отделения. (Това се готви чрез приемане на Правила по чл.4 от Закона за бюджета на НЗОК за 2016 година.)

- в Приложение № 2 към индивидуалните договори с ЛЗ за БМП да се определят конкретни стойности, на база реално изпълнени хоспитализации за 2015 година.

- да се даде възможност на ЛЗ за БМП да осигурят липсващите им структури по изпълнение на изискването за комплексносно обслужване в областта на онкологията чрез договори с други лечебни заведения.

- да се даде възможност на лекарите специализанти да работят по изпълнение на договорите с НЗОК по КП, АПр и КПр.

- да се даде възможност на лекарите специализанти да работят по изпълнение на договорите с НЗОК по КП, АПр и КПр.

 

 

 

 


 

РЕШЕНИЕ

на Националния съвет на БЛС

Националният съвет на Българския лекарски съюз за пореден път заявява, че състоянието на здравеопазването е достигнало до критичната точка на хаоса и предлаганите промени не водят до развитие и подобрение на здравната система. Това е така, защото:

· Не е вярно, че изкуственото разделение на медицинските дейности в пакети; необходимата, но неудачно направена наредба за удовлетвореността; недомислиците в наредбата за достъп и други нормативни актове, водят след себе си до положителни ефекти.

· Не е вярно, че договорното начало бе възстановено ефективно;

· Не е вярно, че едностранното въвеждане на „рамков договор” е законно;

· Не е вярно, че въведените „критерии за качество и достъпност на медицинската помощ“ са истински критерии и ще доведат до прокламирания ефект;

· Не е вярно, че е разширен обемът на гарантираните медицински дейности за профилактика и диспансеризация при социалнозначими заболявания;

· Не е вярно, че има изобилие от талони за консултации;

· Не е вярно, че бюджетът за извънболнична медицинска помощ нараства съобразно потребностите на населението, Националната здравна стратегия и европейската политика в сектора;

· Не е вярно, че въвеждането на пръстовия отпечатък ще подобри качеството, контрола и достъпа до медицинска помощ.

Ние, българските лекари, не сме съгласни обществото да бъде заблуждавано, а ние да носим отговорност за изказаните неистини.

Поради това:

1. Настояваме проектът за Решение на НС на НЗОК незабавно да бъде оттеглен. В противен случай, ще потърсим правата си в съда, включително и от отговорните лица.

2. Декларираме, че при влизането му в сила няма да работим съгласно предвиденото в него и заявяваме, че последствията за пациентите, породени от липсата на адекватна здравна помощ, ще носят отговорните за настоящата политика.

3. Дистанцираме се и снемаме доверие от ръководството на Министерство на здравеопазването и Надзорния съвет на НЗОК в този му състав;

4. От 28.03.2016 г. Българският лекарски съюз обявява стартирането на поетапни ефективни протестни действия и призовава всички свои членове да се включат в тях.

5. Апелираме за върховенство на закона и стриктно спазване на договорното начало.

Националният съвет на БЛС декларира, че Българският лекарски съюз е единствената законова организация, защитаваща правата на българските лекари и пациенти.

25.03.2016 г., гр. СофияОТВОРЕНО ПИСМО

НА

НАЦИОНАЛНОТО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩОПРАКТИКУВАЩИТЕ ЛЕКАРИ В БЪЛГАРИЯ

  

 

 

 

На 23 март от 11,00 часа в Регионален клуб на БТА – Велико Търново, представители на РК на БЛС – Велико Търново – д-р Янка Минчева – председател на УС,  д-р Марияна Кирилова и д-р Христо Димитров  проведоха пресконференция на тема „Нормативен хаос в здравеопазването и мотиви за неподписване на НРД 2016”.

Представителите на всички печатни и електронни медии в област Велико Търново получиха настоящото прессъобщение:

„Още по време на 65-тия Извънреден събор на БЛС обосновахме решението си за неподписване на НРД – 2016 г. в нарочна Декларация, в която се казва:

„Ние, европейските лекари, работещи в Република България, сме крайно неудовлетворени и тревожни от кризата, в която отчетливо навлиза българското здравеопазване и липсата на каквито и да е индикации за възможността същата да бъде овладяна от ангажираните с това институции. Нормативните неясноти в здравеопазването биха довели до порочност на НРД 2016 г. в качеството му на нормативен акт, със съответните рискове и възможни последствия.
Към настоящия момент няма приета и действаща, като нормативен акт, Национална здравна карта. Проектът на съществуваща такава е медицински и юридически неадекватен, неприемлив за професионалните среди и вече предмет на съдебно оспорване. Не са приети и обнародвани измененията и допълненията на Наредбата за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ. Една голяма част от медицинските стандарти са предмет на съдебно обжалване и не се приемат като адекватни от медицинските среди.
Съдебно обжалван е и друг нормативен акт в сферата на здравеопазването, а именно – Наредбата за проучване удовлетвореността на пациентите от медицинските дейности, закупувани от Националната здравноосигурителна каса. 
Предвижданият механизъм за пръстова идентификация на пациентите е поредният административен абсурд.
Всички тези нормативни актове са от съществено значение за урегулиране на взаимоотношенията в сферата на българското здравеопазване. Съгласно Закона за здравното осигуряване следва същите да са приети преди договарянето и подписването на Национален рамков договор за текущата година. Логиката на това законодателно решение следва разбирането, че тези нормативни актове определят правно-нормативна и институционална рамка на НРД и въобще възможността подобен договор да бъде обект на някакво отговорно и обосновано договаряне в интерес на българското общество. Подобен подход на мнимо договаряне и посочените по-горе нормативни неясноти ни убеждават, че българският лекар няма никакви основания да подкрепя подобна политика в здравеопазването. 
Поради всичко това, Извънредният събор на БЛС не гласува мандат на членовете на УС за подписване на НРД, независимо от обещанието за подобряване, в последния момент, на финансовите параметри.”

На свое заседание, проведено на 16 март т.г.,УС на БЛС взе решение да не гласува приемането на Националната здравна карта /НЗК/ в Националната комисия, поради наличие на съществени пороци в нейното изготвяне. Мотивите затова са:

1. НЗК трябваше да е готова преди началото на 2016 г.

2. Вече разполагаме с 28 ОЗК и поне три варианта на НЗК, които се различават помежду си.

3. Не е ясно коя точно част от НЗК да се взема предвид при оценка на потребностите от и недостатъчността на медицинска помощ – НЗК с приложенията или ОЗК, които тя съдържа.

4. НЗК не отразява НЗК. НЗК съдържа ОЗК, но очевидно не се съобразява с тях. Т.е. не е налице съответствие с чл. 32, ал. 2, т. 1 от ЗЛЗ.

5. Обществената нагласа е негативна и писмените становища от областите, общините, РК на БЛС и др. изразяват притеснения, безпокойство,неяснота.

6. Методиката за ОЗК е предмет на съдебно оспорване и споделяме тезата, че същата не би могла да има характер на вътрешноведомствен нормативен акт.

7. Въпреки дългия период на публично обсъждане, остава неясно дали са отразени междувременно настъпили промени в ЛЗ – новоразкрити ЛЗ, ЛЗ с променени дейности, преструктурирани ЛЗ, без да споменаваме ИМП, в която динамиката е още по-голяма.

8. Въпреки уверенията, критериите за определяне потребностите за ОПЛ в големите градове не бяха променени, като в София все още е записано, че 210 ОПЛ са в излишък, при очевиден недостиг.

БЛС не приема решението на НЗОК за въвеждане на т.нар. служебен рамков договор, заради отхвърления от съсловната организация Национален рамков договор за 2016 г.

Такъв „служебен рамков договор” би бил напълно незаконосъобразeн. Освен, че противоречи на основния принцип на договорното начало, същият е в конкретно противоречие с §44  от  Преходните и Заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на закона за здравното осигуряване (Обн. в ДВ, бр.48/2015г.)

§ 44. (1) Националните рамкови договори, обемите и цените на медицинските и на денталните дейности, методиките за остойностяване и заплащане на медицинската помощ и решенията по чл. 54, ал. 8 и/или 9, които действат към момента на влизането в сила на този закон, се прилагат до приемането на нови национални рамкови договори.

(2) До приемането на нови национални рамкови договори НЗОК заплаща медицинската помощ по чл. 55, ал. 2, т. 2 в рамките на обемите, действащи към момента на влизането в сила на този закон.

Буквалното тълкуване на чл. 54, ал. 9 от ЗЗО не дава основание НЗОК да замести НРД с решение. Същата алинея казва, че когато са налице промени в действащото законодателство, които налагат изменение или допълнение на съдържащите се в НРД ИЗИСКВАНИЯ по чл. 55, ал. 2, то само и единствено тези ИЗИСКВАНИЯ могат да бъдат определени с решение на надзорния съвет на НЗОК. Законодателят не е предоставил и няма да предостави възможност на НЗОК сама да заменя НРД с еднолично решение, позовавайки се на изменения в нормативната рамка в общ план. Това би означавало, че всяка нова наредба или друг нормативен акт биха били основание за отмяна на който и да било рамков договор. Тук за прецизност следва да посочим, че с цел да запази договорното начало законодателят е предвидил и механизъм за актуализиране на НРД в чл. 53, ал. 2 от ЗЗО, а именно по реда на приемането му.

Чл. 53. (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) (1) За осъществяване на дейностите, предвидени в този закон, НЗОК и Българският лекарски съюз приемат чрез подписване Национален рамков договор за медицинските дейности, а НЗОК и Българският зъболекарски съюз приемат чрез подписване Национален рамков договор за денталните дейности.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 14.12.2010 г.) Националните рамкови договори по ал. 1 се приемат за срок от една година, като при необходимост се актуализират по реда на приемането им по чл. 54.

БЛС предлага следното решение в така създадената ситуация:

♦ Системата да работи според предвиденото в ЗЗО, а именно по настоящия ред, до приемането на нов рамков договор;

♦ С решение Надзора на НЗОК да предвиди сключването на договори с нови изпълнители и евентуалното изменението на съществуващите договори /по отношение нови дейности и т.н/;

 

♦ След прецизиране на разпоредбата на чл.45, ал.2 от ЗЗО от страна на законодателя, основаната на нея наредба на МЗ да влезе в сила в рамките на следващия договорен период.”

 

 

 

 


 


ВЪВ ВРЪЗКА С ВЪВЕЖДАНЕТО НА НОВ РЕГИСТЪР НА ЛЕКАРИТЕ, МОЛИМ ВСИЧКИ ЛЕКАРИ ДА СЕ СВЪРЖАТ С ОФИСА НА РК НА БЛС И ДА НАПРАВЯТ СПРАВКА ЗА АКТУАЛНОТО СИ СЪСТОЯНИЕ  - МЕСТОРАБОТА, ТЕЛЕФОН ЗА КОНТАКТ, ДИПЛОМИ И ДР.

ЧАСТ ОТ ДАННИТЕ МОГАТ ДА БЪДАТ ВИДЕНИ И НА НОВОСЪЗДАДЕНИЯ САЙТ НА НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР - www.blsbg.eu

 


 

УСТАВ НА БЛС, ИЗМЕНЕН И ДОПЪЛНЕН ОТ 56-Я ИЗВЪНРЕДЕН СЪБОР НА БЛС

 


 

Във връзка с решение на 56-ия Извънреден събор на БЛС, проведен на 14-16.12.2012 г. в гр. Пловдив, считано от 01.01.2013 г., минималният членски внос става 8,00 лв.

 


 

ДОКТОРЕ, БЛАГОДАРЯ!

 

БЛАГОДАРСТВЕНО ПИСМО

ОТ ГОСПОЖА СВЕТЛА ПЕТКОВА